OVA-ohje: FTAALIHAPPOANHYDRIDI - tiivistelmä


 Ftaalihappoanhydridin OVA-ohjeeseen


Ftaalihappoanhydridiä käytetään maali- ja muoviteollisuudessa

Ftaalihappoanhydridiä käytetään maaliteollisuudessa alkydihartsien valmistuksessa, PVC-muovien pehmittiminä käytettävien ftalaattien valmistuksessa ja polyesterien valmistuksessa pinnoiteteollisuutta varten.

Ftaalihappoanhydridiä on kiinteänä ja kuumana sulana aineena

Ftaalihappoanhydridi on valkoista kiteistä jauhetta, jolla on mieto haju. Ainetta kuljetettaessa se voidaan lastata sulana, mutta matkan pituudesta riippuen se saattaa jähmettyä kuljetuksen aikana. Sulana aine on väritöntä nestettä. Ftaalihappoanhydridipöly voi muodostaa syttyvän seoksen (pölyräjähdysvaara) ilman kanssa.

Ftaalihappoanhydridi ja sen hydrolyysituote ftaalihappo kulkeutuvat helposti maaperässä

Kosteassa maassa ja vedessä ftaalihappoanhydridi hydrolysoituu nopeasti ftaalihapoksi, jonka määrä puoliintuu noin 1,5 minuutissa. Ftaalihappoanhydridin ja ftaalihapon on todettu olevan hyvin kulkeutuvia, joten niiden joutuminen pohjaveteen on mahdollista. Ftaalihappoanhydridi on ympäristön kannalta veteen hyvin liukenevaa. Se on biologisesti nopeasti hajoavaa aerobisissa olosuhteissa. Ftaalihappoanhydridin on todettu olevan haitallista vesieliöille. Se ei kerry ravintoverkkoon.

Ftaalihappoanhydridi ärsyttää ja saattaa herkistää

Ftaalihappoanhydridipölyn tai -höyryn hengittäminen ärsyttää voimakkaasti hengityselimiä aiheuttaen yskimistä, aivastelua ja nenän veristä vuotoa. Ftaalihappoanhydridi ja erityisesti sulan aineen huurut ärsyttävät silmiä. Altistuminen yli 1 ppm:n (6 mg/m3) pitoisuudelle voi aiheuttaa silmän sidekalvotulehdusta. Ftaalihappoanhydridi voi aiheuttaa silmissä myös kyynelvuotoa, sarveiskalvon syöpymiä ja valon arkuutta. Aine ärsyttää ja jopa syövyttää ihoa, jos kosketus on pitkäaikainen. Ihovauriot ovat pahempia kostealla tai hikisellä iholla. Sulan ftaalihappoanhydridin roiskeet iholle aiheuttavat palovammoja.

Toistuva altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa hengityselinten herkistymisen. Seurauksena voi olla kroonista limakalvotulehdusta, allergista nuhaa ja astmaa. Toistuva altistuminen tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. Muutamassa tapauksessa aine on aiheuttanut työntekijälle myös ihon herkistymisen ja allergisen ihottuman. Tehtyjen mutageenisuustutkimusten mukaan aine ei aiheuta perimävaurioita.

Toiminta onnettomuustilanteissa

Palo- ja pelastushenkilöstö: Tälle aineelle ei ole sopivaa TOKEVA-ohjetta. Onnettomuustilanteessa noudatetaan TOKEVA-ohjeiden yleistä taktiikkaa.

Arvioitu vaara-alue: Pienessä vuodossa eristä 25 metriä kaikkiin suuntiin. Suuressa vuodossa eristä 25 metriä kaikkiin suuntiin sekä 100 m tuulen alapuolella.


TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

OVA-turvallisuusohjeet on laadittu asiantuntijaryhmässä, johon on kuulunut asiantuntijalaitosten, kemianteollisuuden sekä viranomaisten edustajia. Turvallisuusohjeiden ja käyttäjän oppaan sisältämät tiedot perustuvat laatimis- tai päivittämishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon sekä tällöin voimassa olleisiin määräyksiin. OVA-ohjeita saa kopioida VAIN omaan käyttöön. OVA-ohjeita ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ohjeet laatinut asiantuntijaryhmä ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä. OVA-etusivulle

Päivitetty 1.6.2016.
Näitä ohjeita kehitetään jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta. Lähetä palautetta.
© Työterveyslaitos