Tiedätkö onko rakenteissa asbestia tai muita haitta-aineita? Suunnitteletko remonttia?

Tarjoamme monipuolista palvelua asbestin ja muiden rakennusten haitta-aineiden (PAH, PCB, lyijy ja muut raskasmetallit) määrittämiseen:

  • rakennusmateriaaleista
  • ilmanäytteistä
  • pintapyyhintänäytteistä

Tutkimme asbestia myös kiviaines- ja talousvesinäytteistä. Palvelumme on tarkoitettu sekä yrityksille että yksityishenkilöille.

Tunnista haitta-aineiden aiheuttamat terveydelliset riskit

Korkealaatuiset analyysimme auttavat rakennusmateriaalien haitta- ja vaaratekijöiden tunnistamisessa ja selvittämisessä. Luotettavat analyysiimme ovat myös onnistuneen asbesti- tai muun purkutyön perusta.

Analyysiemme avulla varmistat että olosuhteet ovat lain vaatimusten mukaiset. Rakennusterveyttä säädellään esimerkiksi työturvallisuuslaissa ja asumisterveysasetuksessa sekä vuonna 2016 voimaan astuneessa uudistetussa asbestilainsäädännössä.

Tavoitteena turvallinen ja terveellinen työ- ja sisäympäristö

Testauslaboratoriomme on FINAS akkreditoitu (T013, EN ISO/IEC 17025).  Akkreditoinnin piiriin kuuluvat  myös asbestin (materiaali- ja ilmanäytteet), PAH-yhdisteiden ja metallien analyysimenetelmät.

Kokeneet asiantuntijamme vastaavat kysyntään nopeasti ja joustavasti. Toiminta-alueemme kattaa koko Suomen, vaikka laboratoriomme sijaitsevatkin Helsingissä ja Kuopiossa.  Näytteet kulkevat sujuvasti postin välityksellä.

Olemme arvostettu ja korkean ammattietiikan omaava asiantuntijalaitos. Palvelutoimintamme on puolueetonta ja riippumatonta. Laboratorioanalyysiemme lisäksi meillä on monipuolinen tarjonta asiantuntija-, kehittämis- ja koulutuspalveluja.

Tutustu ja ota yhteyttä

Lisää tietoa analyyseistä ja näytteenotosta alla. Asiantuntijamme auttavat sinua mielellään asbestiin ja muihin rakennusten haitta-aineisiin liittyvissä kysymyksissä. Tavoitat meidät helposti oheisella yhteydenottokaavakkeella.

Tutustu tarkemmin korjausrakentamiseen, pölynhallintaan ja asbestipurkutyöhön.

Tarjoamme myös asbestimittauspalvelua työpaikoille.

Hinnat

Asbesti- ja haitta-aineet -hinnasto 2020