Skip to content

Stressihormonien analyysit sylkinäytteestä

Sylkinäytteistä tehtäviä stressiä ja palautumista kuvaavia hormonimäärityksiä käytetään biomarkkereina muiden tutkimusmenetelmien tukena.

tiesitkö, että stressiä ja palautumista voidaan arvioida sylkinäytteistä?

Sylkinäytteistä tehtäviä stressiä ja palautumista kuvaavia hormonimäärityksiä on käytetty vuosikymmenten ajan biomarkkereina muiden tutkimusmenetelmien tukena. Menetelmä perustuu hormonianalytiikkaan.

Yleisimmin käytetään kortisolin määritystä, mutta myös esimerkiksi α-amylaasin, dehydroepiandrosteronin ja testosteronin määritys sylkinäytteistä on mahdollista.

Mittausmenetelmänä käytämme ELISA-menetelmiä, joissa hormonien määrää mitataan vasta-aineiden avulla.

Palvelumme sopii hyvin tutkimuksissa käytettävien suurten aineistojen hormonitasojen mittaamiseen!

mitä hormoniMÄÄRITYKSILLÄ voidaan tutkia?

Hormonianalytiikka soveltuu erinomaisesti erilaisten  tutkimushankkeiden työkaluksi. Hormonitason määrityksillä on arvioitu muun muassa työviihtyvyyttä, erilaisten vuorotyömuotojen kuormittavuutta, melun ja jopa musiikin vaikutusta ihmisen hyvinvointiin, päivähoidossa ja kotihoidossa olevien lasten kortisolitasojen eroa sekä psykiatrisen sairaalan lasten ja vanhempien välisiä konflikteja.

  • Hormonimittauksia käytetään useimmiten eri ryhmien välisiin vertailuihin, ei yksittäisiin, yhden henkilön hormonitason mittaukseen.
  • Mittaukseen liitetään useimmiten muitakin tutkimuksia, kuten fysiologisia ja psykologisia mittauksia. Esimerkiksi haastattelujen lisäksi voidaan mitata tutkittavan hormonitasoissa tapahtuvia stressiin liittyviä muutoksia.

Analyysimenetelmämme on testattu, toimiva ja luotettava. Pystymme tutkimaan kerralla suurenkin määrän näytteitä!

tutkittava voi itse HOITAA NäytteenotON

Näytteenotto syljestä on helppoa, joten tutkittavat voivat itse huolehtia näytteenotosta. Hormonien eritykseen liittyvän vuorokausivaihtelun takia näytteitä otetaan yleensä useita vuorokauden aikana.

Näytteenottovälineet ja yksityiskohtaiset ohjeet sisältyvät tilaukseen.

sylkiNäytteiden toimitus ja analysointi

Näytteiden toimituksesta sovitaan tapauskohtaisesti tilauksen yhteydessä. Näytteet analysoidaan laboratoriossamme Helsingissä.

PYYDÄ TARJOUS TAI kysy lisää

Soita tai ota yhteyttä oheisella lomakkeella! Sovitaan yhdessä tutkimuksesi aikatauluista, näytteiden keräämisestä, kuljetuksesta ja analyysien hinnoista.