Miksi rakennusmateriaalien emissioita kannattaa testata?

Emissiotestauksemme antaa luotettavaa tietoa rakennusmateriaalien päästöistä.  Testauksen perusteella tuotteelle voidaan hakea esimerkiksi suomalaista M1-luokitusta tai ranskalaista A+-luokitusta. Testauksella selvitetään materiaalin päästöjen lyhyen tai pitkän aikavälin taso, jolloin emissiot mitataan ilmastoidun kammion ilmasta vakio-olosuhteissa esimerkiksi 3 tai 28 vuorokauden vanhennusjakson jälkeen.

Rakennusmateriaalien päästöluokitus M1 kertoo tuotteen vähäpäästöisyydestä

Maahantuojat ja valmistajat voivat hakea tuotteilleen rakennusmateriaalien päästöluokitusta, joka kertoo tuotteen vähäpäästöisyydestä. M1-luokitus on tarkoitettu edistämään vähäpäästöisten rakennusmateriaalien kehittämistä ja käyttöä, jotta tavanomaisissa työ- ja asuintiloissa voitaisiin saavuttaa paras mahdollinen sisäilmasto. Luokitus on vapaaehtoinen, mutta rakennus- ja arkkitehtialojen liitot suosittelevat jäsenilleen sen käyttöönottamista rakentamisen laadun edistämiseksi. Luokitustoimintaa ohjaa ja valvoo Rakennustietosäätiö.

Kemialliset analyysit ja aistinvarainen arviointi ​

Rakennusmateriaalien emissiotestauksessa käytetään erityisesti sitä varten suunniteltua kammiota. Kammiosta kerätyistä ilmanäytteistä voidaan analysoida mm. haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC), formaldehydi ja muut aldehydit sekä ammoniakki.

Työterveyslaitoksen laboratoriotoiminta on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T013, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025:2017. Akkreditoituun pätevyysalueeseen sisältyvä toiminta on nähtävissä verkkosivuilta www.finas.fi. Aistinvarainen arviointi suoritetaan M1-protokollan mukaisesti CLIMPAQ-menetelmällä. Laboratoriollamme on lisäksi Ruokaviraston hyväksyntä asumisterveyteen liittyvissä määrityksissä sekä Rakennustietosäätiön valtuutus suorittaa M1-luokituksen vaatimia laboratoriotestauksia. 

Emissiotestaukset ovat vain osa  palvelutarjontaamme

Luokitustestausten ohella käytettävissäsi on runsaasti muita laadukkaita laboratoriopalveluita:

  • räätälöidyt testaukset esimerkiksi tuotekehitysprosessin tueksi
  • käytettyjen materiaalien pintaemissiotutkimukset sisäilma-analyysien täydentämiseksi
  • valmistusprosessissa muodostuvien emissioiden ja lämpöhajoamistuotteiden testauspalvelut
  • materiaalien pölyävyystestaukset standardin SFS-EN 15051-2 mukaisesti

Kysy lisätietoja tai pyydä tarjous

Rakennusmateriaalien emissiotestauksen hinta, aikataulu sekä tarvittava näytemäärä riippuvat testattavasta tuotteesta ja testauksen käyttötarkoituksesta, esimerkiksi halutaanko hakea M1-luokitusta vai testata tiettyjä yhdisteitä.

Autamme mielellämme kaikissa rakennusmateriaalien emissiotestaamiseen liittyvissä kysymyksissä. Ota yhteyttä oheisella lomakkeella, lähetä sähköpostia  osoitteeseen materiaaliemissiot@ttl.fi tai soita asiantuntijoillemme!