OVA-ohje: METAANISULFONIHAPPO - tiivistelmä


Metaanisulfonihapon OVA-ohjeeseen

Metaanisulfonihappoa käytetään katalyyttina orgaanisissa synteeseissä, liuottimena saippuan ja puhdistusaineiden valmistuksessa sekä pintakäsittelyaineena metalli- ja elektroniikkateollisuudessa.

Metaanisulfonihappo on vahva happo

Metaanisulfonihappo on vahva happo. Se on väritöntä, lähes hajutonta nestettä. Metaanisulfonihappo on hygroskooppista eli se imee itseensä kosteutta ilmasta. Metaanisulfonihappo vapauttaa lämpöä veteen liuetessaan. Vahvana happona metaanisulfonihappo reagoi kiivaasti emästen kanssa. Metaanisulfonihappo syövyttää useita metalleja ja niiden seoksia, kuten rautaa, terästä, messinkiä, kuparia ja lyijyä. Metaanisulfonihappo on palavaa, mutta se ei syty helposti. Metaanisulfonihappo hajoaa yli 200 °C:n lämpötiloissa, muodostaen mm. myrkyllistä rikkidioksidia. Suljettu metaanisulfonihapposäiliö voi revetä tulipalon kuumentamana.

Metaanisulfonihappo kulkeutuu helposti maaperässä ja on haitallista vesieliöille

Ilmaan joutuessaan metaanisulfonihappo hajoaa hydroksyyliradikaalien vaikutuksesta ja sen määrä puoliintuu 6-8 viikossa. Metaanisulfonihappo voi tulla sateen mukana maahan. Maahan valunut metaanisulfonihappo voi haihtua kuivasta pintamaasta. Kosteassa maaperässä se on dissosioituneessa muodossa, eikä haihtumista tapahdu. Metaanisulfonihappo on erittäin kulkeutuvaa, joten sen joutuminen pohjaveteen on mahdollista. Metaanisulfonihappo hajoaa maaperässä aerobisissa olosuhteissa. Metaanisulfonihappo on veteen hyvin liukenevaa ja esiintyy vesiympäristössä dissosioituneessa muodossa. Se ei juurikaan haihdu vedestä. Metaanisulfonihappo on biologisesti nopeasti hajoavaa aerobisissa olosuhteissa. Metaanisulfonihappo on haitallista vesieliöille, mutta se ei kerry ravintoverkkoon. Voimassa olevien kriteerien perusteella metaanisulfonihappoa ei luokitella ympäristölle vaarallisiksi.

Metaanisulfonihappo aiheuttaa syövytysvammoja

Metaanisulfonihappo haihtuu niukasti huoneenlämpötilassa, joten silmiä ja hengitysteitä ärsyttävää höyryä ei normaalisti muodostu. Metaanisulfonihapposumu ärsyttää silmiä, ihoa ja hengitysteitä. Akuutti hengitystiealtistuminen aiheuttaa polttavaa tunnetta nenässä ja kurkunpäässä, liman muodostusta, yskänärsytystä ja hengenahdistusta. Metaanisulfonihapon roiskeet silmään aiheuttavat vakavia silmävaurioita. Ihokosketus nestemäisen metaanisulfonihapon kanssa aiheuttaa syöpymisvammoja. Nieltynä metaanisulfonihappo syövyttää ruuansulatuskanavan seinämiä, jolloin ilmenee polttavaa kipua, oksentelua ja ripulia.

Toiminta onnettomuustilanteissa

Palo- ja pelastushenkilöstö: TOKEVA Ohje T8a

Eristä lammikon välitön ympäristö.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

OVA-turvallisuusohjeet on laadittu asiantuntijaryhmässä, johon on kuulunut asiantuntijalaitosten, kemianteollisuuden sekä viranomaisten edustajia. Turvallisuusohjeiden ja käyttäjän oppaan sisältämät tiedot perustuvat laatimis- tai päivittämishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon sekä tällöin voimassa olleisiin määräyksiin. OVA-ohjeita saa kopioida VAIN omaan käyttöön. OVA-ohjeita ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ohjeet laatinut asiantuntijaryhmä ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä. OVA-etusivulle

Päivitetty 22.10.2014.
Näitä ohjeita kehitetään jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta. Lähetä palautetta.
© Työterveyslaitos