Kykyviisari on maksuton työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä, joka perustuu vastaajan omaan arvioon tilanteestaan. Se on muodoltaan kysely, jonka voi täyttää paperilla tai verkossa.

Kykyviisari on koettu hyväksi arviointimenetelmäksi ja työkaluksi asiakastyössä.

Kykyviisari soveltuu käytettäväksi yhtä lailla työelämä-, sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja koulutuspalveluissa.

Kykyviisarilla asiakastieto saadaan koottua ja analysoitua systemaattisesti.

Kykyviisarin edut ammattilaiselle

  • Yhtenäinen lähestymistapa ja puheeksi ottamisen väline asiakastyössä
  • Apuna palvelutarpeen arvioinnissa ja tavoitteiden asettamisessa
  • Antaa kokonaisvaltaisen kuvan asiakkaiden työ- ja toimintakyvystä ja siinä tapahtuneista muutoksista
  • Auttaa tulosten raportoinnissa ja oman työn vaikutusten seuraamisessa
  • Antaa alueellisesti ja valtakunnallisesti vertailtavaa tietoa
  • Maksuton työväline

Työterveyslaitos tarjoaa maksullista Kykyviisarin käyttöönottokolutusta pilottina 3–5 halukkaalle asiakasorganisaatiolle jo vuoden 2019 aikana.

Kykyviisarin laadukkaan ja turvallisen hyödyntämisen edellytys on riittävä osaaminen. Käyttöönottopalvelu auttaa organisaatioita ottamaan Kykyviisarin hallitusti ja suunnitelmallisesti käyttöön, jotta sen ominaisuuksia voidaan hyödyntää järkevästi osana palveluprosesseja.

Oletko kiinnostunut tulemaan pilottiasiakkaaksi? Kysy lisää asiantuntijoiltamme.

Lisää tietoa Kykyviisarista

Kykyviisari työ- ja toimintakyvyn tukena