Aiheuttaako melu tai tärinä ongelmia työpaikallasi?

Melu työpaikalla aiheuttaa kuulovaurioita sekä haittaa vuorovaikutusta ja varoittavien äänien kuulemista. Melu heikentää työympäristön laatua ja viihtyisyyttä sekä vaikuttaa negatiivisesti keskittymiseen ja viestintäkykyyn.

Tärisevien käsityökalujen ja -koneiden käytöstä aiheutuu käsien puutumista, valkosormisuutta, nivelvaivoja sekä erilaisia hermostovaurioita. Työntekijän kehoon kohdistuva liiallinen tärinä voi aiheuttaa tuki- ja liikuntaelinsairauksia.

Minimoi melun ja tärinän haitat työpaikalla

Tarjoamme korkeatasoisia palveluja työympäristön melu- ja tärinähaittojen vähentämiseksi. Teemme työpaikkatutkimuksia, melu- ja tärinämittauksia sekä altistumisarvioita. Annamme monipuolista asiantuntija-apua melu- ja tärinäaltistumisen riskinarvioinnin tueksi. Olemme luottokumppanisi erilaisten torjuntaratkaisujen ja –ohjelmien suunnittelussa.

Esimerkkejä palveluistamme:

  • melualtistumisen mittaaminen, analysointi ja meluntorjuntaohjelmien suunnittelu
  • henkilökohtaisen suojautumistarpeen arviointi ja kehittäminen
  • koneiden ja työkalujen melupäästöjen arviointi ja mittaaminen
  • käsi- ja kehotärinäaltistuksen arviointi ja mittaaminen
  • tärinäaltistumisen hallinta ja torjunnan kehittäminen

Melu- ja tärinäaltistumisen selvittäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus

Valtioneuvoston asetuksen mukaan työnantajan on:

  • selvitettävä työntekijöiden mahdollinen altistuminen melulle ja tunnistettava melua aiheuttavat tekijät (85/2006), sekä
  • selvitettävä työntekijöiden mahdollinen altistuminen tärinälle ja tunnistettava tärinää aiheuttavat tekijät (48/2005)

Tuotamme korkeatasoisia selvityksiä melu- ja tärinähaittojen tunnistamiseksi. Kokeneet asiantuntijamme selvittävät altistumiset laadukkaiden mittausten ja luotettavien tietoaineistojen avulla.

Uusinta mittausteknologiaa ja moniammatillista osaamista

Työhyvinvoinnin tutkimus- ja palvelulaitoksena olemme vahvasti sitoutuneita työn turvallisuuden ja työntekijöiden hyvinvoinnin kehittämiseen.

Hyödynnämme asiakastyössämme monialaista osaamistamme ja nykyaikaista mittauskalustoa. Annamme tarvittaessa työterveyshuolloille ohjeita ammattitautien ehkäisemiseksi.

Melualtistuksen mittaaminen ja määritys on akkreditoitu palvelu

Työterveyslaitoksen laboratoriotoiminta on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T013 (akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025:2017). Melualtistuksen mittaus ja määritys standardin SFS-EN ISO 9612:2009 mukaisin menetelmin on akkreditoitu palvelu. Akkreditoituun pätevyysalueeseen sisältyvä toiminta kuvataan FINASin verkkosivuilla.

Tavoitteena turvallinen ja terveellinen työpaikka

Työympäristön kehittäminen on tärkeä osa työsuojelun ja työterveyshuollon toimintaa. Vähentämällä työpaikan melu- ja tärinähaittoja:

  • työntekijöiden terveydelliset riskit vähenevät
  • henkilöstön viihtyvyys työssä paranee
  • organisaation toimitusvarmuus paranee

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Tavoitat asiantuntijamme puhelimitse tai oheisella yhteydenottolomakkeella. Ota yhteyttä jo tänään!