OVA-ohje: ALFA-METYYLISTYREENI - tiivistelmä


 Alfa-metyylistyreenin OVA-ohjeeseen


Alfa-metyylistyreeniä käytetään hartsien ja paperinpäällystysaineiden valmistuksessa

Alfa-metyylistyreeniä käytetään sekapolymeerinä erikoishartseissa. Sitä käytetään akrylonitriili-butadieeni-styreeni-hartseissa (ABS), sideaineissa ja paperin päällystysaineissa, para-kumyylifenolin, vahojen sekä muiden hartsien, tartunta-aineiden ja antioksidanttien valmistuksessa.

Alfa-metyylistyreeni on reaktiivinen, syttyvä neste

Alfa-metyylistyreeni on syttyvä, väritön neste, jolla on makea, aromaattinen, epämiellyttävä haju. Alfa-metyylistyreeni polymeroituu kuumentuessaan (yli 200 ° C:ssa) sekä happojen, alkalimetallien ja muiden katalyyttien vaikutuksesta. Aine on yhteensopimaton hapettimien kanssa.

Alfa-metyylistyreeni on myrkyllistä vesieliöille sekä huonosti hajoavaa

Alfa-metyylistyreeni on helposti haihtuvaa. Ilmaan joutunut alfa-metyylistyreeni hajoaa hydroksyyliradikaalien ja otsonin vaikutuksesta. Alfa-metyylistyreeni voi hajota jossakin määrin suoraan myös valon vaikutuksesta. Ilmasta alfa-metyylistyreeni voi huuhtoutua sateen mukana maahan. Maahan valunut alfa-metyylistyreeni ei juurikaan haihdu pintamaasta, sillä aineen adsorboituminen maa-ainekseen estää haihtumista. Aineen hajoamista voi jossakin määrin kuitenkin tapahtua valon vaikutuksesta pintamaassa. alfa-Metyylistyreenin biologisesta hajoamisesta maaperässä ei ole tietoja, mutta todennäköisesti se ei ole nopeasti hajoavaa. Maaperässä alfa-metyylistyreeni on adsorboitumisen vuoksi vain hieman kulkeutuvaa. Alfa-metyylistyreeni liukenee veteen hitaasti. Se kuitenkin haihtuu pintavedestä ilmaan. Biologisen hapenkulutuksen perusteella alfa-metyylistyreenin on todettu olevan biologisesti hitaasti hajoavaa aerobisissa olosuhteissa. Alfa-metyylistyreeni on myrkyllistä vesieliöille ja myös jossain määrin ravintoketjussa kertyvää.

Alfa-metyylistyreeni ärsyttää

Alfa-metyylistyreeni ärsyttää ylempiä hengitysteitä, silmiä ja ihoa. Ihmisillä nenän ja silmien ärsytys oli voimakasta, kun aineen pitoisuus oli 600 ppm (3 000 mg/m3). Silmä-ärsytys oli lievää, mutta aineen haju voimakkaan epämiellyttävää, kun alfa-metyylistyreenin pitoisuus oli 200 ppm (1 000 mg/m3) ja altistumisaika 2 minuuttia.

Toistuva altistuminen hengitysteitse alfa-metyylistyreenille voi aiheuttaa keskushermoston oireita (väsyneisyys, tokkurainen olo). Pitkäaikainen ihoaltistuminen voi aiheuttaa ihotulehduksen. Alfa-metyylistyreeni antoi viitteellisen positiivisen tuloksen sisarkromatidivaihdoskokeessa ihmisen lymfosyyttiviljelmissä.

Toiminta onnettomuustilanteissa

Palo- ja pelastushenkilöstö: TOKEVA Ohje T3a

Arvioitu vaara-alue: Pienessä vuodossa eristä 25 metriä kaikkiin suuntiin. Suuressa vuodossa eristä 25 metriä kaikkiin suuntiin.


TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

OVA-turvallisuusohjeet on laadittu asiantuntijaryhmässä, johon on kuulunut asiantuntijalaitosten, kemianteollisuuden sekä viranomaisten edustajia. Turvallisuusohjeiden ja käyttäjän oppaan sisältämät tiedot perustuvat laatimis- tai päivittämishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon sekä tällöin voimassa olleisiin määräyksiin. OVA-ohjeita saa kopioida VAIN omaan käyttöön. OVA-ohjeita ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ohjeet laatinut asiantuntijaryhmä ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.OVA-etusivulle

Päivitetty 15.8.2014.
Näitä ohjeita kehitetään jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta. Lähetä palautetta.
© Työterveyslaitos