OVA-ohje: PYRAKLOSTROBIINI - tiivistelmä


Pyraklostrobiinin OVA-ohjeeseen


Pyraklostrobiini on kasvitautien torjunta-aine

Pyraklostrobiini on kasvinsuojeluaine, jota käytetään sienitautien torjuntaan mm. viljojen ja sokerijuurikkaan viljelyssä. Suomessa myytävät valmisteet ovat kellanruskeita, liuotinbensiiniä ja alkoholietoksylaatteja sisältäviä nesteitä.

Pyraklostrobiini muodostaa palaessaan myrkyllisiä kaasuja

Pyraklostrobiini ja nestemäiset valmisteet voivat syttyä lämmön, kipinöiden ja liekkien vaikutuksesta. Pyraklostrobiini hajoaa kuumentuessaan ja palaessaan muodostaen myrkyllisiä ja syövyttäviä höyryjä ja kaasuja (mm. kloorivety, typen oksidit).

Pyraklostrobiini on erittäin myrkyllistä vesieliöille

Pyraklostrobiini on veteen niukasti liukenevaa ja sitoutuu voimakkaasti maaperään ja pohjasedimentteihin. Aine ei ole maaperässä kulkeutuvaa. Pyraklostrobiini on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Aineen hajoaminen ympäristössä on hidasta.

Pyraklostrobiinivalmisteet ärsyttävät silmiä ja ihoa

Pyraklostrobiinivalmisteista haihtuvat liuotinbensiinihöyryt voivat ärsyttää silmiä ja nenää ja aiheuttaa päänsärkyä, väsymystä, huonovointisuutta ja huimausta. Valmisteiden roiskeet ärsyttävät silmiä ja voivat ärsyttää myös ihoa.

Pyraklostrobiinin nieleminen aiheuttaa vatsakipua, pahoinvointia, oksentelua ja ripulia. Valmisteiden nielemisen ja oksentamisen yhteydessä on vaarana, että nestettä vedetään keuhkoihin, mikä voi aiheuttaa vakavan, jopa kuolemaan johtavan kemiallisen keuhkotulehduksen.

Toiminta onnettomuustilanteissa

Palo- ja pelastushenkilöstö: TOKEVA Ohje T6a* (Myrkylliset aineet)

Arvioitu vaara-alue: Välitön eristys 25 metriä kaikkiin suuntiin.


TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

OVA-turvallisuusohjeet on laadittu asiantuntijaryhmässä, johon on kuulunut asiantuntijalaitosten, kemianteollisuuden sekä viranomaisten edustajia. Turvallisuusohjeiden ja käyttäjän oppaan sisältämät tiedot perustuvat laatimis- tai päivittämishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon sekä tällöin voimassa olleisiin määräyksiin. OVA-ohjeita saa kopioida VAIN omaan käyttöön. OVA-ohjeita ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ohjeet laatinut asiantuntijaryhmä ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.OVA-etusivulle

Laadittu 17.3.2016.
Näitä ohjeita kehitetään jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta. Lähetä palautetta.
© Työterveyslaitos