Skip to content

Parempi työyhteisö (ParTy)® -kysely

ParTy soveltuu työyhteisön tilan arviointiin, kehittämisen työkaluksi ja kehittämistyön tuloksellisuuden arviointiin.

Hyvinvoiva työyhteisö tekee parempaa tulosta

Parempi Työyhteisö (ParTy)® -kysely on luotettava työkalu työyhteisön tilan arviointiin. Kysely tuottaa arvokasta tietoa organisaation toimivuudesta ja kehittämiskohteista. Se antaa realistisen kuvan esimerkiksi työilmapiiristä, yhteistyön toimivuudesta, esimiestoiminnasta, johtamisesta, työn kuormittavuudesta ja työn ilosta.

Hyvinvoivalla ja toimivalla työyhteisöllä on tutkitusti vähemmän sairauspoissaoloja. Työyhteisön kehittäminen kehittää siis myös työyhteisön tuottavuutta!

Onko työyhteisössänne potentiaalia vieläkin parempaan?

ParTy® -kysely on oikea työkalu kun haluat

 1. selvittää henkilöstön työhyvinvointia, yhteistyötä ja johtamista
 2. tietää miten organisaationne toimii muihin verrattuna
 3. tunnistaa organisaationne vahvuudet ja kehittämiskohteet
 4. tukea henkilöstön osallistumista toiminnan kehittämiseen

ParTy-kyselyn hyödyt

VAIKUTTAVUUS

Kyselyn osa-alueet ovat tutkitusti yhteydessä organisaation toimivuuteen ja henkilöstön hyvinvointiin.

VERTAILTAVUUS

Suomalainen vertailuaineisto sisältää yli 200 organisaation tulokset. Organisaation tuloksia voidaan vertailla ryhmätasolla toisiinsa.

LUOTTAMUKSELLISUUS

Kyselyyn vastataan nimettömänä eikä raportoinnissa ole mahdollista tunnistaa yksittäisiä vastauksia.

TULOKSELLISUUS

Kysely mahdollistaa kehittämistyön vaikutusten arvioinnin tekemällä näkyväksi muutokset työyhteisön toimivuudessa.

HALUATKO Parempi Työyhteisö (ParTy)® -kyselyn JAKELIJAKSI?

ParTy® -kyselyä toteuttavat lisenssillä työterveyshuollot sekä muut alan toimijat.

ParTy® -kyselyn käyttöoikeuden voi hankkia esimerkiksi työterveyshuolto tai työyhteisökonsultti, joka etsii toimivaa ja luotettavaa työyhteisön kyselytyökalua asiakasorganisaatioille tarjottavaan palvelukokonaisuuteen.

Luettelon palvelun toteuttajista sekä tietoa lisenssin ja koulutuksen sisällöistä  löydät sivun alaosasta.

Ilmoittaudu koulutukseen tai tilaa opas

Ilmoittaudu koulutukseen

ParTy® -käyttäjäkoulutus
hinta 375 € + alv 24 %

Tilaa ParTy® -esimiesopas

Opas kyselyn toteuttajille ja kohdeorganisaatioille
hinta 20 € + alv 24 %

Parempi Työyhteisö (ParTy)® -kyselyn toteuttajat

ParTy® -kyselyä toteuttavat lisenssillä työterveyshuollot sekä muut alan toimijat. Kyselyprosessin toteutusta tarjoavat seuraavat tahot:

Lääkärikeskus Aava
Dialogue kysely- ja kehittämispalvelut
Kainuunmeren Työterveys Oy
Mehiläinen
Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy
Seinäjoen Työterveys Oy
Sensor Tutkimus Oy
Terveystalo
Vaasan Aluetyöterveys
Vantaan Työterveys Oy

Sopimukseen sisältyy aina

 • Käyttö- ja jakeluoikeus asiakastyössä
  • ParTy® -peruslomakkeet suomeksi ja ruotsiksi
  • Suomalaisen vertailuaineiston tulokset raportteihin
 • Koulutus ja tukimateriaalit
  • Käyttäjäkoulutus toteuttajille
  • Markkinointi- ja viestintämateriaalia sekä näkyvyys TTL:n nettisivuilla
  • Parempi Työyhteisö (ParTy) ® –menetelmäopas toteuttajalle
  • Parempi Työyhteisö (ParTy) ® -kyselyn esimiesoppaat asiakasorganisaatioille (erikseen tilattuna)

Vaihtoehtoiset tiedonkeruu- ja raportointitavat

 1. Jakelija huolehtii itse kyselyn tiedonkeruun ja raportoinnin teknisestä toteutuksesta
 2. Työterveyslaitoksen toimittama Webropol-kyselyohjelmisto
  • Sisältää valmiit lomake- ja raporttipohjat sähköisenä
  • Raportointityökalu, jossa automatisoidut laskennat
  • Virheettömyys, nopeus ja tehokkuus

Tarvittaessa tarjoamme

 • Konsultointi, tekninen tuki
 • Käyttäjäpäivät
 • Yhteistyö ja tuki asiakasrajapinnassa

Jakelulisenssin hankkineen organisaation tulee kouluttaa nimeämänsä henkilöt käyttämään ParTy-kyselyä ennen kyselyn toteuttamista asiakkaalla.

ParTy-käyttäjäkoulutus voidaan suorittaa verkkokoulutuksena Moodle-ympäristössä joustavan aikataulun mukaan.

FAKTAT

Hinta: 375 € + alv 24 %
Aloitus: milloin vain
Koulutuksen suorittamisen kesto: 6 – 8 tuntia

Suoritettuasi koulutuksen

 • Tunnet menetelmän teoreettisen taustan
 • Tunnet kyselylomakkeen sisällön
 • Ymmärrät raportoinnin ja luottamuksellisuuden periaatteet
 • Tiedät miten suhteuttaa tuloksia viiteaineistoon
 • Osaat hyödyntää kyselyä työyhteisön kehittämisessä
 • Voit toteuttaa kyselyjä asiakkaillesi!

Koulutuksen sisältö

 1. Kysely työhyvinvoinnin kehittämismenetelmänä
 2. Kyselyprosessi käytännössä
 3. Parempi Työyhteisö (ParTy)® -kyselyn tausta ja sisältö
 4. Lomakkeen muokkaaminen ja mahdolliset lisäteemat
 5. Kyselyn tulosten raportointi
 6. Suomalainen viiteaineisto
  Tulosten käsittelytilaisuudet
 7. Tuloksista kehittämiseen
 8. Loppukoe
 9. Essee
 10. Verkkotapaaminen TTL:n valmentajan kanssa (Teams)