OVA-ohje: VINYYLIASETAATTI - tiivistelmä

 Vinyyliasetaatin OVA-ohjeeseen


Vinyyliasetaattia käytetään maali- ja paperiteollisuudessa

Vinyyliasetaattia käytetään monomeerinä polyvinyyliasetaatin ja vinyyliasetaattisekapolymeerien valmistuksessa. Näitä käytetään laajasti vesiohenteisissa maaleissa, liimoissa ja paperin päällystysaineissa.

Vinyyliasetaatti on reaktiivinen, helposti syttyvä neste

Vinyyliasetaatti on helposti syttyvä, väritön neste. Sillä on miellyttävä hedelmäinen, eetterimäinen haju, jonka aistimus muuttuu kuitenkin nopeasti pistäväksi ja ärsyttäväksi. Stabiloimaton vinyyliasetaatti polymeroituu valon, lämmön ja kosteuden vaikutuksesta värittömäksi, läpinäkyväksi massaksi.

Vinyyliasetaatti on haitallista vesieliöille ja voi kulkeutua pohjaveteen

Ilmaan joutunut vinyyliasetaatti hajoaa hydroksyyliradikaalien vaikutuksesta ja sen määrä puolintuu vajaassa vuorokaudessa. Maahan tai vesistöön valunut vinyyliasetaatti haihtuu helposti. Aine on hyvin kulkeutuvaa, joten se voi joutua pohjaveteen. Vinyyliasetaatti on ympäristön kannalta veteen hyvin liukenevaa. Se on biologisesti nopeasti hajoavaa aerobisissa olosuhteissa. Vinyyliasetaatti on haitallista vesieliöille. Se ei kerry ravintoverkkoon

Vinyyliasetaatti ärsyttää

Vinyyliasetaattihöyry aiheuttaa silmien, nenän ja kurkun ärsytystä, äänen käheyttä ja yskimistä, kun aineen pitoisuus ilmassa on 22 ppm (80 mg/m3) tai suurempi. Suuret vinyyliasetaattipitoisuudet aiheuttavat väsymyksen ja pyörrytyksen tunnetta ja voimakas altistuminen voi aiheuttaa keuhkopöhön tai vakavan, pysyvän keuhkovaurion. Aineen suora ihokosketus ärsyttää ja kuivattaa ihoa.

Vinyyliasetaatti ei ollut mutageenistä bakteerikokeissa, mutta nisäkässoluilla tehdyissä kokeissa se aiheutti kromosomivaurioita (sisarkromatidivaihdoksia ja kromosomiaberraatioita). Hiiren siittiösoluissa se aiheutti myös rakenteellisia muutoksia. Eläinkokeissa vinyyliasetaatin on todettu hengitettynä aiheuttavan nenäontelosyöpää rotille.

Toiminta onnettomuustilanteissa

Palo- ja pelastushenkilöstö: TOKEVA Ohje T3b

Arvioitu vaara-alue: Pienessä vuodossa eristä 25 metriä kaikkiin suuntiin. Suuressa vuodossa eristä 50 metriä kaikkiin suuntiin sekä 200 metriä tuulen alapuolella.


TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

OVA-turvallisuusohjeet on laadittu asiantuntijaryhmässä, johon on kuulunut asiantuntijalaitosten, kemianteollisuuden sekä viranomaisten edustajia. Turvallisuusohjeiden ja käyttäjän oppaan sisältämät tiedot perustuvat laatimis- tai päivittämishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon sekä tällöin voimassa olleisiin määräyksiin. OVA-ohjeita saa kopioida VAIN omaan käyttöön. OVA-ohjeita ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ohjeet laatinut asiantuntijaryhmä ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.OVA-etusivulle

Päivitetty 22.10.2014.
Näitä ohjeita kehitetään jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta. Lähetä palautetta.
© Työterveyslaitos