OVA-ohje: GLUTARALDEHYDI - tiivistelmä


 Glutaraldehydin OVA-ohjeeseen


Glutaraldehydia käytetään paperiteollisuudessa limantorjuntaan, desinfiointiaineena, säilöntäaineena, laboratoriokemikaalina, jäähdytysvesien korroosionestoaineena, nahan parkituksessa, petrokemian tuotteissa ja kosmetiikassa. Polymeroimistaipumuksensa vuoksi glutaraldehydi toimitetaan yleensä 25 tai 50-prosenttisena vesiliuoksena. Desinfiointiin tarkoitetun liuoksen glutaraldehydipitoisuus on 1 – 10 % ja kosmetiikkatuotteissa korkeintaan 0,1 %.

Glutaraldehydi on syövyttävää

Glutaraldehydi on pistävän hajuista, väritöntä, öljymäistä nestettä. Glutaraldehydi säilytetään yleensä puskuroituna 50-prosenttisena vesiliuoksena (pH 8). Glutaraldehydi on syövyttävää ja reagoi kiivaasti proteiinien, voimakkaiden hapettimien kanssa ja reagoi vahvojen happojen ja emästen kanssa.

Glutaraldehydi liukenee täysin veteen ja on erittäin myrkyllistä vesieliöille

Ilmassa glutaraldehydi hajoaa hydroksyyliradikaalien vaikutuksesta. Vesiliukoisena glutaraldehydi voi tulla sateen mukana maahan ja sen kulkeutuminen pohjaveteen on mahdollista. Glutaraldehydi on maaperässä biologisesti hajoavaa. Glutaraldehydi liukenee täysin veteen, joten sen haihtuminen vedestä on epätodennäköistä. Glutaraldehydi on pysyvä yhdiste happamissa (pH 5) ja neutraaleissa (pH 7) olosuhteissa, mutta emäksisissä olosuhteissa (pH 9) se voi hajota. Glutaraldehydi on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Glutaraldehydi ei kerry ravintoverkkoon.

Glutaraldehydi aiheuttaa ärsytysihottumaa ja ihon herkistymistä

Glutaraldehydin 2 – 10 % vesiliuos ärsyttää ihoa ja yli 0,2 % vesiliuos ärsyttää silmiä. Väkevät (>10 %) glutaradehydiliuokset syövyttävät sekä ihoa että silmiä. Kuumennettuna, huuruna tai aerosolina käsiteltäessä aiheuttaa silmien ja ylähengitysteiden ärsytystä, pahoinvointia ja päänsärkyä. Nieltynä jo 2 % glutaraldehydivesiliuos on syövyttävää. Glutaraldehydi aiheuttaa ärsytysihottumaa ja ihon herkistymistä.

Toistuva ihoaltistus voi aiheuttaa allergista ihottumaa sekä silmien ja hengitysteiden ärsytystä. Glutaraldehydi aiheuttaa astmaa tai astman kaltaisen oirekuvan.

Toiminta onnettomuustilanteissa

Arvioitu vaara-alue: Eristä lammikon välitön läheisyys.


TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

OVA-turvallisuusohjeet on laadittu asiantuntijaryhmässä, johon on kuulunut asiantuntijalaitosten, kemianteollisuuden sekä viranomaisten edustajia. Turvallisuusohjeiden ja käyttäjän oppaan sisältämät tiedot perustuvat laatimis- tai päivittämishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon sekä tällöin voimassa olleisiin määräyksiin. OVA-ohjeita saa kopioida VAIN omaan käyttöön. OVA-ohjeita ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ohjeet laatinut asiantuntijaryhmä ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä. OVA-etusivulle

Tehty 16.11.2005.
Näitä ohjeita kehitetään jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta. Lähetä palautetta.
© Työterveyslaitos