OVA-ohje: alfa-SYPERMETRIINI - tiivistelmä


alfa-Sypermetriinin OVA-ohjeeseen


alfa-Sypermetriini on hyönteismyrkky

alfa-Sypermetriini on kasvinsuojeluaine, jota käytetään tuhohyönteisten torjuntaan mm. viljojen, vihannesten ja marjojen viljelyssä. Suomessa myytävät kasvinsuojeluainevalmisteet ovat kellertäviä, liuotinbensiinipohjaisia nesteitä. alfa-Sypermetriiniä käytetään myös biosidina hyönteisten torjunnassa.

alfa-Sypermetriinivalmisteet ovat syttyviä

Kasvinsuojeluainevalmisteiden sisältämä liuotinbensiini syttyy lämmön, liekkien ja kipinöiden vaikutuksesta. alfa-Sypermetriini hajoaa kuumentuessaan muodostaen myrkyllisiä ja syövyttäviä höyryjä ja kaasuja (mm. kloorivety, typen oksidit).

alfa-Sypermetriini on erittäin myrkyllistä vesieliöille

alfa-Sypermetriini on veteen niukasti liukenevaa ja sitoutuu voimakkaasti maaperään ja pohjasedimentteihin. Aine ei ole maaperässä kulkeutuvaa. alfa-Sypermetriini on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Aineen hajoaminen ympäristössä on hidasta.

alfa-Sypermetriini vaikuttaa hermostoon

alfa-Sypermetriinivalmisteista haihtuvat liuotinbensiinihöyryt voivat ärsyttää silmiä ja nenää ja aiheuttaa päänsärkyä, väsymystä, huonovointisuutta ja huimausta. Valmisteiden roiskeet ärsyttävät silmiä ja voivat ärsyttää myös ihoa.

alfa-Sypermetriinin nieleminen aiheuttaa vatsakipua, pahoinvointia ja oksentelua. Suurten annosten nieleminen vaikuttaa hermostoon aiheuttaen vapinaa, kouristuksia ja tajunnan tason laskua. Valmisteiden nielemisen ja oksentamisen yhteydessä on vaarana, että nestettä vedetään keuhkoihin, mikä voi aiheuttaa vakavan, jopa kuolemaan johtavan kemiallisen keuhkotulehduksen.

Toiminta onnettomuustilanteissa

Palo- ja pelastushenkilöstö: TOKEVA Ohje T6b* (Haihtuvat myrkylliset nesteet)

Arvioitu vaara-alue: Välitön eristys 25 metriä kaikkiin suuntiin.


TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

OVA-turvallisuusohjeet on laadittu asiantuntijaryhmässä, johon on kuulunut asiantuntijalaitosten, kemianteollisuuden sekä viranomaisten edustajia. Turvallisuusohjeiden ja käyttäjän oppaan sisältämät tiedot perustuvat laatimis- tai päivittämishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon sekä tällöin voimassa olleisiin määräyksiin. OVA-ohjeita saa kopioida VAIN omaan käyttöön. OVA-ohjeita ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ohjeet laatinut asiantuntijaryhmä ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.OVA-etusivulle

Laadittu 17.3.2016.
Näitä ohjeita kehitetään jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta. Lähetä palautetta.
© Työterveyslaitos