OVA-ohje: ISOBUTANOLI - tiivistelmä


 Isobutanolin OVA-ohjeeseen


Isobutanoli on välituote usean kemikaalin valmistuksessa. isobutanolia käytetään liuottimena maaleissa, lakoissa, pinnoitteissa, ohenteissa, pohjusteissa, liimoissa ja puhdistusaineissa. Käyttöä on myös kasvinsuojeluaineissa, korroosionestoaineissa, jäätymisenestoaineissa, painomusteissa, polttoaineissa ja pesuloiden tahranpoistoaineissa. Isobutanoli on myös kauttakulkukemikaali Suomessa.

Isobutanoli on väritön neste, jolla on alkoholeille tyypillinen haju.

Isobutanoli reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien, kuten kromitrioksidin kanssa sekä voimakkaiden pelkistimien, asyylikloridien ja alumiinin kanssa. Reaktioissa voimakkaiden hapettimien ja alumiinin kanssa voi muodostua syttyvää vetykaasua. Isobutanoli syövyttää joitakin muoveja, kumia ja pinnoitteita. Isobutanoli on syttyvä neste, jonka höyry voi muodostaa syttyvän seoksen ilman kanssa. Myös reaktio voimakkaiden hapettimien ja alumiinin kanssa aiheuttaa palo- ja räjähdysvaaran. Suljettu isobutanolisäiliö voi repeytyä tulipalon kuumentamana.

Isobutanoli on hyvin vesiliukoista ja nopeasti hajoavaa

Ilmaan joutunut isobutanoli hajoaa hydroksyyliradikaalien vaikutuksesta. Hyvin vesiliukoisena isobutanoli voi tulla sateen mukana maahan. Maahan joutunut isobutanoli voi haihtua sekä kuivasta että kosteasta pintamaasta. Isobutanoli on maaperässä biologisesti nopeasti hajoavaa aerobisissa olosuhteissa. Isobutanoli on hyvin vesiliukoista, mutta veteen joutuessaan se kuitenkin haihtuu melko nopeasti pintavedestä. Isobutanolin on todettu olevan nopeasti biologisesti hajoavaa. Se on hyvin lievästi myrkyllistä vesieliöille eikä sen ole todettu kertyvän ravintoverkkoon.

Isobutanoli aiheuttaa ärsytysoireita

Isobutanolihöyry aiheuttaa silmien ja hengitysteiden ärsytystä. Selvästi HTP-arvot ylittävissä pitoisuuksissa myös pahoinvointi ja keskushermosto-oireet, kuten päänsärky, huimaus, uneliaisuus ja tajunnantason lasku ovat mahdollisia. Nestemäisen isobutanolin roiske aiheuttaa silmissä voimakkaita ärsytysoireita. Isobutanoli aiheuttaa myös ihon ärsytysoireita sekä imeytyy ihon kautta elimistöön. Nieltynä isobutanoli aiheuttaa ruoansulatuskanavan ärsytystä ja keskushermoston lamautumista. Keskushermosto-oireet ovat hyvin samankaltaisia kuin etanolilla, mutta isobutanolilla vaikutukset ilmenevät jo pienemmissä pitoisuuksissa. Oksentamisen yhteydessä vaarana on, että nestemäistä isobutanolia joutuu keuhkoihin (aspiraatio), mikä saattaa aiheuttaa kemiallisen keuhkotulehduksen.

Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus nestemäisen isobutanolin kanssa kuivattaa ihoa

Toiminta onnettomuustilanteissa

Palo- ja pelastushenkilöstö: TOKEVA Ohje T3a

Arvioitu vaara-alue: Pienessä vuodossa eristä 25 metriä kaikkiin suuntiin. Suuressa vuodossa eristä 25 metriä kaikkiin suuntiin.


TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

OVA-turvallisuusohjeet on laadittu asiantuntijaryhmässä, johon on kuulunut asiantuntijalaitosten, kemianteollisuuden sekä viranomaisten edustajia. Turvallisuusohjeiden ja käyttäjän oppaan sisältämät tiedot perustuvat laatimis- tai päivittämishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon sekä tällöin voimassa olleisiin määräyksiin. OVA-ohjeita saa kopioida VAIN omaan käyttöön. OVA-ohjeita ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ohjeet laatinut asiantuntijaryhmä ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.OVA-etusivulle

Laadittu 15.8.2014.
Näitä ohjeita kehitetään jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta. Lähetä palautetta.
© Työterveyslaitos