Mitä kuuluu? -palvelu koostuu kolmesta osasta

  1. Työhyvinvointikysely, jonka avulla kerätään tietoa johtamisesta ja esimiestyöstä sekä voimavaroista, jotka liittyvät työtehtäviin ja työn järjestämiseen sekä työyhteisön vuorovaikutukseen ja organisoitumiseen. Tietoa kerätään myös muutoksista, niihin sopeutumisesta ja kuormituksesta.
  2. Digitaalinen työkalu, joka auttaa tulosten hyödyntämisessä.
  3. Muutoksen tueksi tarjottavat palvelut, jotka tukevat organisaatioita työhyvinvoinnin kehittämisessä.

Onnistumisen ympyrä

Työhyvinvoinnin strategiseen johtamiseen tarvitaan luotettavaa tietoa

Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen edellyttää systemaattista työhyvinvoinnin johtamista, joka ei ole mahdollista ilman riittävää tietopohjaa ja siihen kytkeytyvää strategisen työhyvinvoinnin johtamisen mallia.

Työterveyslaitos on tutkinut kunta-alalla työskentelevän sote-henkilöstön työtä, työyhteisöjä, johtamista, työssä jatkamista sekä hyvinvointia ja terveyttä 20 vuoden ajan Kunta10- ja Sairaalahenkilöstön hyvinvointi -tutkimuksissa. Näissä tutkimuksissa kertynyt osaaminen ja tehdyt havainnot on tuotu Mitä kuuluu? -palvelussa sote-kuntayhtymien ja muiden alueellisten sote-organisaatioiden hyödynnettäväksi työhyvinvoinnin strategisessa johtamisessa ja työyhteisöjen toiminnan kehittämisessä.

Mitä kuuluu? tarjoaa

  • Valtakunnallista ja vertailukelpoista tietoa sote-henkilöstön työhyvinvoinnista ja sen kehityksestä
  • Tutkimukseen perustuvaa tukea ja ratkaisuja asiakkaiden strategiseen työhyvinvoinnin johtamiseen ja työhyvinvoinnin edistämiseen
  • Luotettava, tutkimukseen perustuva kysely, johon vastaa koko henkilöstö
  • Kysely toistetaan vuosittain – saadaan seurantatietoa ja voidaan arvioida kehittämistoimien vaikutuksia
  • Lisämoduulien kautta reaktioherkkyyttä ja asiakaslähtöisyyttä

Kuvassa Suomen kartta, jossa merkittyinä osallistujat vuonna 2018: Siun Sote, Eksote, Essote, Kainuun sote, POP-maakunta (PPSHP), Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä ja Nordlab. Uudet osallistujat 2019: Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä, Keski-Uudenmaan sote ja Kuntayhtymä Kaksineuvoinen.