OVA-ohje: NONYYLIFENOLI - tiivistelmä


 Nonyylifenolin OVA-ohjeeseen


Suomessa nonyylifenolia käytetään kemianteollisuudessa mm. lakkojen kovetinaineiden, erilaisten kiinntys- ja täyteaineiden, sekä korroosionestoaineiden ainesosana.

Nonyylifenoli on kellertävää, paksua ja viskoosista nestettä

Nonyylifenoli ei itsessään ole helposti syttyvä ja palava aine. Kuumentuessaan nonyylifenoli muodostaa ilman kanssa syttyvän seoksen ja se hajoaa tuottaen hiilidioksidia, hiilimonoksidia, sekä ärsyttäviä ja myrkyllisiä kaasuja ja huuruja.

Nonyylifenoli on erittäin myrkyllistä vesieliöille, huonosti hajoavaa ja kertyy ravintoverkkoon

Ilmaan joutunut nonyylifenoli hajoaa hydroksyyliradikaalien vaikutuksesta. Puoliintumisajaksi on arvioitu noin 8 tuntia. Maaperässä nonyylifenoli sitoutuu voimakkaasti maa-ainekseen ja siten sen kulkeutumista ei maaperässä juuri tapahdu. Hajoamisen puoliintumisajaksi maaperässä on arvioitu jopa 300 vuorokautta. Nonyylifenolin vesiliukoisuus on alhainen (6 mg/l). Se sitoutuu vedessä oleviin hiukkasiin ja sedimenttiin. Nonyylifenoli ei ole biologisesti nopeasti hajoavaa. Puoliintumisajaksi on arvioitu 150 vuorokautta. Nonyylifenoli on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Nonyylifenolin on todettu kertyvän merkittävästi ravintoverkkoon.

Nonyylifenoli ärsyttää ja syövyttää

Nonyylifenoli on syövyttävää silmille. Altistumisesta riippuen se ilmenee punoituksena, kipuna ja pahimmassa tapauksessa vakavina syövytysvammoina. Nonyylifenoli on syövyttävää ja se ärsyttää voimakkaasti ihoa. Lyhyen altistumisen aikana se aiheuttaa ihon kirvelyä ja ensimmäisen asteen palovammoja. Pidempi altistuminen voi johtaa toisen asteen palovammoihin. Nieltynä nonyylifenoli on syövyttävää ja se aiheuttaa vatsakipuja, ripulia, pahoinvointia ja kurkkukipua. Nonyylifenolin on suurina pitoisuuksina todettu aiheuttavan lievää ärsytystä hengitysteissä, joka ilmenee mm. kirvelynä ja yskänä. Nonyylifenoli on luokiteltu kategoriaan 2 kuuluvaksi lisääntymiselle vaaralliseksi aineeksi (Repr. 2). Nonyylifenolia on epäilty hormonitoimintaa häiritseväksi aineeksi.

Toiminta onnettomuustilanteissa

Palo- ja pelastushenkilöstö: TOKEVA Ohje T8a (syövyttävät nesteet)

Arvioitu vaara-alue: Eristä lammikon välitön ympäristö.


TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

OVA-turvallisuusohjeet on laadittu asiantuntijaryhmässä, johon on kuulunut asiantuntijalaitosten, kemianteollisuuden sekä viranomaisten edustajia. Turvallisuusohjeiden ja käyttäjän oppaan sisältämät tiedot perustuvat laatimis- tai päivittämishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon sekä tällöin voimassa olleisiin määräyksiin. OVA-ohjeita saa kopioida VAIN omaan käyttöön. OVA-ohjeita ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ohjeet laatinut asiantuntijaryhmä ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.OVA-etusivulle

Laadittu 25.9.2012.
Näitä ohjeita kehitetään jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta. Lähetä palautetta.
© Työterveyslaitos