OVA-ohje: FOSFORIHAPPO - tiivistelmä


 Fosforihapon OVA-ohjeeseen


Fosforihappoa käytetään lannoitteiden valmistuksessa

Suomessa fosforihappoa käytetään pääasiassa seoslannoitteiden valmistuksessa. Fosforihappoa voidaan käyttää myös pesu- ja ruosteenestoaineiden valmistukseen, jäteveden puhdistukseen ja elintarvikelisäaineena.

Fosforihappo on vahva happo

Fosforihappo (100-prosenttinen) on väritön, lähes hajuton, kiinteä aine huoneenlämpötilassa, kun taas 85-prosenttinen vesiliuos on väritön ja hajuton, siirappimainen neste. Tekninen fosforihappo on väkevyydeltään 60 - 70-prosenttista. Fosforihappo on vahva happo. Lämpöä vapautuu aineen reaktiossa veden, emästen ja useiden orgaanisten yhdisteiden kanssa. Fosforihapon reaktiossa aldehydien, syanidien ja sulfidien kanssa vapautuu syttyviä kaasuja. Aineen reaktiossa syanidien, halogenoitujen orgaanisten yhdisteiden ja sulfidien kanssa vapautuu myrkyllisiä kaasuja. Fosforihappo reagoi kiivaasti vahvojen hapettimien ja pelkistimien kanssa. Atsoyhdisteet, aldehydit ja epoksidit voivat aiheuttaa fosforihapon kiivaan polymeroitumisen. Fosforihappo syövyttää hitaasti valurautaa ja useita muita metalleja, mutta reagoi nopeasti muun muassa alumiinin kanssa muodostaen syttyvää vetykaasua.

Fosforihapon haitallisuus perustuu sen voimakkaaseen happamuuteen. Fosfaatti rehevöittää vesistöjä

Fosforihappo ei juurikaan haihdu ilmaan. Se on maaperässä kulkeutuvaa. Laimeammat fosforihappoliuokset kulkeutuvat nopeammin. Fosforihappo liuottaa maaperästä aineksia, erityisesti karbonaatteja. Fosforihappo voi jonkin verran neutraloitua kulkeutuessaan maaperässä, mutta osa haposta voi kulkeutua pohjaveteen. Fosforihappo sekoittuu hyvin veteen. Sen haitallisuus vesieliöille perustuu sen voimakkaaseen happamuuteen. Fosforihappo ei aiheuta vedessä biologista hapenkulutusta, mutta fosfaatti rehevöittää vesistöjä. Fosforihapon ei ole todettu kertyvän ravintoverkkoon.

Fosforihappo syövyttää voimakkaasti

Koska fosforihapon haihtuvuus on vähäistä huoneenlämpötilassa, fosforihapon höyry ei normaalisti ärsytä silmiä eikä hengitysteitä. Fosforihapon pitoisuus ilmassa 1 mg/m3 on hajun tai maun perusteella havaittavissa, mutta se ei aiheuta suoranaista ärsytystä. Pitoisuudet 3,5 - 11 mg/m3 ilmassa ärsyttävät silmiä ja aiheuttavat ylemmissä hengitysteissä yskänärsytystä. Pitoisuus 100 mg/m3 aiheuttaa sietämättömiä ärsytysoireita. Fosforihapon hajoamistuotteet (fosforioksidit) voivat aiheuttaa keuhkopöhön. Roiskeet silmään aiheuttavat vakavia ja mahdollisesti pysyviä silmän syövytysvammoja. Fosforihapposumu voi ärsyttää silmiä. Väkevät liuokset ärsyttävät ja syövyttävät ihoa. Muutaman minuutin ihokosketus voi aiheuttaa kirvelyä, punoitusta ja toisen asteen palovammoja. Altistunut ihoalue näyttää aluksi harmaanvalkealta ja muuttuu myöhemmin tummaksi ja ryppyiseksi. Syvät syövytysvammat jättävät parantuessaan arpia.

Toistuvasta ihokosketuksesta voi aiheutua ärsytysihottumaa. Fosforihapon höyryt saattavat aiheuttaa kroonista hengitysteiden tulehdusta. Hammaskiilteen syöpyminen on myös mahdollista.

Toiminta onnettomuustilanteissa

Palo- ja pelastushenkilöstö: TOKEVA Ohje T8a

Arvioitu vaara-alue: Eristä lammikon välitön läheisyys.


TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

OVA-turvallisuusohjeet on laadittu asiantuntijaryhmässä, johon on kuulunut asiantuntijalaitosten, kemianteollisuuden sekä viranomaisten edustajia. Turvallisuusohjeiden ja käyttäjän oppaan sisältämät tiedot perustuvat laatimis- tai päivittämishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon sekä tällöin voimassa olleisiin määräyksiin. OVA-ohjeita saa kopioida VAIN omaan käyttöön. OVA-ohjeita ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ohjeet laatinut asiantuntijaryhmä ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä. OVA-etusivulle

Päivitetty 28.2.2003.
Näitä ohjeita kehitetään jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta. Lähetä palautetta.
© Työterveyslaitos