Epäasiallinen kohtelu ei kuulu työpaikalle

Epäasiallinen kohtelu, häirintä ja työpaikkakiusaaminen tai niiden epäily ovat esimerkkejä työpaikan ongelmatilanteista.  Useimmiten erimielisyydet ja konfliktit ratkeavat työpaikalla asianosaisten kesken ja esimiesten tuella. Vaativissa ristiriitatilanteissa tarvitaan kuitenkin joskus ulkopuolisen asiantuntijan apua. Tällaisia tilanteita ovat vaikeat, pitkittyneet ja monitahoiset kriisit, sekä ristiriidat joissa esimies on itse osallisena.

Puolueetonta tukea vaikeisiin kriisi- ja ristiriitatilanteisiin

Tarjoamme korkeatasoisia konsultointipalveluja työpaikan konflikti- ja kriisitilanteiden ratkaisemiseksi. Toimimme ristiriitatilanteissa puolueettomana selvittäjänä. Teemme työyhteisöselvityksiä ja tuemme esimiestä ja asianosaisia löytämään toimivia keinoja ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi.

Palvelumme räätälöidään aina yksilöllisesti asiakkaamme tarpeiden mukaan. Toimintamme perustana on tutkittu tieto ja työpaikoilla hyviksi todetut käytännöt.

Asiantuntijamme ovat tukeneet työyhteisöjä vaikeiden kriisi- ja konfliktitilanteiden selvittämisessä useiden vuosien ajan. Asiakkaamme arvostavat erityisesti luottamuksellista ja neutraalia toimintatapaamme.  Olemme kumppani, jolla on vahva ammattieettinen perusta.

Kohti toimivaa työyhteisöä

Työyhteisöselvitys on usein ensimmäinen askel työpaikan haastavien ongelmatilanteen ratkaisemisessa. Sen avulla muodostamme yleiskuvan työyhteisön tilasta, työilmapiiristä ja esimiestyöstä. Työyhteisöselvitys toimii perustana kehittämistoimenpiteiden määrittelyssä ja toteuttamisessa.

Asiantuntijoidemme tuki antaa organisaatiolle pitkäkestoisia hyötyjä:

  • Johto ja esimiehet oppivat ottamaan puheeksi ja selvittämään konflikti- ja häiriötilanteita
  • Työyhteisö oppii käsittelemään vaikeita asioita turvallisesti ja eteenpäin suuntaavasti
  • Työrauha vahvistuu ja työyhteisössä voidaan jälleen keskittyä paremmin työn tekemiseen.

Olemme joustava ja arvostettu kumppani. Järjestämme ensimmäisen kriisitapaamisen tarvittaessa hyvinkin nopeasti. Toiminta-alueenamme on koko Suomi.

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Tavoitat asiantuntijamme puhelimitse tai oheisella yhteydenottolomakkeella. Ota yhteyttä jo tänään!