OVA-ohje: TOLUEENIDI-ISOSYANAATTI - tiivistelmä


 Tolueenidi-isosyanaatin OVA-ohjeeseen


Tolueenidi-isosyanaattia käytetään elastomeerien valmistukseen

Tolueenidi-isosyanaattia käytetään Suomessa pääasiassa polyuretaanivaahtojen ja muiden elastomeerien valmistukseen sekä lakkateollisuuden raaka-aineissa.

Tolueenidi-isosyanaatin palamistuotteeet ovat myrkyllisiä

Tolueenidi-isosyanaatti (TDI) on kirkas, väritön tai kellertävä neste, jolla on pistävä haju. Haju ei varoita terveysvaarasta. Tekninen tolueenidi-isosyanaatti on kahden isomeerin, 2,4-tolueenidi-isosyanaatin ja 2,6-tolueenidi-isosyanaatin, seos. TDI voi reagoida kiivaasti happojen, emästen, amiinien, alkoholien ja vahvojen hapettimien kanssa. Aine syövyttää rautaa ja kuparia sekä liuottaa kumeja ja muoveja. TDI dimeroituu hitaasti huoneenlämpötilassa. Kuumeneminen pidemmäksi ajaksi 100 - 200 ° C:n lämpötilaan aiheuttaa trimeroitumista. Yli 175 °C:n lämpötilassa TDI hajoaa vapauttaen hiilidioksidia ja muodostaen syanamideja. Aine reagoi veden kanssa muodostaen vastaavia amiineja ja polymeeriureaa sekä vapauttaen hiilidioksidia ja lämpöä. Reaktio on hidas kylmän veden kanssa mutta kiivas kuuman veden kanssa. Tolueenidi-isosyanaatti ei syty helposti. Palavan TDI:n vapauttamat kaasut ja höyryt ovat hyvin myrkyllisiä. Palamistuotteita ovat hiilimonoksidi, syaanivety, typpidioksidi ja hiilidioksidi.

Tolueenidi-isosyanaatti on haitallista vesieliöille ja lisäksi se on huonosti hajoavaa

Ilmaan joutunut tolueenidi-isosyanaatti hajoaa hydroksyyliradikaalien vaikutuksesta. Maahan valunut TDI ei juurikaan haihdu. Märässä maassa se hydrolysoituu, jolloin muodostuu tolueenidiamiineja. Tolueenidiamiinien hajoamisesta maaperässä ei ole tutkimustuloksia. TDI hydrolysoituu myös vedessä, jolloin muodostuu tolueenidiamiineja. Alhaiset pitoisuudet TDI:tä hydrolysoituvat päivässä. TDI:n on todettu olevan haitallista vesieliöille. TDI:n hydrolyysituotteista tolueeni-2,4-diamiinin vesiliukoisuus on noin 8 g/l. Tolueenidiamiinit hajoavat biologisesti, mutta niiden hajoamisnopeudesta ei ole saatavilla tutkimustuloksia. Tolueeni-2,4-diamiinin on todettu olevan myrkyllistä vesieliölle. TDI:n ei ole todettu kertyvän ravintoverkkon. Myöskään tolueeni-2,4-diamiinin ei ole todettu kertyvän ravintoverkkoon.

Tolueenidi-isosyanaatti voi aiheuttaa hengitysteiden vaurioitumisen

Tolueenidi-isosyanaatin höyryt 0,05 - 0,5 ppm:n (0,36 - 3,6 mg/m3) pitoisuudessa ärsyttävät nenän ja nielun limakalvoja. Suuremmat pitoisuudet voivat aiheuttaa keuhkoputken tulehduksen ja astmaattisia vaikutuksia. Lisäksi voi ilmetä päänsärkyä, unettomuutta, oksentelua ja vatsakipua. Yli 10 ppm:n (72 mg/m3) pitoisuus voi aiheuttaa keuhkopöhön. Oireet voivat viivästyä useita tunteja. Suurille pitoisuuksille altistuneen henkilön toipuminen on hidasta. TDI:n roiskeet silmään aiheuttavat voimakasta ärsytystä ja mahdollisesti sarveiskalvon vaurioitumista. TDI-höyryt ärsyttävät silmiä aiheuttaen kirvelyä ja polttavaa tunnetta. TDI ärsyttää ihoa.

Pitkäaikainen ihokosketus aiheuttaa punoitusta, voimakasta ärsytystä ja rakkuloiden muodostumista. Pitkäaikainen altistuminen jopa vain 0,005 ppm:n (0,036 mg/m3) TDI-pitoisuudelle voi aiheuttaa astmaa: vinkuvaa hengitystä, hengitysteiden ahtautumisesta johtuvia hengitysvaikeuksia ja yskää. Lisäksi voi esiintyä nuhaa, väsymystä, kuumetta ja kylmänväristyksiä. Toistuvassa altistumisessa TDI:lle oireet voivat tulla välittömästi tai vasta tuntien kuluttua. Toistuva tai pitkäaikainen altistuminen voi heikentää keuhkojen toimintaa. Toistuva ihokosketus voi aiheuttaa kosketusihottumaa. TDI on syöpää aiheuttava eläinkokeissa.

Toiminta onnettomuustilanteissa

Palo- ja pelastushenkilöstö: TOKEVA Ohje T6a

Arvioitu vaara-alue: Eristä lammikon välitön läheisyys.


TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

OVA-turvallisuusohjeet on laadittu asiantuntijaryhmässä, johon on kuulunut asiantuntijalaitosten, kemianteollisuuden sekä viranomaisten edustajia. Turvallisuusohjeiden ja käyttäjän oppaan sisältämät tiedot perustuvat laatimis- tai päivittämishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon sekä tällöin voimassa olleisiin määräyksiin. OVA-ohjeita saa kopioida VAIN omaan käyttöön. OVA-ohjeita ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ohjeet laatinut asiantuntijaryhmä ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.OVA-etusivulle

Päivitetty 28.2.2003.
Näitä ohjeita kehitetään jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta. Lähetä palautetta.
© Työterveyslaitos