Jatkuva muutos työpaikalla haastaa johtamisen ja toimintakulttuurin

Organisaatiot laajentavat, supistavat ja uudistavat toimintaansa jatkuvasti. Yhä useammin käynnissä on useita muutoshankkeita samanaikaisesti ja kokonaiskuvan hallitseminen on johdolle haasteellista. Muutostilanteet voivat aiheuttaa epävarmuutta, epäilyjä, kyseenalaistamista sekä häiriöitä työn sujuvuuteen ja hallittavuuteen. Henkilöstön mukaan saaminen ja sitouttaminen uudistuneen organisaation tavoitteisiin vaatii vahvaa muutosjohtajuutta.

Tutkittua tukea organisaation muutostilanteisiin

Mielekkäästi toteutettu muutos edellyttää esimiehiltä rohkeutta uudistaa omaa tapaansa toimia ja kykyä luoda uudenlaista toimintakulttuuria työyhteisöön. Kokeneet muutosjohtamisen asiantuntijamme auttavat organisaatioita monenlaisissa muutostilanteissa:

  • muutostilanteen selkeyttäminen ja tavoitteiden määritteleminen
  • muutosprosessin vaiheistaminen ja käytännön toteuttamisen tukeminen
  • esimiesten tukeminen muutosjohtamisessa
  • henkilöstön aktivoiminen muutoksessa
  • muutoksen vaikutuksia kartoittavien kyselyjen toteuttaminen

Palvelumme räätälöidään aina yksilöllisesti asiakkaamme tarpeiden mukaan. Toimintamme perustuu vuoropuheluun tutkimuksen ja käytännön asiakastyön välillä. Olemme luotettava ja korkeatasoinen kumppani.

Hyvä muutosjohtaminen tasoittaa tietä tulevaisuudelle

Yhteistyö kanssamme tuottaa pitkäaikaisia hyötyjä:

  • Johto ja esimiehet oppivat kohtaamaan haastavia muutostilanteita sekä ohjaamaan työyhteisönsä kohti jatkuvaa toiminnan uudistamista
  • Organisaation yhteinen näkemys muutoksen eteenpäin viemisestä vahvistuu eri näkökulmien vuoropuhelulla
  • Henkilöstöstä tulee aktiivinen toimija muutoksessa, sitoutuminen vahvistuu ja mahdollisuudet vaikuttaa paranevat.

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Tavoitat asiantuntijamme puhelimitse tai oheisella yhteydenottolomakkeella. Ota yhteyttä jo tänään!