Onko suojaimissasi CE-merkintä?

Suomessa myytävien henkilönsuojainten on oltava CE-merkittyjä ja täytettävä henkilönsuojainasetuksen (EU) 2016/425 (tai 20.4.2019 asti henkilönsuojaindirektiivin 89/686/EEC) vaatimukset. Valmistajan tai maahantuojan tulee testauttaa ja tyyppitarkastuttaa Suomeen tai Euroopan talousalueen (ETA) markkinoille myyntiin tulevat tuotteet, jos ne kuuluvat henkilönsuojainasetuksen riskiluokkaan II tai III. Tämän lisäksi valmistajan on laadittava kaikille henkilönsuojaimille vaatimustenmukaisuusvakuutus.

Tarkastetut ja hyväksytyt henkilönsuojaimet tunnistaa CE-merkinnästä ja kutakin tuotetta koskevan standardin numerosta. Vakavilta vaaroilta suojaavissa luokan III henkilönsuojaimissa on CE-merkinnän lisäksi henkilönsuojaimen tasalaatuisuutta valvovan ilmoitetun laitoksen numero.

Henkilönsuojainten testaus ja sertifiointipalvelut

Tarjoamme henkilönsuojainten testaus-, sertifiointi- ja laadunvarmistuspalveluja Suomessa. Riippumaton ja asiantunteva testaus- ja sertifiointipalvelumme kattaa muun muassa:

  • suojavaatteet ja suojakäsineet
  • työ- ja turvajalkineet
  • kuulonsuojaimet
  • putoamissuojaimet

Valvomme myös vakavilta vaaroilta tai hengenvaaralta suojaavien riskiluokan ryhmän III henkilönsuojainten laatua:

  • valmiiden tuotteiden laadunvarmistus (Henkilönsuojainasetus, Moduuli C2; Suojaindirektiivi pykälä 11A)
  • tuotannon laadunvarmistus, (Henkilönsuojainasetus, Moduuli D; Suojaindirektiivi pykälä 11B).

Toimintamme on akkreditoitua

Työterveyslaitos on pätevä tekemään henkilönsuojainasetuksen (EU) 2016/425 ja henkilönsuojaindirektiivin 89/686/EEC edellyttämiä vaatimustenmukaisuuden arviointeja ja on ilmoitettu laitos numero 0403 henkilönsuojaimille.

Sertifiointi- eli EU- ja EY-tyyppitarkastuspalvelu on FINAS-akkreditointipalvelun standardin EN ISO/IEC 17065 mukaan päteväksi hyväksymää toimintaa (S039). Ilmoitetun laitoksen toimintaa seuraa ja valvoo sosiaali- ja terveysministeriö. Testauslaboratoriomme on FINAS-akkreditointipalvelun standardin EN ISO/IEC 17025 mukaan päteväksi hyväksymä testauslaboratorio T013.

Asiakkaamme arvostavat erityisesti laajaa osaamisestamme, korkeatasoista testauslaboratoriotamme ja nopeaa palveluamme.

Hae CE-merkintäoikeutta

Lataa CE-merkintäoikeuden hakemiseen tarvittava EU-tyyppitarkastushakemuslomake.

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Tavoitat asiantuntijamme puhelimitse tai oheisella yhteydenottolomakkeella. Ota yhteyttä jo tänään!