Pienyrityksen työturvallisuus ja terveysriskit hallintaan yhdessä työterveyshuollon kanssa

Pienyrityksen työturvallisuus ja työturvallisuusriskien arviointi on Työturvallisuuslain mukaan työantajan velvollisuus. Yrityksen riskien arvioinnin tavoitteena on tunnistaa riskit, jotta niitä voidaan hallita ja ehkäistä.

Työpaikkaselvityksessä arvioidaan työstä, työympäristöstä ja työyhteisöstä aiheutuvat vaarat ja -haitat työntekijöiden terveyteen ja työkykyyn. Arvioinnin kohteita ovat esimerkiksi työpaikan altisteet, työn kuormittavuus sekä tapaturma- ja väkivaltavaara. Arvioinnin pohjalta tehdään toimenpide-ehdotukset työolojen kehittämiseksi. Työpaikkaselvityksen tekeminen kuuluu työterveyshuollon ammattihenkilöille, mutta työnantaja on vastuussa sen tekemisestä.

PIRA™  – työkalupakki riskien arviointiin ja työpaikkaselvitykseen

PIRA™ on yksinkertainen ja helppokäyttöinen työväline pienyrityksen työturvallisuus- ja työterveysriskien hallintaan. Sen avulla voidaan tunnistaa tutkitusti yleisimmät vaaratekijät työpaikalla

  • Tiedot ja lomakkeet yhdessä paikassa yhteisesti työstettävänä
  • Tarvittaessa mobiilisti mukana
  • Opastava palvelu
  • Toimenpiteiden seuranta ja muistutukset
  • Mahdollisuus lisätä omia aineistoja

Lopputuloksena on työpaikka, jossa työturvallisuus- ja terveysriskit ovat hallinnassa, työntekijät voivat hyvin ja yhteistyö työterveyshuollon kanssa on sujuvaa.

Palvelu on tarkoitettu erityisesti pienille yrityksille, joissa on alle 20 työntekijää.

Pienyrityksen työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta -kansion voit ostaa Työterveyslaitoksen verkkokirjakaupasta

PIRA™ -palvelu avautuu vuoden 2018 aikana

Lisätietoa palvelusta ja sen hinnoittelusta julkaistaan myöhemmin.

Ilmoittaudu kokeilemaan palvelua! Ota yhteyttä oheisella yhteydenottolomakkeella.

Työterveyslaitoksen sähköisten palveluiden yleiset ehdot (PDF)
Työterveyslaitoksen sähköisten palveluiden tiedonsuojauksen periaatteet (PDF)
PIRA™-palvelun erityisehdot (PDF)
PIRA™ -palvelun tietosuojailmoitus (PDF)