OVA-ohje: RIKKIHIILI - tiivistelmä


 Rikkihiilen OVA-ohjeeseen


Rikkihiiltä käytetään viskoositeollisuudessa

Rikkihiiltä käytetään Suomessa viskoositeollisuudessa.

Rikkihiili on helposti syttyvä neste

Rikkihiili on erittäin helposti haihtuva neste, joka syttyy erittäin helposti. Puhdas rikkihiili on lievästi makean hajuinen ja väritön, mutta muuttuu vähitellen valon vaikutuksesta kellertäväksi. Tekninen laatu on usein keltainen ja hajultaan vastenmielinen. Rikkihiilen haju ei varoita luotettavasti terveysvaarasta, sillä hajuaisti voi turtua. Rikkihiilen höyryt ovat ilmaa raskaampia. Aine liuottaa rasvaa, kumia ja useita muoveja. Rikkihiili voi reagoida kiivaasti kloorin ja vahvojen hapettimien kanssa. Aine muodostaa atsidien kanssa herkästi räjähtäviä suoloja. Aine voi syttyä esimerkiksi kipinästä, kuumasta pinnasta tai iskusta. Höyryt voivat kulkeutua maata pitkin ja syttyminen on mahdollinen pitkähkön matkan päässä päästökohdasta. Aineen syttymisalue on laaja (1 - 50 tilavuusprosenttia kaasua ilmassa). Rikkihiili voi helposti varautua staattisella sähköllä. Palamistuotteet ovat myrkyllistä rikkidioksidia, hiilimonoksidia ja hiilidioksidia.

Rikkihiili on myrkyllistä vesieliöille

Ilmaan joutunut rikkihiili hajoaa hydroksyyliradikaalien vaikutuksesta. Ilmasta rikkihiili voi huuhtoutua sateen mukana maahan. Maahan valunut rikkihiili pääasiassa haihtuu ilmaan. Se on maaperän laadusta riippuen helposti tai kohtalaisen kulkeutuvaa. Rikkihiili voi siten kulkeutua pohjaveteen. Rikkihiilen hajoaminen maaperässä on melko hidasta. Rikkihiili on ympäristön kannalta veteen hyvin liukenevaa. Se haihtuu kuitenkin pintavedestä ilmaan. Laskentamallien avulla on arvioitu, että sen määrä puoliintuu matalassa joessa vajaassa kolmessa tunnissa ja matalassa lammessa noin neljässä vuorokaudessa. Biologisen hapenkulutuksen perusteella rikkihiilen on todettu olevan nopeasti biologisesti hajoavaa. Rikkihiili on myrkyllistä vesieliöille. Rikkihiili ei kerry ravintoverkkoon.

Rikkihiili vahingoittaa keskus- ja ääreishermostoa

Altistuminen 300 - 400 ppm:n (950 - 1 200 mg/m3) ilman rikkihiilipitoisuudelle tuntien ajan voi aiheuttaa päänsärkyä ja huonovointisuutta. Tätä suurempi pitoisuus aiheuttaa hermostollisia oireita, kuten ärtyneisyyttä, huimausta ja huumautumisen tunnetta. Altistuminen 4 000 - 5 000 ppm:n (12 500 - 16 000 mg/m3) pitoisuudelle puolen tunnin ajan aiheuttaa tajuttomuuden ja voi johtaa kuolemaan. Toipuminen vakavasta äkillisestä myrkytyksestä on usein hidasta ja epätäydellistä. Psyykkisiä häiriöitä ja pysyviä keskus- ja ääreishermoston vammoja voi esiintyä. Rikkihiilineste imeytyy helposti ihon läpi. Ihokosketus laajalla alueella aiheuttaa samanlaisia vaikutuksia elimistössä kuin hengitysteitse altistuminen. Aine liuottaa ihon rasvaa ja aiheuttaa ihon punoitusta ja ärsytystä. Myöhemmin voi syntyä rakkuloita kuten toisen asteen palovammassa. Rikkihiilen roiskeet silmään aiheuttavat välittömästi voimakasta ärsytystä. Suuret höyrypitoisuudet ilmassa voivat aiheuttaa silmien ärsytystä.

Pitkäaikainen altistuminen rikkihiilelle työoloissa voi vahingoittaa keskus- ja ääreishermostoa. Tyypillisiä oireita ovat väsyneisyys, päänsärky, unen häiriöt, ruokahaluttomuus, vatsavaivat, impotenssi sekä tunnottomuus, pistely ja heikkouden tunne alaraajoissa. Rikkihiili voi aiheuttaa muutoksia silmän verkkokalvossa ja näköhermossa. Pitkäaikainen altistuminen voi vahingoittaa sydäntä ja verisuonistoa. Kroonista mahakatarria, siittiöiden muodostuksen häiriöitä ja kasvanutta keskenmenoriskiä on myös havaittu.

Toiminta onnettomuustilanteissa

Palo- ja pelastushenkilöstö: TOKEVA Ohje T3c

Arvioitu vaara-alue: Pienessä vuodossa eristä 25 metriä kaikkiin suuntiin. Suuressa vuodossa eristä 50 metriä kaikkiin suuntiin sekä 100 m tuulen alapuolella.


TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

OVA-turvallisuusohjeet on laadittu asiantuntijaryhmässä, johon on kuulunut asiantuntijalaitosten, kemianteollisuuden sekä viranomaisten edustajia. Turvallisuusohjeiden ja käyttäjän oppaan sisältämät tiedot perustuvat laatimis- tai päivittämishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon sekä tällöin voimassa olleisiin määräyksiin. OVA-ohjeita saa kopioida VAIN omaan käyttöön. OVA-ohjeita ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ohjeet laatinut asiantuntijaryhmä ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.OVA-etusivulle

Päivitetty 1.6.2016.
Näitä ohjeita kehitetään jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta. Lähetä palautetta.
© Työterveyslaitos