OVA-ohje: FORMAMIDI - tiivistelmä

 Formamidin OVA-ohjeeseen


Formamidia käytetään liuottimena ja raaka-aineena kemian- ja lääketeollisuudessa.

Formamidi on jähmeä neste

Formamidi on väritön, jähmeä neste, joka on huoneenlämpötilassa hajuton. Korkeissa lämpötiloissa sillä on heikko ammoniakkia muistuttava haju. Formamidi on imee itseensä kosteutta ilmasta. Formamidi reagoi kiivaasti vahvojen hapettimien, happojen ja emästen kanssa aiheuttaen palo- ja räjähdysvaaran. Se ei sovi yhteen jodin, pyridiinin ja rikkitrioksidin kanssa. Formamidi syövyttää alumiinia, rautaa, kuparia ja luonnonkumia. Formamidi hajoaa huoneenlämmössä hitaasti muurahaishapoksi ja ammoniakiksi. Formamidi on palava neste. Kuumentuessaan voimakkaasti se voi muodostaa ilman kanssa syttyvän seoksen, joka ilmaa raskaampana voi kulkeutua lattiaa pitkin jonkin matkaa ja syttyä kuuman pinnan, kipinän tai avoliekin vaikutuksesta. Formamidi hajoaa kuumentuessaan yli 180 ° C:n lämpötilaan vapauttaen myrkyllisiä höyryjä ja kaasuja, kuten syaanivetyä, ammoniakkia ja hiilimonoksidia. Palaessa muodostuu edellä mainittuja myrkyllisiä ja ärsyttäviä aineita sekä myrkyllisiä ja ärsyttäviä typen oksideja.

Formamidi ympäristössä

Formamidi ei todennäköisesti haihdu pintamaasta. Se ei sitoudu maa-ainekseen, joten se on erittäin kulkeutuvaa ja voi siten joutua pohjaveteen. Formamidi hajoaa maaperässä biologisesti hapellisissa olosuhteissa, kun mikrobit ovat sopeutuneet hajottamaan sitä. Formamidi on hyvin vesiliukoista. Sen haihtuminen vedestä on epätodennäköistä. Formamidi ei ole biologisesti nopeasti hajoavaa hapellisissa olosuhteissa. Hajoamista kuitenkin tapahtuu, kun mikrobit ovat sopeutuneet hajottamaan sitä. Formamidi on vain hyvin lievästi myrkyllistä vesieliöille. Formamidin ei ole todettu kertyvän ravintoverkkoon. Voimassa olevien kriteerien perusteella formamidia ei luokitella ympäristölle vaaralliseksi.

Formamidi on lisääntymiselle haitallista

Formamidi imeytyy elimistöön hengitysteitse, ihon kautta ja nieltynä. Hengitysteitse altistuttaessa formamidi aiheuttaa ärsytystä, polttavaa tunnetta hengitysteissä ja yskää. Formamidi ärsyttää silmiä, ihoa ja limakalvoja. Nieltäessä formamidia oireena on mahakipu. Suurten annosten nieleminen voi vahingoittaa maksaa, munuaisia ja keskushermostoa.

Formamidi on luokiteltu lisääntymiselle vaaralliseksi aineeksi (Repr. cat. 2). Se voi olla vaarallista sikiölle aiheuttaen kehityksen häiriöitä. Formamidille altistumisen työssä katsotaan työministeriön päätöksen mukaan (1044/1991) aiheuttavan vaaraa perimälle, sikiölle tai lisääntymiselle. Naistyöntekijöiden tulisi ottaa yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskautta suunniteltaessa. Pitkäaikainen ihoaltistuminen formamidille voi aiheuttaa ihottumaa.

Toiminta onnettomuustilanteissa

Arvioitu vaara-alue: Eristä lammikon välitön läheisyys.


TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

OVA-turvallisuusohjeet on laadittu asiantuntijaryhmässä, johon on kuulunut asiantuntijalaitosten, kemianteollisuuden sekä viranomaisten edustajia. Turvallisuusohjeiden ja käyttäjän oppaan sisältämät tiedot perustuvat laatimis- tai päivittämishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon sekä tällöin voimassa olleisiin määräyksiin. OVA-ohjeita saa kopioida VAIN omaan käyttöön. OVA-ohjeita ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ohjeet laatinut asiantuntijaryhmä ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä. OVA-etusivulle

Päivitetty 28.2.2003.
Näitä ohjeita kehitetään jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta. Lähetä palautetta.
© Työterveyslaitos