OVA-ohje: PROPYYLIBENTSEENI - tiivistelmä


Propyylibentseenin OVA-ohjeeseen

Propyylibentseeniä käytetään liuottimena

Propyylibentseeniä käytetään liuottimena esimerkiksi maaleissa sekä tekstiilien värjäyksessä ja painatuksessa.

Propyylibentseeni on syttyvä neste

Propyylibentseeni on väritön neste, jolla on pistävä, aromaattinen haju. Propyylibentseeni reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien kanssa. Propyylibentseeni syövyttää kumia.

Propyylibentseeni on syttyvä neste. Aine syttyy lämmön, kipinöiden ja liekkien vaikutuksesta. Lämpimästä propyylibentseenistä haihtuva höyry voi muodostaa syttyvän seoksen ilman kanssa. Propyylibentseenisäiliö voi repeytyä tulipalon kuumentamana.

Propyylibentseeni on myrkyllistä vesieliöille, kertyvää ja hitaasti ympäristössä hajoavaa

Propyylibentseeni on haihtuvaa. Ilmassa sen määrä puoliintuu hajoamisrektioiden seurauksena noin kahdessa vuorokaudessa. Maahan joutunut propyylibentseeni haihtuu kuivasta ja kosteasta pintamaasta. Maaperässä propyylibentseeni hajoaa biologisesti aerobisissa olosuhteissa. Propyylibentseeni on maaperässä vain hieman kulkeutuvaa. Propyylibentseeni on ympäristön kannalta veteen liukenevaa (60 mg/l). Se kuitenkin haihtuu helposti pintavedestä ilmaan. Propyylibentseeni ei ole biologisesti nopeasti hajoavaa. Aerobisissa olosuhteissa hajoamista kuitenkin tapahtuu, kun mikrobit ovat sopeutuneet propyylibentseenin hajottamiseen. Propyylibentseeni on myrkyllistä vesieliöille. n-Oktanoli/vesi -jakaantumiskertoimen perusteella propyylibentseenin on arvioitu olevan kertyvää. Voimassa olevien kriteerien perusteella propyylibentseeni on luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi.

Propyylibentseeni aiheuttaa ärsytysoireita

Propyylibentseenihöyryjen hengittäminen saattaa aiheuttaa väsymystä, huimausta, pahoinvointia ja päänsärkyä. Myös silmien ja ylempien hengitysteiden ärsytysoireita voi esiintyä. Propyylibentseenin roiskeet silmään tai iholle voivat aiheuttaa ärsytysoireita, kuten kipua ja punoitusta.Nieltynä propyylibentseeni saattaa aiheuttaa pahoinvointia, vatsakipua, ripulia, huimausta ja väsymystä. Myös keskushermostoa lamaavat vaikutukset voivat olla mahdollisia. Nielemisen ja oksentamisen yhteydessä vaarana on, että nestemäistä propyylibentseeniä joutuu keuhkoihin (aspiraatio), mikä voi aiheuttaa vakavan kemiallisen keuhkotulehduksen.

Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus nestemäisen propyylibentseenin kanssa kuivattaa ihoa ja saattaa aiheuttaa ärsytysihottumaa.

Toiminta onnettomuustilanteissa

Palo- ja pelastushenkilöstö: TOKEVA Ohje T3a

Arvioitu vaara-alue: Pienessä vuodossa eristä 25 metriä kaikkiin suuntiin. Suuressa vuodossa eristä 25 metriä kaikkiin suuntiin.


TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

OVA-turvallisuusohjeet on laadittu asiantuntijaryhmässä, johon on kuulunut asiantuntijalaitosten, kemianteollisuuden sekä viranomaisten edustajia. Turvallisuusohjeiden ja käyttäjän oppaan sisältämät tiedot perustuvat laatimis- tai päivittämishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon sekä tällöin voimassa olleisiin määräyksiin. OVA-ohjeita saa kopioida VAIN omaan käyttöön. OVA-ohjeita ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ohjeet laatinut asiantuntijaryhmä ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä. OVA-etusivulle

Laadittu 15.8.2014.
Näitä ohjeita kehitetään jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta. Lähetä palautetta.
© Työterveyslaitos