OVA-ohje: NATRIUMHYDROKSIDI - tiivistelmä


 Natriumhydroksidin OVA-ohjeeseen


Natriumhydroksidia käytetään monilla teollisuudenaloilla

Natriumhydroksidia käytetään kemikaalien, viskoosin, saippuan ja muiden puhdistusaineiden, massan ja paperin, muovien, tekstiilien ja räjähteiden valmistuksessa sekä laboratoriokemikaalina. Natriumhydroksidia käytetään yleensä alle 50-prosenttisena vesiliuoksena.

Natriumhydroksidi on hajuton, syövyttävä aine

Natriumhydroksidi on valkoista, hajutonta ja haihtumatonta kiinteää ainetta. Natriumhydroksidi on 50-prosenttisena vesiliuoksena huoneenlämpötilassa neste, mutta sitä väkevämmät vesiliuokset ovat joko erittäin viskooseja nesteitä tai kiinteitä. Natriumhydroksidi ei pala, mutta se voi reagoida voimakkaasti veden ja monien muiden aineiden kanssa. Samalla voi muodostua niin paljon lämpöä, että lähellä olevat palavat materiaalit syttyvät. Natriumhydroksidi on hyvin syövyttävää. Vahvat hapot reagoivat natriumhydroksidin kanssa kiivaasti. Natriumhydroksidi syövyttää metalleja kuten sinkkiä, magnesiumia ja alumiinia vapauttaen syttyvää vetykaasua.

Natriumhydroksidin haitallisuus ympäristössä perustuu sen voimakkaaseen emäksisyyteen

Kiinteä natriumhydroksidi ja yli 75-prosenttinen natriumhydroksidi eivät helposti imeydy maaperään, ellei sadevesi liuota ja laimenna niitä. Väkevyydeltään 50-prosenttinen natriumhydroksidiliuos imeytyy maaperään ja se voi kulkeutua pohjaveteen asti. Lisäksi natriumhydroksidiliuos voi liuottaa maaperästä erilaisia haitta-aineita pohjaveteen. Pohjavedessä natriumhydroksidi kulkeutuu pohjaveden virtaussuunnassa. Natriumhydroksidi on hyvin veteen liukenevaa. Natriumhydroksidi on haitallista vesieliöille, mikä perustuu aineen voimakkaaseen emäksisyyteen. Natriumhydroksidin ei ole todettu kertyvän ravintoverkkoon.

Natriumhydroksidi ärsyttää ja syövyttää

Natriumhydroksidi ei normaalitilassa muodosta höyryjä, mutta sen pöly ärsyttää ylähengitysteitä. Natriumhydroksidipitoisuus 2 - 10 mg/m3 voi aiheutta silmien ja nenän lievää ärsytystä. Tätä suurempi pitoisuus voi aiheuttaa nenän limakalvojen kirvelyä ja yskänärsytystä hengitettäessä suun kautta. Nieltynä natriumhydroksidi syövyttää ruuansulatuskanavan seinämiä, jolloin ilmenee polttavaa kipua, oksentelua ja ripulia. Voimakas altistuminen aiheuttaa sokin. Väkevät natriumhydroksidiliuokset ja kiinteä natriumhydroksidi syövyttävät voimakkaasti ihoa aiheuttaen syviä haavaumia ja toisen tai kolmannen luokan palovammoja vastaavia syövytysvammoja. Ihovaurioiden muodostuminen alkaa välittömästi, mutta ärsytyksen tunne voi viivästyä minuutteja, jopa tunteja liuoksen väkevyydestä riippuen. Natriumhydroksidin vesiliuokset syövyttävät voimakkaasti silmää ja aiheuttavat polttavaa kipua, jos silmän huuhtelua ei aloiteta välittömästi. Vakavissa tapauksissa silmään tulee pahoja syöpymävammoja ja pysyvä näönmenetys on mahdollinen.

Toistuva ihokosketus voi aiheuttaa ihon kuivumista, halkeilua ja ihotulehduksen.

Toiminta onnettomuustilanteissa

Palo- ja pelastushenkilöstö: TOKEVA Ohje T8a (natriumhydroksidi 48 %)

Arvioitu vaara-alue: Eristä vuotokohdan välitön ympäristö.


TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

OVA-turvallisuusohjeet on laadittu asiantuntijaryhmässä, johon on kuulunut asiantuntijalaitosten, kemianteollisuuden sekä viranomaisten edustajia. Turvallisuusohjeiden ja käyttäjän oppaan sisältämät tiedot perustuvat laatimis- tai päivittämishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon sekä tällöin voimassa olleisiin määräyksiin. OVA-ohjeita saa kopioida VAIN omaan käyttöön. OVA-ohjeita ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ohjeet laatinut asiantuntijaryhmä ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.OVA-etusivulle

Päivitetty 28.2.2003.
Näitä ohjeita kehitetään jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta. Lähetä palautetta.
© Työterveyslaitos