OVA-ohje: HEKSAANI - tiivistelmä


 Heksaanin OVA-ohjeeseen


Heksaania käytetään liuottimena

Heksaania käytetään liuottimena liimoissa, lakoissa ja maaleissa sekä kasviöljyn ja muiden öljyjen uuttamisessa. Heksaanin isomeerejä on petrolieetterissä, moottori- ja lentobensiinissä. Heksaania käytetään myös alkoholien denaturoinnissa, alhaisia lämpötiloja mittaavissa lämpömittareissa, polymerointireaktioissa sekä laboratorioissa liuottimena ja kemiallisissa synteeseissä. Kemianteollisuudessa heksaania käytetään polyeteenin ja polypropeenin valmistuksessa puhdistusaineena.

Heksaani on herkästi syttyvä neste

Heksaani on väritön ja haihtuva neste, jolla on mieto bensiinin kaltainen haju. Nesteenä heksaani on vettä kevyempää, mutta höyry on ilmaa raskaampaa. Kaupallinen heksaani koostuu heksaanin eri isomeereistä sisältäen myös pienempiä määriä sykloheksaania, metyylisyklopentaania, pentaanin ja heptaanin isomeerejä, asetonia, metyylietyyliketonia, dikloorimetaania ja trikloorietyleeniä. n-Heksaanin osuus voi vaihdella 20 - 80 %:iin. Heksaani ei ole reaktiivinen aine. Se on kuitenkin yhteensopimaton voimakkaiden hapettimien kuten peroksidien, nitraattien ja perkloraattien kanssa. Heksaani on helposti syttyvä, palava neste. Aine syttyy herkästi lämmön, kipinöiden, staattisen sähkön ja liekkien vaikutuksesta. Myös reaktio voimakkaiden hapettimien kanssa aiheuttaa palo- ja räjähdysvaaran. Höyryt voivat kulkeutua maata pitkin ja syttyminen on mahdollista pitkähkön matkan päässä päästökohdasta. Höyryt aiheuttavat räjähdysvaaran sisätiloissa ja viemäreissä. Heksaanin pääasialliset palamistuotteet ovat hiilidioksidi ja hiilimonoksidi.

Heksaani on vesieliöille myrkyllistä ja lisäksi se voi kertyä niihin

Ilmassa n-heksaani hajoaa hydroksyyliradikaalien vaikutuksesta ja sen määrä puoliintuu 2 - 3 vuorokaudessa. Maahan joutunut n-heksaani haihtuu nopeasti kosteasta maan pinnasta. Se sitoutuu maaperään kohtalaisesti. Mikrobit hajottavat sitä 2-heksanoniksi ja 2-heksanoliksi, jotka hajoavat edelleen. Suurista n-heksaanivuodoista voi seurauksena kuitenkin olla maaperän ja pohjaveden saastuminen. n-Heksaani liukenee veteen hitaasti ja vettä kevyempänä se jää veden pinnalle, josta se haihtuu nopeasti. Laskentamallien avulla on arvioitu, että sen määrä puoliintuu matalassa joessa noin kolmessa tunnissa ja lammessa noin seitsemässä päivässä. n-Heksaani on biologisesti hajoavaa. n-Heksaani on myrkyllistä vesieliöille. n-Oktanoli/vesi -jakaumiskertoimen perusteella on arvioitu n-heksaanin olevan kertyvää.

Heksaani vahingoittaa ääreishermostoa

Heksaanille altistutaan useimmiten hengityksen kautta ja sen vaikutukset kohdistuvat hermostoon. Heksaani on ärsyttää hengitysteitä sekä aiheuttaa huonovointisuutta ja päänsärkyä 1 500 ppm:n (5 300 mg/m3) pitoisuudessa. Suuremmat pitoisuudet (noin 5 000 ppm = 17 600 mg/m3) aiheuttavat huimausta, uneliaisuutta ja keskushermoston lamaantumista. Altistuminen erittäin suurille pitoisuuksille voi johtaa tajuttomuuteen ja kuolemaan. Heksaanihöyry voi ärsyttää silmiä 1 500 ppm:n (5 300 mg/m3) pitoisuudessa. Nestemäisen heksaanin roiske voi ärsyttää silmiä ja ihoa aiheuttaen punoitusta. Heksaanin nieleminen aiheuttaa pahoinvointia, oksentelua, vatsavaivoja, päänsärkyä ja huumausta. Jos sitä vahingossa vedetään keuhkoihin, seurauksena on voimakasta ärsytystä ja mahdollisesti vakava keuhkotulehdus.

Pitkäaikainen altistuminen noin 500 ppm:n (1 760 mg/m3) heksaanipitoisuudelle on vahingoittanut ääreishermostoa. Oireina voi olla sormien ja varpaiden puutumista ja pistelyä, raajojen lihasten heikkoutta tai jäykkyyttä, väsymystä, vatsakipuja ja ruokahaluttomuutta. Pitkäaikaisesta altistumisesta voi aiheutua näköhermon surkastumista, näkökentän supistumista ja värinäön muutoksia. Alkoholit ja ketoniliuottimet voimistavat n-heksaanin hermostolle myrkyllisiä vaikutuksia. Toistuva ihoaltistuminen heksaanille kuivattaa ja ärsyttää ihoa ja voi johtaa ihotulehdukseen.

Toiminta onnettomuustilanteissa

Palo- ja pelastushenkilöstö: TOKEVA Ohje T3b

Arvioitu vaara-alue: Pienessä vuodossa eristä 25 metriä kaikkiin suuntiin. Suuressa vuodossa eristä 25 metriä kaikkiin suuntiin.


TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

OVA-turvallisuusohjeet on laadittu asiantuntijaryhmässä, johon on kuulunut asiantuntijalaitosten, kemianteollisuuden sekä viranomaisten edustajia. Turvallisuusohjeiden ja käyttäjän oppaan sisältämät tiedot perustuvat laatimis- tai päivittämishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon sekä tällöin voimassa olleisiin määräyksiin. OVA-ohjeita saa kopioida VAIN omaan käyttöön. OVA-ohjeita ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ohjeet laatinut asiantuntijaryhmä ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.OVA-etusivulle

Päivitetty 15.8.2014.
Näitä ohjeita kehitetään jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta. Lähetä palautetta.
© Työterveyslaitos