OVA-ohje: HYDROKINONI - tiivistelmä


 Hydrokinonin OVA-ohjeeseen


Hydrokinonia käytetään torjunta-aineen valmistuksessa

Hydrokinoni on pelkistävä aine, jota käytetään valokuvien kehiteliuoksissa ja hapetuksen estoaineena sekä polymeroitumisen estoaineina (stabilointiaineena) erityisesti vinyyliasetaatin ja akryylimonomeerin kanssa. Hydrokinonia käytetään myös stabilisaattorina maaleissa ja lakoissa, kosmeettisten ja farmaseuttisten tuotteiden valmistuksessa, painoväreissä sekä laboratoriokemikaalina esimerkiksi fosfaatin määrityksessä. Suomessa hydrokinonia käytetään teollisessa mitassa torjunta-aineen valmistuksessa.

Hydrokinoni reagoi vahvojen emästen ja hapettimien kanssa

Hydrokinoni on väritöntä tai valkoista kiteistä ainetta. Hydrokinoni on hajutonta ja maistuu makealta. Hydrokinoni on pelkistävä aine. Hydrokinonin vesiliuokset hapettuvat ilman vaikutuksesta, jolloin muodostuu kinonia ja liuos muuttuu väriltään ruskeaksi. Hapettuminen on voimakasta etenkin emästen kanssa. Hydrokinoni reagoi kiivaasti sekä vahvojen emästen että hapettavien aineiden kanssa. Aineen kanssa sopimattomia materiaaleja ovat kupari ja alumiini. Hydrokinoni ei aiheuta huoneenlämmössä palovaaraa. Sekoittuminen voimakkaiden emästen ja hapettimien kanssa voi aiheuttaa palo- ja räjähdysvaaran. Pöly voi suljetussa tilassa räjähtää kipinän tai liekin vaikutuksesta. Hydrokinonin palamistuotteita ovat hiilimonoksidi ja hiilidioksidi.

Hydrokinoni on erittäin myrkyllistä vesieliöille

Hydrokinoni hajoaa ilmassa suoraan valon vaikutuksesta. Hydrokinoni hajoaa myös hydroksyyliradikaalien vaikutuksesta. Vesiliukoisena hydrokinoni voi huuhtoutua sateen mukana maahan. Hydrokinoni ei juurikaan haihdu maan pinnasta, mutta se hajoaa pintamaassa fotolyyttisesti. Hydrokinoni hajoaa sekä aerobisissa että anaerobisissa olosuhteissa. Hydrokinoni on erittäin kulkeutuvaa, joten se voi joutua pohjaveteen. Hydrokinoni on ympäristön kannalta erittäin vesiliukoista. Se ei juurikaan haihdu veden pinnasta, mutta se hajoaa vedessä fotolyyttisesti. Biologisen hapenkulutuksen perusteella hydrokinonin on todettu olevan nopeasti hajoavaa aerobisissa olosuhteissa. Hydrokinoni ei sitoudu vedessä olevaan orgaaniseen ainekseen eikä sedimenttiin. Hydrokinoni on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Hydrokinonin ei ole todettu kertyvän ravintoverkkoon.

Hydrokinoni vaurioittaa silmiä ja ihoa

Suuret hydrokinonipölyn pitoisuudet aiheuttavat nenän, kurkun ja ylempien hengitysteiden ärsytystä ja tulehdusta. Altistuminen pölylle tai kuumien vesiliuosten höyryille voi aiheuttaa silmän ärsytystä, valonarkuutta, kyyneleritystä ja sarveiskalvon haavaumia. Huoneenlämmössä hydrokinoni voi hapettua kinoniksi, joka ärsyttää vielä voimakkaammin silmiä. Ärsytystä on ilmennyt yli 2,25 mg/m3:n hydrokinonipitoisuuksilla. Hydrokinoni on lievästi ihoa herkistävä aine. 1-Prosenttinen vesiliuos on aiheuttanut ärsytystä, samoin yli 2-prosenttinen ihovoide. Hydrokinoni imeytyy myös ihon läpi. Hydrokinonin nieleminen aiheuttaa pahoinvointia, oksentelua, vatsan kouristuksenomaista kipua, päänsärkyä, sydämentykytystä, methemoglobinemiaa, punasolujen hajoamista, hengenahdistusta ja virtsan muuttumista vihertäväksi tai ruskehtavaksi. Tajuttomuus ja kuolema on seurannut 3 - 12 g:n (80 - 200 mg/kg) nielemisen jälkeen.

Pitkäaikainen altistuminen hydrokinonille voi aiheuttaa silmän sarveiskalvon ja sidekalvon tulehdusta ja värjäytymistä ruskeaksi, sarveiskalvon samentumia sekä pysyvää näönmenetystä. Silmävaurioita on todettu vuosia kestäneen päivittäisen 0,05 - 14,4 mg/m3:n hydrokinonialtistuksen seurauksena. Jatkuvasta ihon altistumisesta voi olla seurauksena punoitusta, pigmenttikatoa ja ihottumaa. Koeolosuhteissa hydrokinoni on aiheuttanut nisäkässoluissa geenimutaatioita ja perimävaurioita.

Toiminta onnettomuustilanteissa

Palo- ja pelastushenkilöstö: TOKEVA Ohje T6a

Arvioitu vaara-alue: Eristä vuotaneen aineen (kiinteä tai liuos) välitön ympäristö.


TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

OVA-turvallisuusohjeet on laadittu asiantuntijaryhmässä, johon on kuulunut asiantuntijalaitosten, kemianteollisuuden sekä viranomaisten edustajia. Turvallisuusohjeiden ja käyttäjän oppaan sisältämät tiedot perustuvat laatimis- tai päivittämishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon sekä tällöin voimassa olleisiin määräyksiin. OVA-ohjeita saa kopioida VAIN omaan käyttöön. OVA-ohjeita ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ohjeet laatinut asiantuntijaryhmä ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.OVA-etusivulle

Päivitetty 28.2.2003.
Näitä ohjeita kehitetään jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta. Lähetä palautetta.
© Työterveyslaitos