OVA-ohje: OLEUM - tiivistelmä


 Oleumin OVA-ohjeeseen


Oleumia käytetään räjähdysaine- ja pesuaineteollisuudessa

Oleumia käytetään Suomessa räjähdysaine- ja pesuaineteollisuudessa; nitraushapon valmistuksessa ja orgaanisten yhdisteiden sulfonointireaktioissa.

Oleumista vapautuu huoneenlämpötilassa myrkyllistä rikkitrioksidia

Oleum on vahva happo. Aine on kirkas tai kellertävä, öljymäinen, pistävänhajuista valkeaa höyryä vapauttava neste. Oleumin haju ei varoita terveysvaarasta; aineen pitoisuus voi olla haitallinen, vaikka hajua ei tunnu. Huoneenlämpötilassa oleumista vapautuu myrkyllistä rikkitrioksidia, joka muodostaa ilman kosteuden kanssarikkihapposumua. Aine absorboi ilmasta vettä ja syövyttää useimpia metalleja. Oleumin reaktio veden ja vesipitoisten aineiden kanssa voi olla erittäin kiivas. Orgaanisten aineiden sulfonointireaktio voi kiihtyä räjähdysmäiseksi. Oleum ei ole syttyvä, mutta se voi sytyttää syttyviä materiaaleja. Oleumin reaktiossa metallien kanssa voi kehittyä syttyvää vetykaasua. Oleumin kuumentumistuotteita ovat rikkidioksidi, rikkitrioksidi ja rikkihappohöyryt.

Oleum on haitallisuus ympäristössä perustuu sen voimakkaaseen happamuuteen

Maahan valuneesta oleumista vapautuu ilmaan rikkitrioksidia, joka reagoi ilman kosteuden kanssa muodostaen rikkihapposumua. Rikkihappolaskeumat aiheuttavat pitkällä aikavälillä maaperän kasvukerroksen tuhoutumista, sillä se lisää maaperän happamuutta ja sulfaattipitoisuutta sekä vähentää maaperän mikro-organismien toimintaa. Maaperän kosteus edistää oleumin tunkeutumista maahan. Oleum liuottaa maaperästä etenkin karbonaattisuoloja. Merkittäviä määriä happoa voi päästä pohjaveteen. Oleum sekoittuu hyvin veteen ja reagoi veden kanssa kiivaasti vapauttaen lämpöä. Aineen haitallisuus vesieliöille perustuu veden pH:n nopeaan laskuun. Oleum on haitallista vesieliöille. Oleumin ei ole todettu kertyvän ravintoverkkoon.

Oleum ärsyttää ja syövyttää

Oleumista vapautuu huoneenlämpötilassa rikkitrioksidia, joka ärsyttää ja syövyttää limakalvoja, silmiä ja ihoa. Rikkitrioksidi absorboi ilmasta ja limakalvoilta nopeasti vettä muodostaen syövyttävää rikkihappoa. Rikkitrioksidin 1 ppm:n (3 mg/m3) pitoisuus ilmassa voi aiheuttaa yskänärsytystä ja hengenahdistusta. Voimakkaassa altistumisessa (yli 80 mg/m3) keuhkopuuston limakalvojen tulehdusmuutokset ja keuhkopöhö ovat mahdollisia. Oleumin roiskuminen silmään aiheuttaa vakavia silmävaurioita. Näönmenetys on mahdollinen. Oleum syövyttää voimakkaasti ihoa ja aiheuttaa syviä ja tuskallisia haavoja. Ihovammat paranevat hitaasti ja niistä jää arpia.

Pitkäaikainen altistuminen oleumhöyryille vaurioittaa hammaskiillettä, aiheuttaa silmien kroonista ärsytystä ja hengitysteiden kroonista tulehdusta. Voimakkaan äkillisen altistumisen jälkeen voi myöhäisvaikutuksena ilmetä kroonista keuhkoputkentulehdusta ja keuhkonlaajentumatautia. Toistuva ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehdusta ja ihottumaa.

Toiminta onnettomuustilanteissa

Palo- ja pelastushenkilöstö: TOKEVA Ohje T8a (oleum 20 % SO3) ja Ohje T8b (oleum 65 % SO3)

Arvioitu vaara-alue 60 - 65-prosenttiselle oleumille: Pienessä vuodossa eristä 50 metriä kaikkiin suuntiin sekä 100 metriä tuulen alapuolella. Eristä näkyvän sumupilven alue. Suuressa vuodossa eristä 50 m kaikkiin suuntiin sekä 150 metriä tuulen alapuolella. Rikkihapposumu saattaa aiheuttaa altistuneille ärsytysoireita jopa 1000 metrin etäisyydellä tuulen alapuolella. Väestöä kehotetaan suojautumaan sisätiloihin, sulkemaan ikkunat ja ovet sekä pysäyttämään ilmanvaihtolaitteet.


TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

OVA-turvallisuusohjeet on laadittu asiantuntijaryhmässä, johon on kuulunut asiantuntijalaitosten, kemianteollisuuden sekä viranomaisten edustajia. Turvallisuusohjeiden ja käyttäjän oppaan sisältämät tiedot perustuvat laatimis- tai päivittämishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon sekä tällöin voimassa olleisiin määräyksiin. OVA-ohjeita saa kopioida VAIN omaan käyttöön. OVA-ohjeita ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ohjeet laatinut asiantuntijaryhmä ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.OVA-etusivulle

Päivitetty 15.8.2014.
Näitä ohjeita kehitetään jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta. Lähetä palautetta.
© Työterveyslaitos