OVA-ohje: KALIUMAMYYLIKSANTAATTI - tiivistelmä


Kaliumamyyliksantaatin OVA-ohjeeseen


Kaliumamyyliksantaattia käytetään kaivosteollisuudessa

Kaliumamyyliksantaattia harmaata, kellertävää tai vihertävää kiinteää ainetta, jota käytetään kokoojakemikaalina sulfidimalmien vaahdotuksessa.

Kaliumamyyliksantaatti muodostaa erittäin helposti syttyvää rikkihiiltä

Kaliumamyyliksantaatti hajoaa kuumennettaessa ja kosketuksessa veden ja kosteuden kanssa muodostaen erittäin helposti syttyviä rikkihiilihöyryjä. Höyryt voivat kulkeutua maata pitkin ja syttyminen on mahdollista usean metrin päässä päästökohdasta. Kaliumamyyliksantaatin ja rikkihiilen palaessa muodostuu myrkyllisiä kaasuja (mm. rikkidioksidi).

Kaliumamyyliksantaatti on myrkyllistä vesieliöille

Maahan joutunut kaliumamyyliksantaatti on käytännöllisesti katsoen haihtumatonta. Aine voi hajota maaperässä kosteuden vaikutuksesta muodostaen 1-pentanolia ja rikkihiiltä. Kaliumamyyliksantaatti ja sen hajoamistuotteet ovat vesiliukoisia ja voivat kulkeutua pohjaveteen. Kaliumamyyliksantaatti on myrkyllistä vesieliöille. Aineen ei ole todettu kertyvän ravintoverkkoon.

Hajoamistuote rikkihiili vaikuttaa hermostoon

Kaliumamyyliksantaatin hajoamisessa muodostuvien rikkihiilihöyryjen hengittäminen voi aiheuttaa päänsärkyä ja huonovointisuutta. Hyvin voimakas altistuminen rikkihiilihöyryille voi aiheuttaa puutumisen ja pistelyn tunnetta raajoissa, huimausta, hengitysvaikeuksia ja tajuttomuuden, joka voi johtaa jopa kuolemaan hengityksen lamaantuessa. Pitkäaikainen altistuminen rikkihiilihöyryille voi vahingoittaa keskus- ja ääreishermostoa sekä verisuonistoa.

Kaliumamyyliksantaattiliuoksen roiske iholle tai silmään voi aiheuttaa syöpymävamman. Aineen nieleminen voi aiheuttaa vatsakipua ja pahoinvointia, keskushermosto-oireita sekä maksa- ja munuaisvaurioita.

Toiminta onnettomuustilanteissa

Palo- ja pelastushenkilöstö: TOKEVA Ohje T4.2 (Helposti itsestään syttyvät aineet)

Arvioitu vaara-alue: Välitön eristys 50 m kaikkiin suuntiin. Vaara-alueen arvioinnissa on huomioitava, että kaliumamyyliksantaatti hajoaa kosketuksissa veden kanssa muodostaen erittäin helposti syttyviä rikkihiilihöyryjä.


TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

OVA-turvallisuusohjeet on laadittu asiantuntijaryhmässä, johon on kuulunut asiantuntijalaitosten, kemianteollisuuden sekä viranomaisten edustajia. Turvallisuusohjeiden ja käyttäjän oppaan sisältämät tiedot perustuvat laatimis- tai päivittämishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon sekä tällöin voimassa olleisiin määräyksiin. OVA-ohjeita saa kopioida VAIN omaan käyttöön. OVA-ohjeita ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ohjeet laatinut asiantuntijaryhmä ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.OVA-etusivulle

Laadittu 20.1.2016
Näitä ohjeita kehitetään jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta. Lähetä palautetta.
© Työterveyslaitos