OVA-ohje: METAKRYYLIHAPPO - tiivistelmä


 Metakryylihapon OVA-ohjeeseen


Metakryylihappoa käytetään metakrylaattihartsien ja -muovien valmistukseen

Metakryylihappoa käytetään metakrylaattihartsien ja -muovien valmistukseen. Lisäksi metakryylihappoa käytetään kosmeettisten tuotteiden, maalien, kiillotusaineiden ja hampaiden muovipaikkojen valmistukseen sekä tekstiili- ja paperiteollisuudessa.

Metakryylihappo voi polymeroitua voimakkaasti

Metakryylihappo on syövyttävä, väritön ja syttyvä neste tai vaalea, kiteinen aine. Metakryylihapon haju on karvas, pistävä ja vastenmielinen. Aineen höyry on ilmaa raskaampaa. Lämpö, valo, hapettimet ja suolahappo voivat aiheuttaa metakryylihapon voimakkaan polymeroitumisen. Metakryylihappoon on yleensä lisätty polymeroitumisen inhibiittoriksi hydrokinonin monometyylieetteriä (MeHQ) tai hydrokinonia (HQ). Metakryylihappo syövyttää monia metalleja. Metakryylihapon höyry voi muodostaa ilman kanssa räjähtävän seoksen. Aineen polymeroituminen voi aiheuttaa säiliön repeämisen. Metakryylihapon palamistuotteita ovat hiilidioksidi ja hiilimonoksidi.

Metakryylihappo voi kulkeutua pohjaveteen ja on erittäin myrkyllistä vesieliöille

Ilmaan joutunut metakryylihappo hajoaa hydroksyyliradikaalien ja otsonin vaikutuksesta. Metakryylihappo voi hajota jossakin määrin suoraan myös valon vaikutuksesta. Ilmasta metakryylihappo voi huuhtoutua sateen mukana maahan. Maahan valunut metakryylihappo voi haihtua maan pinnasta. Se hajoaa maaperässä biologisesti aerobisissa olosuhteissa. Metakryylihappo on hyvin kulkeutuvaa, joten se voi joutua pohjaveteen. Metakryylihappo on ympäristön kannalta veteen hyvin liukenevaa. Se on vesiympäristössä todennäköisimmin dissosioituneena. Metakryylihapon haihtuminen vedestä on hidasta. Biologisen hapenkulutuksen perusteella on metakryylihapon todettu olevan biologisesti nopeasti hajoavaa aerobisissa olosuhteissa. Metakryylihappo on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Metakryylihapon ei ole todettu kertyvän ravintoverkkoon.

Metakryylihappo ärsyttää ja syövyttää

Metakryylihappohöyry voi ärsyttää ja syövyttää hengitysteitä ja aiheuttaa jopa keuhkopöhön. Metakryylihappohöyry voi ärsyttää myös silmiä. Nestemäinen metakryylihappo aiheuttaa ihon ja limakalvojen syöpymistä. Aine voi imeytyä ihon läpi ja se voi myös aiheuttaa ihottumaa. Nesteen roiskeet silmiin aiheuttavat syöpymistä ja jopa pysyvän silmävaurion.

Toistuva altistuminen metakryylihappohöyrylle voi aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä ja mahdollisesti munuaisten vaurioita. Toistuva ihokosketus voi aiheuttaa ihon punoitusta ja ihottumaa.

Toiminta onnettomuustilanteissa

Palo- ja pelastushenkilöstö: TOKEVA Ohje T8b

Arvioitu vaara-alue: Pienessä vuodossa eristä 25 metriä kaikkiin suuntiin. Suuressa vuodossa eristä 25 metriä kaikkiin suuntiin.


TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

OVA-turvallisuusohjeet on laadittu asiantuntijaryhmässä, johon on kuulunut asiantuntijalaitosten, kemianteollisuuden sekä viranomaisten edustajia. Turvallisuusohjeiden ja käyttäjän oppaan sisältämät tiedot perustuvat laatimis- tai päivittämishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon sekä tällöin voimassa olleisiin määräyksiin. OVA-ohjeita saa kopioida VAIN omaan käyttöön. OVA-ohjeita ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ohjeet laatinut asiantuntijaryhmä ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.OVA-etusivulle

Päivitetty 15.8.2014.
Näitä ohjeita kehitetään jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta. Lähetä palautetta.
© Työterveyslaitos