OVA-ohje: HAPPI - tiivistelmä


 Hapen OVA-ohjeeseen


Happea käytetään teollisuudessa mm. metallien hitsauksessa ja leikkauksessa, palamisilman happipitoisuuden nostamiseen erilaisissa polttoprosesseissa, selluteollisuudessa valkaisevana aineena, otsonin valmistuksessa ja elintarvikkeiden suojakaasupakkaamiseen käytettävissä kaasuseoksissa. Sitä käytetään myös kalanviljelyssä, kasvihuoneiden kasteluvesissä ja jätevesien biologisessa puhdistuksessa. Happea käytetään paljon sairaaloissa.

Happi on voimakas hapetin

Happi on väritön ja hajuton, hieman ilmaa raskaampi kaasu. Nesteytetty happi on hajutonta, väriltään vaaleansinistä ja erittäin kylmää. Litrasta nestemäistä happea saadaan noin 840 litraa kaasumaista happea. Happea kuljetetaan ja varastoidaan joko puristettuna tai jäähdyttämällä nesteytettynä kaasuna. Turvallisuussyistä happea toimitetaan myös hajustettuna. Happi on voimakas hapetin ja se yhdistyy vaihtelevissa lämpötiloissa kaikkiin alkuaineisiin, lukuun ottamatta jalokaasuja. Nestemäisen hapen kylmät höyryt haurastuttavat hiiliterästä ja useimpia seosteräksiä. Kaasumainen happi reagoi kiivaasti monien orgaanisten ja epäorgaanisten kemikaalien kanssa aiheuttaen palo- ja räjähdysvaaran. Happivuoto aiheuttaa syttymisvaaran suljetuissa tiloissa. Hapella kyllästyneet vaatteet tai muu palava materiaali syttyvät helposti.

Hapen ei ole todettu aiheuttavan haittoja ympäristössä

Nestemäinen happi voi aiheuttaa paleltumavamman

Puhtaan hapen hengittäminen 4-12 tunnin ajan aiheuttaa herkillä ihmisillä kurkun ja rinnan ärsytystä sekä yskää, ja koehenkilöillä on todettu henkitorven ja keuhkoputkien tulehdusta. Yli 75 % happipitoisuuksien pitkäaikainen hengittäminen voi aiheuttaa pahoinvointia, huimausta, hengitysvaikeuksia ja kouristuksia. Keskushermosto-oireita ilmenee erityisesti paineistetulla hapella. Pitkäaikainen altistuminen korkeille happipitoisuuksille normaalissa tai ylipaineessa voi aiheuttaa toimivan keuhkokudoksen korvautumista sidekudoksella, josta seuraa kaasujenvaihdunnan heikkeneminen ja alentunut suorituskyky. Nestemäisen hapen kylmien höyryjen hengittäminen voi aiheuttaa paleltumia hengitysteissä.

Suora kosketus nestemäiseen happeen tai altistuminen kylmille happihöyryille voi aiheuttaa paleltumavamman iholla ja silmissä. Silmien paleltumavamma voi johtaa pysyvään vaurioon tai sokeutumiseen. Paljas iho voi jäädä kiinni nestemäisen hapen jäähdyttämään metalliin ja repeytyä irrotettaessa. Työskenneltäessä kylmissä olosuhteissa nestemäisen hapen kanssa, ruumiinlämpötila voi laskea vaarallisella tavalla (hypotermia).

Toiminta onnettomuustilanteissa

Palo- ja pelastushenkilöstö:
TOKEVA Ohje T2a (puristettu kaasu)
TOKEVA Ohje T2e (jäähdytetty neste)

Arvioitu vaara-alue: Pienessä nestehapen vuodossa eristä 25 metriä kaikkiin suuntiin. Suuressa nestehapen vuodossa eristä 50 metriä kaikkiin suuntiin sekä 100 m tuulen alapuolelle tai alue, jossa ilman happipitoisuus on korkeampi kuin 25 %.

Kaasumaisen hapen vuotaessa eristä ulkona tai hallissa pullojen lähiympäristö, sisällä koko huone.


TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

OVA-turvallisuusohjeet on laadittu asiantuntijaryhmässä, johon on kuulunut asiantuntijalaitosten, kemianteollisuuden sekä viranomaisten edustajia. Turvallisuusohjeiden ja käyttäjän oppaan sisältämät tiedot perustuvat laatimis- tai päivittämishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon sekä tällöin voimassa olleisiin määräyksiin. OVA-ohjeita saa kopioida VAIN omaan käyttöön. OVA-ohjeita ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ohjeet laatinut asiantuntijaryhmä ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä. OVA-etusivulle

Päivitetty 28.2.2003.
Näitä ohjeita kehitetään jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta. Lähetä palautetta.
© Työterveyslaitos