OVA-ohje: NATRIUMBOORIHYDRIDI - tiivistelmä


 Natriumboorihydridin OVA-ohjeeseen


Natriumboorihydridiä käytetään pelkistimenä mm. farmaseuttisessa teollisuudessa sekä tekstiili- ja hienokemikaaliteollisuudessa. Sitä käytetään erityisesti aldehydien ja ketonien pelkistämiseen. Natriumboorihydridiä käytetään orgaanisisten kemikaalien puhdistamiseen epäpuhtauksista, kuten epätoivotuista hajuista, mauista ja väreistä. Natriumboorihydridiä käytetään puumassan valkaisukemikaalin valmistuksessa.

Natriumboorihydridi on kiteistä valkoista ainetta

Natriumboorihydridi on kiteistä valkoista ainetta. Se imee itseensä kosteutta ilmasta. Kiinteä kaupallinen tuote sisältää tyypillisesti natriumboorihydridin lisäksi pieniä määriä natriummetaboraattia. Tavallisin kaupallinen natriumboorihydridiliuos sisältää natriumboorihydridiä, natriumhydroksidia sekä vettä. Natriumboorihydridi reagoi kiivaasti happojen, hapettimien (kuten vetyperoksidin), raskasmetallien, raskasmetallisuolojen ja alumiinin kanssa vapauttaen vetyä, natriummetaboraattia, natriumhydroksidia sekä diboraania ja aiheuttaen räjähdysvaaran. Kosteus, vesihöyry ja ilman kosteus aiheuttavat natriumboorihydridin asteittaisen hajoamisen ja vetykaasun vapautumisen. Natriumboorihydridipöly voi muodostaa ilman kanssa syttyvän seoksen. Natriumboorihydridijauhe voi syttyä kuumuuden, kipinöiden tai avoliekin vaikutuksesta. Tällöin vapautuu syttyviä ja syövyttäviä kaasuja ja höyryjä, kuten natriumoksidia, boraania, boorioksidia ja vetyä.

Natriumboorihydridi ympäristössä

Maahan joutunut natriumboorihydridi reagoi ilman ja maaperän kosteuden kanssa muodostaen muodostuu boorihapon natriumsuolaa, natriumhydroksidia ja vetyä. Boorihappo on kulkeutuvaa happamassa humuspitoisessa hiekkamaassa. Neutraalissa maaperässä boorihappo on kohtalaisen kulkeutuvaa. Muodostunut natriumhydroksidi imeytyy maaperään ja voi kulkeutua pohjaveteen asti. Natriumhydroksidiliuos voi liuottaa maaperästä erilaisia haitta-aineita pohjaveteen. Veteen joutunut natriumboorihydridi reagoi veden kanssa ja muodostuu boorihapon natriumsuolaa, natriumhydroksidia ja vetyä. Natriumboorihydridin vesiliuos on voimakkaasti emäksinen. Boorihappo on vain lievästi myrkyllistä vesieliöille. Boorilla voi kuitenkin olla haitallisia vaikutuksia kalan varhaisvaiheisiin jo 0,001 mg/l pitoisuuksilla. Natriumboorihydridi tai sen hajoamistuotteet eivät kerry ravintoverkkoon. Voimassa olevien kriteerien perusteella natriumboorihydridiä ei luokitella ympäristölle vaaralliseksi.

Natriumboorihydridi on syövyttävää

Kiinteä natriumboorihydridi syövyttää silmiä, ihoa ja hengitysteitä. Kosteus lisää aineen syövyttävyyttä ja voi johtaa vakaviin vammoihin limakalvoilla ja iholla. Silmässä natriumboorihydridi saattaa aiheuttaa sarveiskalvon samentumista ja pahimmassa tapauksessa sokeuden. Natriumboorihydridiliuos syövyttää voimakkaasti silmiä, ihoa ja nieltäessä ruuansulatuskanavan limakalvoja.

Toiminta onnettomuustilanteissa

Vaara-alueen arviointi: Eristä vuotaneen tai valuneen aineen välitön ympäristö.


TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

OVA-turvallisuusohjeet on laadittu asiantuntijaryhmässä, johon on kuulunut asiantuntijalaitosten, kemianteollisuuden sekä viranomaisten edustajia. Turvallisuusohjeiden ja käyttäjän oppaan sisältämät tiedot perustuvat laatimis- tai päivittämishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon sekä tällöin voimassa olleisiin määräyksiin. OVA-ohjeita saa kopioida VAIN omaan käyttöön. OVA-ohjeita ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ohjeet laatinut asiantuntijaryhmä ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.OVA-etusivulle

Päivitetty 28.2.2003.
Näitä ohjeita kehitetään jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta. Lähetä palautetta.
© Työterveyslaitos