OVA-ohje: MUURAHAISHAPPO - tiivistelmä


 Muurahaishapon OVA-ohjeeseen


Muurahaishappoa käytetään säilörehuliuoksen valmistukseen

Muurahaishappoa käytetään Suomessa muun muassa säilörehuliuoksen valmistuksessa, paperin ja tekstiilien värjäyksessä, märkälujahartsin valmistuksessa, nahan käsittelyssä ja lääkeainesynteeseissä.

Muurahaishappo voi muodostaa varastoitaessa myrkyllistä häkäkaasua

Muurahaishappo on väritön, pistävänhajuinen, syövyttävä ja savuava neste, joka muodostaa sumua kosteassa ilmassa. Kaupallisen muurahaishapon väkevyys on 85 % tai 99 %. Muurahaishappo on melko vahva happo. Muurahaishappo reagoi kiivaasti vahvojen emästen ja happojen kanssa vapauttaen lämpöä. Aine reagoi useiden metallien kanssa vapauttaen syttyvää vetykaasua. Hapettimet reagoivat kiivaasti muurahaishapon kanssa. Muurahaishappo syövyttää useita metalleja, kuten esimerkiksi alumiinia, lyijyä ja valurautaa. Väkevä muurahaishappo muodostaa pitkään varastoitaessa (yli 6 kuukautta 25 - 30 ° C:ssa) tai korkeissa lämpötiloissa syttyvää ja myrkyllistä häkäkaasua. Huoneenlämpötilassa oleva muurahaishappo ei muodosta syttyviä höyryjä.

Muurahaishapon haitallisuus perustuu sen happamuuteen, mutta se on ympäristössä nopeasti hajoavaa

Ilmaan joutunut muurahaishappo hajoaa hydroksyyliradikaalien vaikutuksesta. Ilmasta muurahaishappo huuhtoutuu sateen mukana maahan. Maahan joutunut muurahaishappo ei juurikaan sitoudu maa-ainekseen, joten se voi kulkeutua pohjaveteen. Kosteassa maaperässä se on dissosioituneessa muodossa. Muurahaishappo hajoaa maaperässä aerobisissa ja anaerobissa olosuhteissa. Muurahaishappo on veteen hyvin liukenevaa. Se on vesiympäristössä pääosin dissosioituneena. Muurahaishapon haihtuminen vedestä on epätodennäköistä. Biologisen hapenkulutuksen perusteella muurahaishappo on nopeasti hajoavaa aerobisissa olosuhteissa. Muurahaishappo on haitallista vesieliöille. Muurahaishapon ei ole todettu kertyvän ravintoverkkoon.

Muurahaishappo on ärsyttävää

Muurahaishapon höyry- tai sumupitoisuus yli 15 ppm (29 mg/m3) ärsyttää voimakkaasti nenää ja kurkkua aiheuttaen yskänärsytystä ja hengenahdistusta. Suurelle pitoisuudelle altistuminen voi aiheuttaa keuhkopöhön ja jopa kuoleman. Munuaisvauriot ovat mahdollisia. Muurahaishapon nesteroiskeet silmään aiheuttavat vakavia silmävaurioita. Höyryt voivat ärsyttää silmiä ja aiheuttaa kyynelvuotoa. Neste syövyttää ihoa ja aiheuttaa tuskallista ihon punoitusta, kirvelyä ja rakkuloita. Muurahaishappo imeytyy helposti ihon läpi.

Pitkäaikainen tai toistuva ihokosketus voi aiheuttaa ihottumaa. Ihon herkistymistä on joskus todettu henkilöillä, jotka ovat aikaisemmin herkistyneet formaldehydille. Höyryt voivat aiheuttaa kroonista silmän sidekalvon tulehdusta.

Toiminta onnettomuustilanteissa

Palo- ja pelastushenkilöstö: TOKEVA Ohje T8b

Arvioitu vaara-alue: Pienessä vuodossa eristä 25 metriä kaikkiin suuntiin. Suuressa vuodossa eristä 50 m kaikkiin suuntiin. Muurahaishappo saattaa aiheuttaa altistuneille ärsytysoireita jopa 250 metrin etäisyydellä tuulen alapuolella. Väestöä kehotetaan suojautumaan sisätiloihin, sulkemaan ikkunat ja ovet sekä pysäyttämään ilmanvaihtolaitteet.


TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

OVA-turvallisuusohjeet on laadittu asiantuntijaryhmässä, johon on kuulunut asiantuntijalaitosten, kemianteollisuuden sekä viranomaisten edustajia. Turvallisuusohjeiden ja käyttäjän oppaan sisältämät tiedot perustuvat laatimis- tai päivittämishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon sekä tällöin voimassa olleisiin määräyksiin. OVA-ohjeita saa kopioida VAIN omaan käyttöön. OVA-ohjeita ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ohjeet laatinut asiantuntijaryhmä ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.OVA-etusivulle

Päivitetty 15.8.2014.
Näitä ohjeita kehitetään jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta. Lähetä palautetta.
© Työterveyslaitos