Skip to content

Hengityksensuojainten tiiviystestaus

hengityksensuojaiMEN SOPIVUUS JA suojauskyky SELVIÄÄ TIIVIYSTESTAUksella

Oikein valittu ja oikein käytettynä hengityksensuojain suojaa ilman epäpuhtauksilta. Suojainten reunavuodot ovat kuitenkin yleisiä. Jos suojain ei tiivisty käyttäjänsä kasvoille, sen suojauskyky on puutteellinen. Koska työntekijä itse ei aina tunnista ongelmaa, ohivuodot altistavat hänet työympäristön epäpuhtauksille. Pahimmillaan altistuminen voi johtaa ammattitaudin kehittymiseen.

Henkilökohtainen tiiviystestaus varmistaa, että

 • hengityksensuojain on käyttäjälleen oikean kokoinen, mallinen ja työtehtävien kannalta tarkoituksenmukainen
 • työntekijä hallitsee suojaimen oikeaoppisen pukemisen, käytön ja huollon
 • suojain täyttää vaatimukset ja on kunnoltaan moitteeton, puhdas ja toimiva.

Suojaimen tiiviystestaus varmistaa, että suojain istuu työntekijän kasvoilla tiiviisti, jolloin hengitysilma on suodattimien suodattamaa.

HENGITYKSENSUOJAIMEN TIIVIYS ON TESTATTAVA,
jos työssä on riskinarvioinnin perusteella käytettävä hengityksensuojainta!

Testaus on erityisen tärkeää

 • syöpävaarallisten altisteiden kanssa, ja
 • asbestipurkutyössä, jossa tiiviystestaus on lakisääteistä ja tehtävä kerran vuodessa.

lAADUN TAKEENA ON luotettava testausmenetelmä ja PARHAAT ASIANTUNTIJAT

Tiiviystesteissä käytämme kvantitatiivista hiukkasiin perustuvaa testausmenetelmää. Menetelmällä voidaan testata kasvoille tiivistyviä puoli- ja kokonaamareita (myös FFP-suojaimet).

 • Tiiviystestissä mitataan suojaimen sisälle pääsevien partikkeleiden määrää samalla, kun testattava henkilö tekee testiliikkeitä.
 • Testin tuloksena saadaan henkilökohtainen kokonaistiiviyskerroin. Suojaimen tulee saavuttaa kyseiselle suojaintyypille hyväksytty kerroin.
 • Testin tulokset käydään läpi testattavan henkilön kanssa, ja tulokset toimenpidesuosituksineen raportoidaan sekä työntekijälle että työnantajalle.
 • Tiiviystestit voidaan toteuttaa Työterveyslaitoksella tai yrityksen omissa tiloissa. Koska testaus ei vaadi erityistiloja, ne voidaan toteuttaa esimerkiksi toimistotiloissa.

Olemme luotettava ja puolueeton työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin asiantuntijalaitos. Koulutetut työhygienian ja suojainten erityisosaajamme tuntevat erinomaisesti myös työympäristöjen altisteet.

Suojainten tiiviystestauksista hyötyvät työntekijät ja organisaatio

TYÖTURVALLISUUS LISÄÄNTYY

Hengityksensuojainten tiiviystestaus ja käytönopastus varmistavat niiden toimivuuden, tarkoituksenmukaisuuden ja oikeaoppisen käytön. Altistuminen ilman epäpuhtauksille vähenee.

TESTAUS HELPOTTUU

Sujuvan, vaivattoman ja luotettavan palvelukokonaisuuden
ansiosta työpaikka voi keskittyä omaan perustehtäväänsä. Luottamus suojainten toimivuuteen lisää turvallisuudentunnetta.

SUOJAIMEN KÄYTTÖMUKAVUUS PARANEE

Sopiva suojain lisää käyttömukavuutta ja motivaatiota sen käyttöön (esim. suojalasien huurtuminen vähenee).

ORGANISAATION TIETOTAITO KASVAA

Testauksen yhteydessä asiantuntijoiden antama palaute ja opastus kasvattavat organisaation osaamista riskien hallinnassa.

kYSY LISÄÄ TAI PYYDÄ TARJOUS

Annamme mielellämme lisätietoja hengityksensuojainten tiiviystestauksista. Tavoitat asiantuntijamme puhelimitse tai oheisella yhteydenottolomakkeella. Ota yhteyttä jo tänään!

Tiiviystestauksen hintaan vaikuttavat testattavien määrä ja testauspaikka.

Lisätietoa hengityksensuojainten tiiviydestä

Hengityksensuojainten tiiveyden ongelmista on saatu havaintoja ja viitteitä mm. tutkimushankkeiden yhteydessä:

 • Asbestipurkutyön turvallisuuteen liittyvässä hankkeessa testasimme 32 työntekijän suojanaamarin istuvuuden. Noin puolet testatuista henkilöistä ei läpäissyt tiiviystestiä käyttämällään suojaimella. Lue lisää AsbTest-hankkeesta >>
 • Hengityksensuojainten toimivuus kylmässä- hankkeessa havaitsimme myös tiiviysongelmia suojainten valintaa tehdessä. Lue lisää hankkeesta >>