OVA-ohje: KLOORI - tiivistelmä


 Kloorin OVA-ohjeeseen


Klooria käytetään kemianteollisuudessa

Klooria käytetään laajalti kemianteollisuudessa, jossa sen käyttökohteita ovat pääasiassa orgaanisten kemikaalien ja suolahapon valmistus. Klooria käytetään lisäksi veden desinfiointiin.

Kloori on pistävän hajuinen, reaktiivinen kaasu

Huoneenlämmössä kloori on kaasu, jolla on pistävä haju. Kloorin haju ei ole hyvä varoitusmerkki, sillä kloorin pitoisuus voi olla haitallinen, vaikka hajua ei tunnu. Kloorikaasu on ilmaa raskaampaa. Kloorikaasun ja vesihöyryn seos muodostaa myrkyllistä ja syövyttävää kloorivetyä. Kloori reagoi kiivaasti monien orgaanisten yhdisteiden, ammoniakin ja hienojakoisten metallien kanssa aiheuttaen palo- ja räjähdysvaaran. Kloori voi ylläpitää palamista.

Kloori on ympäristölle vaarallinen kemikaali

Maahan valunut nesteytetty kloori haihtuu ilmaan. Sateen mukana sitä (kloorivetynä) kuitenkin palaa maahan takaisin. Veteen valunut nestekloori kiehuu vedessä ja muodostaa syövyttävän alikloorihapokkeen ja kloorivetyhapon seoksen sekä näkyvän höyrypilven. Kloori ei ole vedessä pysyvää, koska voimakkaana hapettimena se hapettaa epäorgaanisia ja orgaanisia yhdisteitä. Kloorin reagoidessa vedessä olevien orgaanisten aineiden kanssa muodostuu monenlaisia orgaanisia klooriyhdisteitä (AOX-yhdisteitä), joista monet ovat myrkyllisiä, huonosti hajoavia ja eliöihin kertyviä. Kloori on erittäin myrkyllistä vesieliöille.

Kloorikaasu ärsyttää ja voi olla jopa hengenvaarallista

Altistuminen pienelle klooripitoisuudelle (noin 3 mg/m3) voi aiheuttaa puolen tunnin jälkeen lievää hengitysteiden ärsytystä, yskimistä ja päänsärkyä. Kymmenen kertaa suurempi pitoisuus aiheuttaa voimakasta silmien, nenän ja kurkunpään ärsytystä, kyynelvuotoa ja yskää. Voimakkaassa altistumisessa ilmenee myös puristavaa tai polttavaa tunnetta rinnassa ja oksentelua, ja keuhkojen vahingoittumisesta voi kahden vuorokauden sisällä seurata keuhkopöhö. Erittäin suuri klooripitoisuus voi aiheuttaa kuoleman muutamalla syvällä sisäänhengityksellä. Nestemäisen kloorin roiskeet silmään voivat aiheuttaa pysyviä vaurioita, jopa sokeuden. Kloorikaasun suuret pitoisuudet ärsyttävät kosteaa ihoa. Oireita ovat pistely ja polttava tunne iholla, ihon punoitus ja rakkulat. Nestemäisen kloorin roiskeet aiheuttavat ärsytystä, rakkuloita ja paleltuman iholle.

Toistuva tai pitkäaikainen altistuminen melko pienellekin klooripitoisuudelle saattaa aiheuttaa tulehdusta nenän ja keuhkoputkien limakalvoilla sekä hammaskiilteen syöpymistä.

Toiminta onnettomuustilanteissa

Palo- ja pelastushenkilöstö: TOKEVA Ohje T2h

Arvioitu vaara-alue:

Pienessä vuodossa eristä 50 m kaikkiin suuntiin sekä 200 m tuulen alapuolella. Kloori saattaa aiheuttaa altistuneille ärsytysoireita jopa 600 metrin etäisyydellä tuulen alapuolella. Väestöä kehotetaan suojautumaan sisätiloihin, sulkemaan ikkunat ja ovet sekä pysäyttämään ilmanvaihtolaitteet.

Suuressa vuodossa eristä 50 m kaikkiin suuntiin sekä 300 m tuulen alapuolella. Kloori saattaa aiheuttaa altistuneille ärsytysoireita jopa 1000 metrin etäisyydellä tuulen alapuolella. Väestöä kehotetaan suojautumaan sisätiloihin, sulkemaan ikkunat ja ovet sekä pysäyttämään ilmanvaihtolaitteet.


TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

OVA-turvallisuusohjeet on laadittu asiantuntijaryhmässä, johon on kuulunut asiantuntijalaitosten, kemianteollisuuden sekä viranomaisten edustajia. Turvallisuusohjeiden ja käyttäjän oppaan sisältämät tiedot perustuvat laatimis- tai päivittämishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon sekä tällöin voimassa olleisiin määräyksiin. OVA-ohjeita saa kopioida VAIN omaan käyttöön. OVA-ohjeita ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ohjeet laatinut asiantuntijaryhmä ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.OVA-etusivulle

Päivitetty 1.6.2016.
Näitä ohjeita kehitetään jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta. Lähetä palautetta.
© Työterveyslaitos