OVA-ohje: FORMALDEHYDI - tiivistelmä


 Formaldehydin OVA-ohjeeseen


Formaldehydiä käytetään hartsien valmistukseen

Formaldehydin vesiliuosta käytetään teollisuudessa tekstiilien, tekosilkin, kosmeettisten tuotteiden, lateksin, fenoli-, urea-, tiourea- ja melamiinihartsien, selluloosaestereiden ja räjähdysaineiden valmistukseen. Suomessa formaldehydin vesiliuosta käytetään pääasiallisesti hartsien valmistukseen.

Formaldehydi on pistävänhajuinen kaasu

Formaldehydi on väritön kaasu, jolla on pistävä ja tukahduttava haju. Haju ei ole hyvä varoitusmerkki, sillä aineen pitoisuus voi olla haitallinen, vaikka hajua ei tunnu. Aine liukenee helposti veteen; 37 - 50-prosenttista vesiliuosta kutsutaan formaliiniksi. Formaldehydin 40-prosenttinen vesiliuos on voimakas pelkistin erityisesti emäksisissä olosuhteissa. Formaldehydin vesiliuos voi reagoida kiivaasti hapettimien kanssa. Formaldehydi voi myös reagoida voimakkaiden emästen kanssa hiilidioksidia vapauttaen, mikä voi aiheuttaa säiliön repeämisen. Nestemäinen formaldehydi polymeroituu alle 15 °C:n lämpötilassa. Polymeraatioinhibiittoriksi nestemäiseen formaldehydiin lisätään usein 10 - 15 % metanolia.

Formaldehydi on myrkyllistä vesieliöille, mutta se on nopeasti biologisesti hajoavaa

Ilmaan joutunut formaldehydi hajoaa valon vaikutuksesta. Ilmasta formaldehydi voi huuhtoutua sateen mukana maahan. Maahan valuneen formaldehydin vesiliuoksen haihtuminen on vähäistä. Formaldehydi on todennäköisesti hyvin kulkeutuvaa ja siten se voi joutua pohjaveteen. Aine hajoaa biologisesti aerobisissa olosuhteissa sekä maassa että vedessä. Sen haihtuminen vedestä on vähäistä. Formaldehydi on myrkyllistä vesieliöille.

Formaldehydi ärsyttää ja aiheuttaa allergiaa

Formaldehydi ärsyttää silmiä ja ylähengitysteiden limakalvoja 2 - 4 ppm:n (2,5 - 5,0 mg/m3) pitoisuudessa. Tätä suuremmat pitoisuudet aiheuttavat polttavaa tunnetta silmissä, kyynelvuotoa, yskää, hengitysvaikeuksia ja jopa kurkunpään turvotusta, keuhkoputkien supistumista, keuhkotulehdusta ja keuhkopöhön sekä maksa- ja munuaisvaurioita. Formaldehydin vesiliuosten roiskeet silmään aiheuttavat polttavaa tunnetta silmässä. Väkevä formaldehydin vesiliuos voi aiheuttaa sarveiskalvon samentumisen ja näön menetyksen. Formaldehydiliuos voi aiheuttaa ihon kihelmöintiä, kuivumista ja punoitusta. Formaldehydiliuoksen nieleminen aiheuttaa ärsytystä ja voimakasta kipua ruuansulatuskanavassa.

Toistuva altistuminen formaldehydille voi aiheuttaa silmien ja nenän kroonista ärsytystä. Suuret pitoisuudet voivat ärsyttää myös alempia hengitysteitä, ja yksittäisissä tapauksissa on kuvattu astman kaltaisia oireita. Toistuva ihoaltistus voi aiheuttaa allergista ihottumaa. Formaldehydi aiheuttaa nenäsyöpää rotilla.

Toiminta onnettomuustilanteissa

Palo- ja pelastushenkilöstö: TOKEVA Ohje T8c

Arvioitu vaara-alue: Pienessä vuodossa eristä 25 metriä kaikkiin suuntiin. Suuressa vuodossa eristä 50 metriä kaikkiin suuntiin.


TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

OVA-turvallisuusohjeet on laadittu asiantuntijaryhmässä, johon on kuulunut asiantuntijalaitosten, kemianteollisuuden sekä viranomaisten edustajia. Turvallisuusohjeiden ja käyttäjän oppaan sisältämät tiedot perustuvat laatimis- tai päivittämishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon sekä tällöin voimassa olleisiin määräyksiin. OVA-ohjeita saa kopioida VAIN omaan käyttöön. OVA-ohjeita ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ohjeet laatinut asiantuntijaryhmä ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä. OVA-etusivulle

Päivitetty 15.8.2014.
Näitä ohjeita kehitetään jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta. Lähetä palautetta.
© Työterveyslaitos