OVA-ohje: PIKRIINIHAPPO - tiivistelmä


Pikriinihapon OVA-ohjeeseen


Pikriinihappoa käytetään laboratorioreagenssina

Pikriinihappoa käytetään pääasiassa laboratorioreagenssina sekä kudosnäytteiden kiinnittämisessä ja värjäyksessä. 

Kuiva pikriinihappo on räjähdysvaarallista

Pikriinihappo on hajuton, kellertävä, kiteinen kiinteä aine. Aineen vesiliuos on kellertävää. Pikriinihappo hajoaa kuumentuessaan räjähdysmäisesti. Kuiva pikriinihappo voi räjähtää myös iskun tai hankauksen seurauksena. Pikriinihappo reagoi kiivaasti pelkistimien, hapettimien ja emästen kanssa. Reaktiossa emästen kanssa voi muodostua räjähdysherkkiä pikraatteja. Pikriinihappo reagoi useiden metallien kanssa muodostaen erittäin herkästi räjähtäviä metallipikraatteja. Kosketuksessa betonin kanssa voi muodostua räjähdysherkkää kalsiumpikraattia. 

Pikriinihappo hajoaa ympäristössä hitaasti

Maahan tai vesistöön joutunut pikriinihappo ei juurikaan haihdu ilmaan. Pikriinihappo on anionimuodossa maaperässä helposti kulkeutuvaa ja sen joutuminen pohjaveteen on mahdollista. Pikriinihappo dissosioituu vedessä lähes täysin ja sen vesiliuos on hapanta. Pikriinihappo on haitallista vesieliöille. Pikriinihapon biologinen hajoaminen maaperässä ja vesistöissä on hidasta. Hapettomissa olosuhteissa pikriinihappo voi muuttua pikramiinihapoksi, joka on myös hitaasti hajoavaa ja haitallista vesieliöille.

Pikriinihappo on myrkyllistä

Pikriinihappopöly ja -sumu ärsyttävät silmiä, hengitysteitä ja ihoa. Pikriinihapon vesiliuoksen roiske voi aiheuttaa voimakasta ärsytystä silmissä ja iholla. Pikriinihappo myös värjää ihon keltaiseksi. Laajalle ihoalueelle levinnyt roiske saattaa aiheuttaa myrkytyksen ihon läpi imeytyessään. Nieltynä aine aiheuttaa polttavaa tunnetta ruuansulatuskanavassa sekä pahoinvointia, oksentelua ja ripulia. Vakavassa myrkytyksessä maksa- ja munuaisvauriot sekä ihon ja silmien sidekalvon värjäytyminen keltaiseksi ovat mahdollisia. Myös kouristelua voi esiintyä.

Toiminta onnettomuustilanteissa

Palo- ja pelastushenkilöstö:

Kuiva tai alle 30 massa-% vettä sisältävä pikriinihappo: TOKEVA Ohje T1
Kostutettu, yli 30 massa-% vettä sisältävä pikriinihappo: TOKEVA Ohje T4.1

Arvioitu vaara-alue:

Kuiva tai alle 30 massa-% vettä sisältävä pikriinihappo: Välitön eristys 150 metriä joka suuntaan.
Kostutettu, yli 30 massa-% vettä sisältävä pikriinihappo: Välitön eristys 25 metriä joka suuntaan.

Vaaraetäisyydet on laskettu 30 kg:lle pikriinihappoa.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

OVA-turvallisuusohjeet on laadittu asiantuntijaryhmässä, johon on kuulunut asiantuntijalaitosten, kemianteollisuuden sekä viranomaisten edustajia. Turvallisuusohjeiden ja käyttäjän oppaan sisältämät tiedot perustuvat laatimis- tai päivittämishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon sekä tällöin voimassa olleisiin määräyksiin. OVA-ohjeita saa kopioida VAIN omaan käyttöön. OVA-ohjeita ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ohjeet laatinut asiantuntijaryhmä ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä. OVA-etusivulle

Laadittu 14.8.2008
Näitä ohjeita kehitetään jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta. Lähetä palautetta.
© Työterveyslaitos