OVA-ohje: TRIMETYYLIAMIINI - tiivistelmä


 Trimetyyliamiinin OVA-ohjeeseen


Trimetyyliamiinia käytetään kemianteollisuudessa

Trimetyyliamiinia kaytetään valmistettaessa kvaternäärisiä ammoniumyhdisteitä, desinfektio- ja kasvinsuojeluaineita, korroosioinhibiittoreita, joitain muoveja, koliinisuoloja ja ioninvaihtohartseja. Trimetyyliamiinin 12,5-prosenttista vesiliuosta käytetään laboratoriokemikaalina

Trimetyyliamiini on helposti syttyvä kaasu tai neste

Trimetyyliamiini on väritön kaasu. Sillä on pistävä, kalamainen haju, joka tarttuu helposti vaatteisiin ja hiuksiin. Ainetta myydään nesteytettynä kaasuna sekä eri vahvuisina vesiliuoksina (ainakin 12- ja 45-prosenttinen). Trimetyyliamiini on erittäin helposti syttyvä kaasu. Sen vesiliuokset ovat emäksisiä, helposti haihtuvia ja niistä vapautuva höyry voi muodostaa syttyvän seoksen ilman kanssa. Trimetyyliamiini reagoi kiivaasti happojen, etyleenioksidin ja mahdollisesti myös vahvojen hapettimien kanssa. Se syövyttää alumiinia, sinkkiä, kuparia ja niiden seoksia. Aine reagoi elohopean kanssa muodostaen iskusta räjähtäviä yhdisteitä.

Trimetyyliamiini on haitallista vesieliöille ja nopeasti hajoavaa

Ilmaan joutunut trimetyyliamiini hajoaa hydroksyyliradikaalien vaikutuksesta ja sen määrä puoliintuu noin neljässä tunnissa. Trimetyyliamiini on erittäin haihtuvaa ja veteen hyvin liukenevaa. Maaperässä se on hyvin kulkeutuvaa, mutta emäksenä se voi myös sitoutua maa-ainekseen. Se on biologisesti nopeasti hajoavaa aerobisissa olosuhteissa. Trimetyyliamiini on haitallista vesieliöille. Se ei kerry ravintoverkkoon.

Trimetyyliamiini ärsyttää ja voi aiheuttaa silmävaurion

Trimetyyliamiinin haju on aistittavissa jo hyvin pienissä pitoisuuksissa. Aine imeytyy nopeasti hengitysteistä. Trimetyyliamiinikaasu ja vesiliuoksen höyryt ärsyttävät hengitysteitä pitoisuuksissa, jotka ovat 20 ppm (50 mg/m3) tai enemmän aiheuttaen yskimistä ja jopa oksentamista. Suurten pitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön.

Trimetyyliamiini ärsyttää voimakkaasti myös silmiä. Voimakas altistuminen aiheuttaa sarveiskalvon vaurion ja pienemmät pitoisuudet sidekalvotulehduksen. Trimetyyliamiini aiheuttanee muiden amiinien tavoin näön sumentumista, jota on kuvattu sinisenä näkemisenä ja valolähteen ympärille muodostuvina kehinä. Nämä oireet ilmenevät jo hyvin pienissä pitoisuuksissa (selvästi alle ärsyttävien pitoisuuksien) ja menevät ohi muutamassa tunnissa altistumisen päätyttyä.

Trimetyyliamiini aiheuttaa ihoärsytystä ja toistuva altistuminen voi johtaa ihotulehdukseen. Nestemäisen trimetyyliamiinin roiskeet aiheuttavat iholla syövytystä ja paleltuman.

Toiminta onnettomuustilanteissa

Palo- ja pelastushenkilöstö: TOKEVA Ohje T2g (kaasu), TOKEVA Ohje T8c (vesiliuos)

Arvioitu vaara-alue:

Trimetyyliamiini: Pienessä vuodossa eristä 50 m kaikkiin suuntiin sekä 100 m tuulen alapuolella. Suuressa vuodossa eristä 50 m kaikkiin suuntiin sekä 400 m tuulen alapuolella. Trimetyyliamiini saattaa aiheuttaa altistuneille ärsytysoireita jopa 700 metrin etäisyydellä tuulen alapuolella. Väestöä kehotetaan suojautumaan sisätiloihin, sulkemaan ikkunat ja ovet sekä pysäyttämään ilmanvaihtolaitteet.

Trimetyyliamiinin vesiliuos (45-prosenttinen): Pienessä vuodossa eristä 25 m kaikkiin suuntiin. Suuressa vuodossa eristä 50 m kaikkiin suuntiin sekä 100 m tuulen alapuolella.


TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

OVA-turvallisuusohjeet on laadittu asiantuntijaryhmässä, johon on kuulunut asiantuntijalaitosten, kemianteollisuuden sekä viranomaisten edustajia. Turvallisuusohjeiden ja käyttäjän oppaan sisältämät tiedot perustuvat laatimis- tai päivittämishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon sekä tällöin voimassa olleisiin määräyksiin. OVA-ohjeita saa kopioida VAIN omaan käyttöön. OVA-ohjeita ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ohjeet laatinut asiantuntijaryhmä ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.OVA-etusivulle

Päivitetty 8.4.2020
Näitä ohjeita kehitetään jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta. Lähetä palautetta.
© Työterveyslaitos