Skip to content

TuleFix – työterveyshuollon työkalu työkuormituksen etämittaukseen

TuleFix on työterveyshuolloille kehitetty työkuormituksen etämittausmenetelmä, joka perustuu liikkeen ja lihaksen sähköisen aktiivisuuden analysointiin. Menetelmä on kustannustehokas ja helppokäyttöinen työkalu terveydenhuollon ammattikäyttöön.

TuleFix auttaa arvioimaan työn turvallisuutta ja kohdentamaan kehittämiskohteet

TuleFix on työterveyshuolloille kehitetty työkuormituksen etämittausmenetelmä, joka perustuu liikkeen ja lihaksen sähköisen aktiivisuuden analysointiin. TuleFixiä voidaan käyttää työpaikkaselvityksen tarkentamiseen osana työkyvyn arviointia sekä työsuojeluun liittyvissä arvioinneissa. Menetelmä auttaa työterveyden ammattilaisia arvioimaan työn turvallisuutta, kehittämistarpeita ja -kohteita sekä työntekijän toimintakyvyn riittävyyttä kyseiseen työtehtävään.

Mitä TuleFixillä voidaan mitata?

TuleFix-menetelmällä voidaan selvittää

  • työssä esiintyvät kuormitustekijät, kuten työasennot, kannettavat taakat ja työympäristön kuormitustekijät
  • työntekijän  tuki- ja liikuntaelimistön kuormittuneisuus

Tulosten pohjalta on mahdollista tarkastella työn ja työtehtävien aikaista kuormittumista. Tämä mahdollistaa työterveyshuollolle ja yritykselle terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn (varhainen tuki) liittyvät kehitys- ja tukitoimet.

TuleFix-menetelmän hyödyt

HYÖDYT YRITYKSELLE

TuleFix auttaa yritystä täyttämään lain velvoitteet työturvallisuusriskien selvittämiseksi ja minimoimaan työkuormitusta. Riskien ehkäisy vähentää poissaoloja ja lisää tuottavuutta.

HYÖDYT TYÖTERVEYSHUOLLOLLE

Mitattu tieto työn kuormituksesta auttaa työterveyshuoltoa laatimaan työpaikkaselvityksiä, ennaltaehkäisemään haittoja, tukemaan työ- ja toimintakykyä sekä seuraamaan kehitystä.

HYÖDYT TYÖNTEKIJÖILLE

Työntekijä saa yksilöidyn palautteen ja suosituksia työn tuunaamiseksi ja työssä jaksamiseksi. Työhyvinvointi ja varhainen tuki edesauttavat pitkiin työuriin.

HYÖDYT TYÖSUOJELULLE

Mittauksiin perustuva tieto auttaa tiedostamaan työturvallisuusriskit sekä kohdentamaan investoinnit ja kehittämistoimenpiteet oikein.
Fyysinen ylikuormitusriski pienenee.

Kysy lisää tai tilaa palvelu

Tavoitat asiantuntijamme puhelimitse tai oheisella yhteydenottolomakkeella. He vastaavat mielellään kysymyksiisi.

TuleFixiä on helppo käyttää

Menetelmän käyttöönottoon tarvitaan:

  • älypuhelin
  • mobiilisovellus
  • EMG-podit
  • tietokone
  • koulutus menetelmän käyttöön ja tulosten tulkintaan

Fyysistä kuormitusta arvioidaan työtehtävälle tyypillisissä työvaiheissa. Mittausten jälkeen tulokset siirretään puhelimesta pilvipalvelimelle analysoitavaksi.

Koulutuksella hyödyt irti

TuleFixin käyttöönotto edellytää koulutuksen suorittamista. Verkkovalmennuksen tavoitteena on menetelmän hahmottaminen sillä tasolla, että käyttäjä oivaltaa käytön ja analysoinnin periaatteet ja ymmärtää, missä tilanteissa TuleFix on tärkeä osa esim. työpaikkaselvityksiä.

Valmennus koostuu:

  • verkkovälitteisistä asiantuntijakohtaamisista, jotka tallennetaan
  • aktivoivasta verkkomateriaalista
  • oppimisen tukipalveluista (aktivointiviestit, oppimisen tuki ja analytiikkapalvelut tilaajalle)

TuleFix- työkalupakin sisällöt

Koulutuspaketti:
3kk maksuttomat analyysit
4 EMG podia, puhelin, helpdesk
Kuukausilisenssi:
4 EMG podia, puhelin, helpdesk
Maksuttomat analyysit