Skip to content

Asennetta työhön – työturvallisuuden valmennus

Asennetta työhön -valmennusohjelma lisää nuorten työntekijöiden ja ammattiin valmistuvien opiskelijoiden tietoja, taitoja ja motivaatiota työturvallisuuden edistämiseen.

Työturvallisuudesta on ensisijaisesti vastuussa työnantaja. Työturvallisuuden edistämiseen tarvitaan kuitenkin koko työyhteisön panosta. Tutkimukset osoittavat, että työntekijöiden valmiuksia työturvallisuuden edistämiseen voidaan vahvistaa.

Asennetta työhön -valmennusohjelma tukee työntekijöiden turvallisuusosaamista ja vaikuttaa asenteisiin. Valmennusohjelma soveltuu erityisesti nuorten työntekijöiden kouluttamiseen ja ohjaamiseen työturvallisuudessa.

Asennetta työhön -valmennuksen hyödyt

TUNNISTETAAN HAITAT JA VAARAT

Kun vaarapaikat tunnistetaan, tapaturmat voidaan torjua.

AKTIIVISUUS JA VASTUUNOTTO LISÄÄNTYVÄT

Osataan muodostaa ja esittää työn turvallisuuteen ja sujuvuuteen liittyviä kehittämisehdotuksia.

OSATAAN HAKEA TIETOA JA TUKEA

Tiedetään, miten ja mistä työturvallisuusasioissa saa tietoa ja tukea.

TYÖTURVALLISUUTEEN SUHTAUDUTAAN MYÖNTEISESTI

Työturvallisuus on kunnia-asia ja siitä huolehtiminen osa ammattitaitoa.

Kenelle valmennusohjelma on tarkoitettu?

Asennetta työhön -valmennusohjelma sopii käytettäväksi sekä oppilaitoksissa että työpaikoilla. Valmennuksen menetelmät parantavat tutkitusti nuorten työntekijöiden turvallisuusasenteita ja motivaatiota työturvallisuuden edistämiseen.

Valmennusohjelman sisältö

Valmennusohjelman laajuus on 12 tuntia. Se voidaan järjestää kahtena peräkkäisenä päivänä tai jakaa pidemmälle ajanjaksolle.

Valmennusohjelman aikana vahvistetaan osallistujien osaamista ja myönteistä suhtautumista seuraaviin asioihin:

  • Turvalliset työskentelytavat
  • Epäkohdista tai vaaratilanteista ilmoittaminen
  • Suojainten käyttäminen
  • Työympäristön siisteydestä huolehtiminen
  • Työvälineiden asianmukainen käyttö
  • Ohjeiden kysyminen ja tiedonhankinta
  • Työturvallisuutta koskevien ohjeiden noudattaminen
  • Työturvallisuutta koskeviin ongelmiin ja epäkohtiin puuttuminen
  • Ongelmien puheeksi ottaminen
  • Työturvallisuutta parantavien ideoiden ja kehittämisehdotusten esittäminen

Kouluttaudu Asennetta työhön -ohjaajaksi

Valmennusohjelman lisäksi järjestämme Asennetta työhön -ohjaajan koulutusta. Se antaa valmiudet toteuttaa valmennus oman organisaation työntekijöille. Ohjaajan koulutus soveltuu esimiehille, henkilöstön kehittäjille, työsuojelutoimijoille, työturvallisuuskouluttajille ja työpaikkaohjaajille.

Pyydä esittely tai tarjous

Kerromme mielellämme lisätietoja ja muokkaamme tarpeisiisi sopivan kokonaisuuden. Pyydä lisätietoja tai tarjous oheisella yhteydenottolomakkeella.

Asennetta työhön -valmennus on osa Työurajohtamisen työkalupakkia. Tutustu myös muihin työkaluihimme!