Miksi rakennusmateriaalien emissioita kannattaa testata?

Emissiotestauksemme antaa luotettavaa tietoa rakennusmateriaalien päästöistä.  Testauksen perusteella tuotteelle voidaan hakea esimerkiksi suomalaista M1-luokitusta tai ranskalaista A+-luokitusta. Testauksella selvitetään materiaalin päästöjen lyhyen tai pitkän aikavälin taso, jolloin emissiot mitataan ilmastoidun kammion ilmasta vakio-olosuhteissa esimerkiksi 3 tai 28 vuorokauden vanhennusjakson jälkeen.

Rakennusmateriaalien päästöluokitus M1 kertoo tuotteen vähäpäästöisyydestä

Maahantuojat ja valmistajat voivat hakea tuotteilleen rakennusmateriaalien päästöluokitusta, joka kertoo tuotteen vähäpäästöisyydestä. M1-luokitus on tarkoitettu edistämään vähäpäästöisten rakennusmateriaalien kehittämistä ja käyttöä, jotta tavanomaisissa työ- ja asuintiloissa voitaisiin saavuttaa paras mahdollinen sisäilmasto. Luokitus on vapaaehtoinen, mutta rakennus- ja arkkitehtialojen liitot suosittelevat jäsenilleen sen käyttöönottamista rakentamisen laadun edistämiseksi. Luokitustoimintaa ohjaa ja valvoo Rakennustietosäätiö.

Akkreditoidut analyysit ja aistinvarainen arviointi takaavat laadun

Rakennusmateriaalien emissiotestauksessa käytetään erityisesti sitä varten suunniteltua kammiota. Kammiosta kerätyistä ilmanäytteistä voidaan analysoida mm. haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC), formaldehydi ja muut aldehydit sekä ammoniakki.

Laboratoriossamme kemialliset analyysit suoritetaan käyttäen akkreditoituja analyysimenetelmiä, ja aistinvarainen arviointi suoritetaan M1-protokollan mukaisesti CLIMPAQ-menetelmällä. Olemme FINAS-akkreditoitu testauslaboratorio (T013, EN ISO/IEC 17025). Laboratoriollamme on lisäksi Ruokaviraston hyväksyntä asumisterveyteen liittyvissä määrityksissä sekä Rakennustietosäätiön valtuutus suorittaa M1-luokituksen vaatimia laboratoriotestauksia.

Emissiotestaukset ovat vain osa  palvelutarjontaamme

Luokitustestausten ohella käytettävissäsi on runsaasti muita laadukkaita laboratoriopalveluita:

  • räätälöidyt testaukset esimerkiksi tuotekehitysprosessin tueksi
  • käytettyjen materiaalien pintaemissiotutkimukset sisäilma-analyysien täydentämiseksi
  • valmistusprosessissa muodostuvien emissioiden ja lämpöhajoamistuotteiden testauspalvelut
  • materiaalien pölyävyystestaukset standardin SFS-EN 15051-2 mukaisesti

Kysy lisätietoja tai pyydä tarjous

Rakennusmateriaalien emissiotestauksen hinta, aikataulu sekä tarvittava näytemäärä riippuvat testattavasta tuotteesta ja testauksen käyttötarkoituksesta, esimerkiksi halutaanko hakea M1-luokitusta vai testata tiettyjä yhdisteitä.

Autamme mielellämme kaikissa rakennusmateriaalien emissiotestaamiseen liittyvissä kysymyksissä. Ota yhteyttä oheisella lomakkeella tai soita asiantuntijoillemme!