OVA-ohje: TERT-BUTYYLIHYDROPEROKSIDI - tiivistelmä


 tert-Butyylihydroperoksidin OVA-ohjeeseen


tert-Butyylihydroperoksidia (TBHP) käytetään kemianteollisuudessa mm. lateksiteollisuuden apuaineena, lääkeraaka-aineena sekä polyesterihartsien kovettimena.

TBHP on voimakas hapetin

TBHP on pistävän hajuinen, väritön neste. Suomessa TBHP:a kuljetetaan ja varastoidaan 70-80 -prosenttisina vesiliuoksina. TBHP on voimakas hapetin, joka reagoi kiivaasti happojen, emästen, pelkistävien aineiden, metalli- ja rikkiyhdisteiden sekä syttyvien aineiden kanssa aiheuttaen palo- ja räjähdysvaaran. TBHP on syttyvä, palava neste. Se syttyy herkästi lämmön, liekkien tai iskun vaikutuksesta. Se voi räjähtää kuumentuessaan aiheuttaen tulipalon vaaran. TBHP-höyry voi muodostaa syttyvän seoksen ilman kanssa yli 43 ° C lämpötiloissa. TBHP-kontti voi repeytyä tulipalon kuumentamana.

TBHP ympäristössä

TBHP on helposti haihtuva aine. Maahan joutunut TBHP haihtuu pintamaasta helposti. Hyvin vesiliukoisena se voi tulla sateen mukana maahan. TBHP ei todennäköisesti sitoudu maa-ainekseen, vaan kulkeutuu maaperässä ja voi joutua pohjaveteen. Maaperässä TBHP on biologisesti huonosti hajoavaa hapellisissa olosuhteissa. TBHP on vedestä kohtalaisen haihtuvaa. Se ei ole vedessä biologisesti nopeasti hajoavaa, mutta hajoamista kuitenkin tapahtuu mikrobien sopeutumisen jälkeen. TBHP on myrkyllistä vesieliöille. Sen ei ole todettu kertyvän ravintoverkkoon. Voimassa olevien kriteerien perusteella TBHP on luokiteltava ympäristölle vaaralliseksi. Perusteena luokitukselle on sen huono hajoavuus ja vesieliömyrkyllisyys.

TBHP on syövyttävää

TBHP on ärsyttävä ja syövyttävä aine. Se imeytyy elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. TBHP:n hengittäminen voi aiheuttaa ärsytystä nenässä, polttavaa tunnetta, yskää ja hengenahdistusta. Suurissa pitoisuuksissa TBHP saattaa aiheuttaa vaarallisen keuhkopöhön.

Väkevä TBHP-liuos ärsyttää ja syövyttää ihoa. Ihovammasta voi jäädä pysyviä arpia. TBHP voi myös imeytyä ihon lävitse aiheuttaen mm. punasolujen hajoamista. Roiskuminen silmään aiheuttaa voimakasta kipua, näön sumentumista, turvotusta, tulehdusta sidekalvossa ja sarveiskalvossa sekä syövytysvammoja. Pahimmillaan voi seurauksena olla silmän sokeutuminen.

TBHP:n nieleminen aiheuttaa ärsytystä ja syövytysvammoja suussa, ruokatorvessa ja mahalaukussa. Eläinkokeiden perusteella nielty TBHP saattaa aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa (kouristukset, tajuttomuus) ja hajottaa veren punasoluja. TBHP saattaa nieltynä vahingoittaa maksaa ja munuaisia.

Toiminta onnettomuustilanteissa

Palo- ja pelastushenkilöstö: TOKEVA Ohje T5.2 Orgaaniset peroksidit

Arvioitu vaara-alue: Pienessä vuodossa eristä 25 metriä kaikkiin suuntiin.


TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

OVA-turvallisuusohjeet on laadittu asiantuntijaryhmässä, johon on kuulunut asiantuntijalaitosten, kemianteollisuuden sekä viranomaisten edustajia. Turvallisuusohjeiden ja käyttäjän oppaan sisältämät tiedot perustuvat laatimis- tai päivittämishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon sekä tällöin voimassa olleisiin määräyksiin. OVA-ohjeita saa kopioida VAIN omaan käyttöön. OVA-ohjeita ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ohjeet laatinut asiantuntijaryhmä ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä. OVA-etusivulle

Päivitetty 15.8.2014.
Näitä ohjeita kehitetään jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta. Lähetä palautetta.
© Työterveyslaitos