OVA-ohje: KALSIUMOKSIDI - tiivistelmä


 Kalsiumoksidin OVA-ohjeeseen


Kalsiumoksidia käytetään mm. rakennustarvikkeiden (laasti, muurauslaasti, tiilet, sementti ja kipsilaasti) valmistuksessa, selluteollisuudessa (viherlipeän valmistus), paperipigmenttien valmistuksessa, jätevedenkäsittelyssä (alkalointi, neutralointi, stabilointi), juomaveden valmistuksessa (alkalointi), voimalaitosten savukaasujen puhdistuksessa, sokerin valmistuksessa, erilaisten kemiallisten prosessien pH-säädössä, kalkituksessa sekä torjunta-aineiden, ruuan lisäaineiden, lasin ja voiteluaineiden valmistuksessa. Sitä käytetään teräksen, magnesiumin ja alumiinin tuotannossa, laboratoriokemikaalina ja kuivausaineena.

Kalsiumoksidi reagoi kiivaasti veden kanssa

Kalsiumoksidi on hajutonta vaaleaa rakeista tai hienojakoista jauhetta. Kaupallisessa laadussa voi olla keltainen tai ruskea sävy johtuen mm. raudasta. Kalsiumoksidi imee itseensä vettä. Kalsiumoksidi reagoi kiivaasti veden kanssa, jolloin voi syntyä tarpeeksi lämpöä aiheuttamaan tulipalon.

Kalsiumoksidi ympäristössä

Maahan joutunut kalsiumoksidi imee ilmasta ja maaperästä kosteutta. Reaktiossa muodostuu kalsiumhydroksidia. Kalsiumoksidi on ympäristön kannalta hyvin vesiliukoista. Kalsiumoksidin haitallisuus vesieliöille perustuu kalsiumhydroksidin emäksisyyteen. Kalsiumoksidi on hyvin lievästi myrkyllistä vesieliöille. Kalsiumoksidin ei ole todettu kertyvän ravintoverkkoon. Voimassa olevien kriteerien perusteella kalsiumoksidia ei luokitella ympäristölle vaaralliseksi aineeksi.

Kalsiumoksidi on ärsyttävä aine

Kalsiumoksidipöly ärsyttää nenää, kurkkua ja ylempiä hengitysteitä aiheuttaen kurkkukipua, yskää, hengenahdistusta, hengitystiehyiden tulehdusta, limakalvovaurioita ja jopa keuhkotulehduksen. Kalsiumoksidi ärsyttää ihoa aiheuttaen punoitusta, polttavaa tunnetta, kipua sekä keskivahvaksi emäkseksi (kalsiumhydroksidi) muuttuessaan syövytysvammoja. Kalsiumoksidi ärsyttää silmiä aiheuttaen punoitusta, kipua, sumentunutta näköä ja palovammoja sekä keskivahvaksi emäkseksi muuttuessaan syövytysvammoja. Kosketus voi johtaa silmän pysyvään vahingoittumiseen ja sokeuteen. Niellyn kalsiumoksidin voidaan olettaa aiheuttavan keskivahvaksi emäkseksi muuttuessaan ruuansulatuskanavan syövytysvammoja.

Toiminta onnettomuustilanteissa

Arvioitu vaara-alue: Eristä vuotaneen aineen välitön ympäristö.

Ympäristöön päässyt kalsiumoksidi kerätään pöynmuodotusta välttäen talteen kuiviin, suljettuihin, merkittyihin astioihin. Puhdistettu alue huuhdellaan runsaalla vedellä. Alue voidaan tarvittaessa neutraloida laimealla suolahapolla. Kuivat kalsiumoksidijätteet voidaan toimittaa kaatopaikalle jätehuoltolain edellyttämällä tavalla huomioden kuitenkin veden vaikutus kalsiumoksidiin ja siitä aiheutuva mahdollinen tulipalon vaara.


TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

OVA-turvallisuusohjeet on laadittu asiantuntijaryhmässä, johon on kuulunut asiantuntijalaitosten, kemianteollisuuden sekä viranomaisten edustajia. Turvallisuusohjeiden ja käyttäjän oppaan sisältämät tiedot perustuvat laatimis- tai päivittämishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon sekä tällöin voimassa olleisiin määräyksiin. OVA-ohjeita saa kopioida VAIN omaan käyttöön. OVA-ohjeita ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ohjeet laatinut asiantuntijaryhmä ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.OVA-etusivulle

Päivitetty 28.2.2003.
Näitä ohjeita kehitetään jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta. Lähetä palautetta.
© Työterveyslaitos