Hallittu tilamuutos säästää euroja ja luonnonvaroja sekä parantaa tuottavuutta, työn sujuvuutta ja työhyvinvointia. Hyvän lopputuloksen saavuttaminen edellyttää toiminnan ja tilojen yhtäaikaista kehittämistä sekä osaavaa muutoksen johtamista. Monitieteinen ja eri tahojen näkökulmat huomioiva toimintatapamme auttaa onnistumaan tilamuutoksen läpiviennissä.

Onko haasteena tilaratkaisut, monitilatoimistot tai työtilojen yhteiskäyttö?

Muuttuva työ vaatii uudenlaisia työympäristöjä. Uudet tilaratkaisut, kuten monitilatoimistot ja tilojen yhteiskäyttö, yleistyvät nopeasti työelämän muutoksen, digitaalisten ratkaisujen sekä monipaikkaisen työn yleistymisen myötä. Uudenlainen työympäristö merkitsee samalla työn tekemisen tapojen muutosta. Työympäristön muutos voi herättää epävarmuutta ja huolta töiden sujumisesta uudenlaisissa työtiloissa sekä pelkoa työrauhan ja yksityisyyden menettämisestä. Tarjoamme tukemme työympäristön muutoksen haasteisiin.

Kysely-, haastattelu- ja tilojen käytettävyystutkimukset työtilojen kehittämisen tueksi

 • nykyisten työtilojen toimivuuden arviointi ja kehittämistarpeiden tunnistaminen
 • työympäristömuutoksen vaikutuksien arviointi henkilöstön hyvinvoinnin ja työn sujuvuuden kannalta

Tuki johdolle ja esimiehille työympäristömuutoksen johtamisessa

 • johdon ja esimiesten rooli työympäristömuutoksessa
 • hyvät käytännöt työympäristömuutoksissa
 • osallistuva suunnittelu ja muutosviestintä

Tuki työyhteisölle muutokseen liittyvien kysymysten työstämisessä

 • muutto monitilatoimistoon – mikä muuttuu?
 • uuden tilaratkaisun mahdollisuudet ja haasteet
 • työyhteisön pelisäännöt uudessa työympäristössä

Onnistu tilamuutoksessa – ota avuksi työympäristöjen ammattilainen

Työterveyslaitoksen ainutlaatuinen yhdistelmä työn ja hyvinvoinnin osaamista antaa pohjan onnistuneeseen muutokseen. Työelämän johtavana asiantuntija- ja tutkimuslaitoksena

 • meillä on ymmärrys organisaatioiden toimintatavoista, työn muutoksesta ja työn vaatimusten merkityksestä tilasuunnittelussa
 • henkilöstömme koostuu monien eri alojen asiantuntijoista, edustettuna on mm. työ- ja organisaatiopsykologia, arkkitehtuuri, aikuiskasvatus, lääketiede, ergonomia ja sisäilmasto (esim. uudet materiaalit ja niihin liittyvät ongelmat)
 • toimintamme perustuu tutkittuun tietoon. Teemme ja seuraamme aktiivisesti työhön ja hyvinvointiin liittyvää tutkimusta. Viemme tutkimustiedon käytäntöön palvelu- ja koulutustoiminnassamme.

Tutustu työtilojen kehittämispalveluihimme ja ota yhteyttä

Asiantuntijamme auttavat sinua mielellään työtilojen muutokseen liittyvissä kysymyksissä. Tavoitat meidät helposti oheisella yhteydenottokaavakkeella.

Tiesitkö, että järjestämme aiheesta myös koulutusta sekä avoimina koulutuksina että tarpeisiisi räätälöityinä tilauskoulutuksina. Tutustu myös koulutustarjontaamme oikealla olevista linkeistä.