Pyydä asiantuntijamme tueksesi muutoksen tekemiseen

Uudet tilaratkaisut, kuten monitilatoimistot ja tilojen yhteiskäyttö, yleistyvät nopeasti työelämän muutoksen, digitalisaation sekä monipaikkaisen työn yleistymisen myötä. Myös koronapandemia on vauhdittanut työn ja työympäristöjen muutosta. Työpaikalle paluu pandemian jälkeen voi lisätä tarvetta kehittää organisaation tiloja tai herättää kysymyksiä terveyttä ja hyvinvointia edistävästä sisäympäristöstä sekä toimintatavoista, joissa asiantuntijamme osaavat auttaa.

Niin kevyt kuin laajakin työympäristömuutos onnistuu yhteistyössä asiantuntijoidemme kanssa. Palvelumme voi sisältää tarpeenne mukaan kevyttä sparrausta onnistuneen muutoksen läpiviemiseen tai kokonaisvaltaista tukea muutoksen eri vaiheissa. Hyvän lopputuloksen saavuttaminen edellyttää toiminnan, työnteontapojen ja tilojen yhtäaikaista kehittämistä sekä osaavaa muutosjohtamista.

Ota yhteyttä tai pyydä tarjous.

Tarjoamme työympäristömuutoksen toteutukseen:

TUKEA JOHDOLLE JA ESIHENKILÖILLE TYÖYMPÄRISTÖMUUTOKSEN JOHTAMISESSA

 • ”Muutoksen askeleet” – sparrausapu hyviin käytäntöihin työympäristömuutoksen johtamisessa ja henkilöstön sitouttamisessa
 • Lähtökohtien, tavoitteiden ja tahtotilan kirkastus
 • Tutkittua tietoa työn muutoksesta ja hyvinvointia edistävistä työympäristötekijöistä

TUKEA TYÖYHTEISÖLLE MUUTOKSEEN LIITTYVIEN KYSYMYSTEN TYÖSTÄMISESSÄ

 • Muutosvalmiuden vahvistaminen
 • Yhteisten pelisääntöjen laatiminen ja sujuvan työn varmistaminen

MENETELMIÄ TYÖTILOJEN KEHITTÄMISEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TUEKSI

 • Työympäristö- ja hyvinvointikysely, jolla saadaan tietoa muun muassa työn sisällöistä, yhteistyön tarpeista, työn tekemisen tavoista, työtilojen käytöstä ja niiden toimivuudesta sekä henkilöstön työhyvinvoinnista.
 • Käytettävyystutkimus, jonka avulla tunnistetaan työtilojen käytettävyyteen ja työn sujuvuuteen vaikuttavat tekijät osallistavana asiantuntijan vetämänä katselmuksena.
 • Tarveselvitykset tilamuutosten suunnittelun tueksi (työnteontarpeiden kartoitus ja työn analysointi)

Tilamuutos onnistuu kanssamme

Työterveyslaitoksesta löytyy monipuolista asiantuntemusta.

 • Meillä on ymmärrys organisaatioiden toimintatavoista, työn muutoksesta ja työn vaatimusten merkityksestä tilasuunnittelussa.
 • Henkilöstömme koostuu monien eri alojen asiantuntijoista. Edustettuna on muun muassa työ- ja organisaatiopsykologia, arkkitehtuuri, aikuiskasvatus, lääketiede, ergonomia ja sisäilmasto.
 • Toimintamme perustuu tutkittuun tietoon. Teemme ja seuraamme aktiivisesti työhön ja hyvinvointiin liittyvää tutkimusta. Viemme tutkimustiedon käytäntöön palvelu- ja koulutustoiminnassamme.

Kiinnostaisiko mieluummin koulutus?

Tiesitkö, että järjestämme aiheesta myös koulutusta sekä avoimina koulutuksina että tarpeisiisi räätälöityinä tilauskoulutuksina. Tutustu myös koulutustarjontaamme.