OVA-ohje: KALIUMNITRIITTI - tiivistelmä


Kaliumnitriitin OVA-ohjeeseen


Kaliumnitriittiä käytetään monilla teollisuudenaloilla

Kaliumnitriitti on väritön, valkoinen tai kellertävä kiteinen aine, jota voidaan käyttää lisäaineena elintarvikkeissa, väriaineiden ja kumin valmistuksessa, tekstiiliteollisuudessa ja valokuvakemikaalina sekä laboratoriokemikaalina.

Kaliumnitriitti on voimakas hapetin ja voi muodostaa myrkyllisiä kaasuja

Kaliumnitriitti on hyvin voimakas hapetin ja voi sytyttää palavia materiaaleja. Aine voi reagoida räjähdysmäisesti pelkistimien kanssa. Kuumennettaessa ja reaktiossa happojen kanssa voi vapautua myrkyllisiä typen oksideita.

Kaliumnitriitti on erittäin myrkyllistä vesieliöille ja voi kulkeutua pohjaveteen

Maahan joutunut kaliumnitriitti on käytännöllisesti katsoen haihtumatonta. Kaliumnitriitti on vesiliuokoista ja voi kulkeutua pohjaveteen. Natriumnitriittiä koskevien tutkimusten perusteella kaliumnitriitin oletetaan olevan erittäin myrkyllistä vesieliöille. Kaliumnitriitin ei ole todettu kertyvän ravintoverkkoon.

Kaliumnitriitti aiheuttaa elimistön hapenpuutetta

Kaliumnitriitti ja sen vesiliuokset voivat ärsyttää ihoa, silmiä ja hengitysteitä. Suurten kaliumnitriitin pöly- tai sumupitoisuuksien hengittäminen tai aineen nieleminen voi aiheuttaa verenpaineen laskua, sydämen tykytystä, ihon punoitusta ja hikoilua verisuonten laajentumisen seurauksena. Suurten määrien nieleminen voi aiheuttaa kudosten hapenpuutteen, joka voi johtaa kouristuksiin, koomaan ja jopa kuolemaan.

Toiminta onnettomuustilanteissa

Palo- ja pelastushenkilöstö: TOKEVA Ohje T 5.1 (Hapettavat aineet)

Arvioitu vaara-alue: Eristä vuotaneen aineen välitön ympäristö.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

OVA-turvallisuusohjeet on laadittu asiantuntijaryhmässä, johon on kuulunut asiantuntijalaitosten, kemianteollisuuden sekä viranomaisten edustajia. Turvallisuusohjeiden ja käyttäjän oppaan sisältämät tiedot perustuvat laatimis- tai päivittämishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon sekä tällöin voimassa olleisiin määräyksiin. OVA-ohjeita saa kopioida VAIN omaan käyttöön. OVA-ohjeita ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ohjeet laatinut asiantuntijaryhmä ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.OVA-etusivulle

Laadittu 20.3.2015.
Näitä ohjeita kehitetään jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta. Lähetä palautetta.
© Työterveyslaitos