Epäiletkö haitallista säteilyä työpaikallasi?

Sähkömagneettisen säteilyn eli ionisoimattoman säteilyn esiintyminen työpaikoilla aiheuttaa pelkoja ja epäluuloja. Työntekijät eivät välttämättä itse huomaa altistuvansa työssään sähkömagneettiselle säteilylle.

Sähkö- ja magneettikentät voivat myös häiritä sydäntahdistimen ja muiden lääkinnällisten implanttien toimintaa. Mikäli työpaikalla on sydäntahdistimen saanut henkilö, on tarpeen tehdä selvitys sähkö- ja magneettikentistä.

Huono valaistus kuten heijastukset, häikäisy tai valon puute haittaavat merkittävästi työntekoa. Puutteellinen valaistus lisää tapaturmavaaraa ja työntekijöiden väsymistä työssä.

Minimoi säteilyn vaarat työpaikalla

Tarjoamme korkeatasoisia asiantuntijapalveluja työympäristön ionisoimattoman säteilyn vaarojen hallintaan. Teemme työpaikkaselvityksiä, säteily- ja valaistusmittauksia sekä riskinarvioita.

Esimerkkejä palveluistamme

  • sähkömagneettisten kenttien mittaaminen ja arviointi
  • sähkömagneettisten kenttien riskinarviointi sähkömagneettisia kenttiä koskevan asetuksen (388/2016) mukaisesti
  • aktiivisten lääketieteellisten implanttien häiriintymisriskien arviointi
  • koneiden sähkömagneettisten kenttien hallinta
  • optisen säteilyn mittaaminen, altistumisen vähentäminen ja direktiivin mukainen riskinarviointi (VNA 146/2010)

Sähkömagneettinen säteily työpaikalla

Kokeneet asiantuntijamme selvittävät sähkömagneettiselle säteilylle altistumisen mittausten ja luotettavien tietoaineistojen avulla. Altistumisesta aiheutuvat riskit määritetään lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Havaintojen perusteella ehdotamme konkreettisia keinoja säteilyhaittojen torjuntaan.

Asiakkainamme ovat työpaikat, joissa käytettävissä laitteissa kulkee suuria sähkövirtoja. Tällaisia ovat useat teollisuuslaitokset, voimalaitokset sekä huolto- ja palveluyritykset.

Moniammatillista osaamista

Työhyvinvoinnin tutkimus- ja palvelulaitoksena olemme vahvasti sitoutuneita työn turvallisuuden ja työntekijöiden hyvinvoinnin kehittämiseen.

Hyödynnämme asiakastyössämme asiantuntijuuttamme laaja-alaisesti ja toimimme tarvittaessa yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.

Tavoitteena turvallinen ja terveellinen työpaikka

Työympäristön kehittäminen on tärkeä osa työsuojelun ja työterveyshuollon toimintaa. Sähkömagneettisten kenttien ja valaistuksen laadun selvittäminen vähentää työntekijöiden epätietoisuutta ja parantaa työn sujuvuutta.

Selvittämällä sähkömagneettisen säteilyn häiriölähteet ja määrittämällä riittävät suojaetäisyydet autamme sydämentahdistimen käyttäjää pysymään pidempään työelämässä sairaudestaan huolimatta.

Selvityksen tulokset auttavat työterveyshuoltoa arvioimaan työntekijöiden työkykyä muuttuneissa tilanteissa.

Oikea ja riittävän tehokas valaistus lisää työn turvallisuutta ja henkilöstön työhyvinvointia.

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Tavoitat asiantuntijamme puhelimitse tai oheisella yhteydenottolomakkeella. Ota yhteyttä jo tänään!