Skip to content

Onnistuneesti työelämään -palvelu

Onnistuneesti työelämään -palvelu tarjoaa työpaikoille välineitä nuorten työntekijöiden työhön kiinnittymisen ja työkyvyn tueksi. Työkalut on suunniteltu HR:n, esimiesten ja nuorten työntekijöiden käyttöön.

Onnistunut työhön kiinnittyminen tarkoittaa sitä, että nuori työntekijä työskentelee sujuvasti, ymmärtää työhönsä liittyvät odotukset ja vastuut, toimii työyhteisön täysivaltaisena jäsenenä ja pystyy hyödyntämään työssä vahvuuksiaan. Hyvästä alusta hyötyvät sekä työntekijä että työpaikka.

Palvelun hyödyt

TIETOA JA TYÖKALUJA HR:LLE

Auttaa nuoren työntekijän työhön kiinnittymisessä.

VÄLINEITÄ ESIMIESTYÖHÖN

Vahvistaa esimiesten valmiuksia nuorten ohjaamiseen.

SUJUVOITTAA TYÖTÄ

Heijastuu myönteisesti koko työyhteisöön.

TUKEA NUORILLE TYÖNTEKIJÖILLE

Edistää nuorten kehittymistä työssään.

Onnistuneesti työelämään -palvelu koostuu kolmesta moduulista

1. Tarvekartoitus työpaikoille

Tarvekartoitus tarjoaa tietoa nuorten työntekijöiden tilanteesta ja kehittämistarpeista. Kartoitus voidaan kohdistaa esimerkiksi nuorten työssä oppimiseen, työssä suoriutumiseen, työelämävalmiuksiin tai työhyvinvointiin liittyviin teemoihin.

Palveluun sisältyvät tulosten tulkinta, palaute- ja purkutilaisuudet sekä kehittämisehdotukset.

2. Esimiesvalmennus

Esimiesvalmennus tukee esimiesten valmiuksia nuorten ohjaamiseen ja kannustamiseen sekä kehittää esimiesten vuorovaikutustaitoja.

3. Nuorten ryhmävalmennus

Tutkimusnäyttöön perustuva ryhmävalmennus auttaa nuoria pääsemään sujuvasti työuralle. Valmennuksessa nuoret tunnistavat vahvuuksiaan, määrittelevät mielekkäitä työelämätavoitteita ja oppivat keinoja niiden toteuttamiseen.

Lisäksi he harjoittelevat työuran alkuun liittyvien ongelmatilanteiden ratkaisemista ja vastoinkäymisten aiheuttaman stressin käsittelyä.

Kenelle Onnistuneesti työelämään -palvelu on tarkoitettu?

Palvelu soveltuu erityisesti HR:lle, esimiehille ja alle 30-vuotiaille työntekijöille.

HR-ammattilaiset saavat työnsä tueksi tietoa nuorten työntekijöiden työhön kiinnittymisen nykytilasta ja kehittämistarpeista.

Esimiehet saavat konkreettisia toimintamalleja nuorten työntekijöiden ohjaamiseen ja tukemiseen työuran alkuvaiheessa, uusia näkökulmia ja tehokkaita toimintatapoja esimiestyöhön sekä vertaistukea muilta esimiehiltä.

Ryhmävalmennukset soveltuvat kaikille nuorille työntekijöille. Valmennus tukee tavoitteellisuutta työssä ja työuralla, henkilökohtaisten vahvuuksien tunnistamista sekä työkykyä.

Pyydä esittely tai tarjous

Kerromme mielellämme lisätietoja ja muokkaamme tarpeisiisi sopivan kokonaisuuden. Pyydä lisätietoja tai tarjous oheisella yhteydenottolomakkeella.

Onnistuneesti työelämään -palvelu on osa Työurajohtamisen työkalupakkia. Tutustu myös muihin työkaluihimme!