Työhygieeniset analyysit työperäisen altistumisen arviointiin

Tarjoamme asiakkaillemme korkeatasoista osaamista ja monipuolisia työhygieenisiä analyysipalveluja. Analysoimme ilma-, materiaali- ja pyyhintänäytteitä. Erikoisosaamisemme liittyy työperäisen altistumisen arviointiin tähtääviin analyyseihin (kemikaalit, pölyt, kuidut, mikrobit, punkit, endotoksiinit). Asiakaslähtöiseen palveluumme sisältyy näytteenottoon sekä tulosten tulkintaan liittyvä tuki.

Työhygieenisten analyysien avulla voidaan selvittää mm.:

  • työperäistä altistumista (altistumisen laatu ja pitoisuustaso)
  • materiaalien ja tuotantoprosessien päästöjä (emissioiden ja lämpöhajoamistuotteiden testaukset)

Lisäksi tarjoamme (ilma)näytepumppujen kalibrointipalveluja.

Asiakkaitamme ovat esimerkiksi insinööritoimistot, tutkimusryhmät, työterveyshuollot ja työpaikat.

Työtehtäväkohtainen riskinarviointi on työnantajien lakisääteinen velvollisuus

Työnantaja on työturvallisuuslain mukaan vastuussa työpaikan työtehtäväkohtaisesta riskinarvioinnista.  Työhygieenisten analyysien avulla saadaan tärkeää tietoa työperäisen altistumisen arvioimiseksi. Haittaa aiheuttavia tekijöitä ja niiden yhteisvaikutuksia tulisi arvioida samanaikaisesti.

Tavoitteena turvallinen ja terveellinen työpaikka

Menetelmämme perustuvat työhygieenisiin standardeihin tai referenssimenetelmiin. Osallistumme laajasti kansainvälisiin vertailukierroksiin. Työperäistä altistumista arvioitaessa tuloksiamme voi verrata kansallisiin tai kansainvälisiin raja- tai viitearvoihin.

Toimintamme on puolueetonta, laadukasta ja luotettavaa.

Työterveyslaitoksen laboratoriotoiminta on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T013, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025:2017, ja Ruokaviraston hyväksymä laboratorio 2495/961/2008 tekemään terveydensuojelulain (763/1994) nojalla annettujen säännösten edellyttämiä, viranomaisille tarkoitettuja tutkimuksia. Akkreditoituun pätevyysalueeseen sisältyvä toiminta on nähtävissä verkkosivuilta www.finas.fi.

Työhyvinvoinnin asiantuntijalaitoksena tarjoamme ajankohtaista tietoa ja viitearvoja määrittämistämme työperäisistä altisteista.

Tutustu ja ota yhteyttä

Lisää tietoa analyyseistä, näytteiden lähettämisestä ja tulosten tulkinnasta alla.

Asiantuntijamme auttavat sinua mielellään työhygieenisiin mittauksiin liittyvissä kysymyksissä.