Tarvitsetko tukea työkyvyn arviointiin?

Työkyvyn heikkenemisen terveydellisten tekijöiden selvittäminen tapahtuu työterveyshuollossa. Vaativissa tapauksissa työkyvyn arviointi edellyttää laaja-alaista työkyvyn ja kuntoutuksen osaamista sekä moniammatillista yhteistyötä työntekijän kokonaistilanteen selvittämiseksi ja kuntoutussuunnitelman laatimiseksi.

Työkyvyn arviointi auttaa työntekijää selviytymään työssään

Tarjoamme työterveyshuollon tueksi laaja-alaisia ja kohdennettuja työkyky- ja kuntoutusarvioita sekä konsultaatiopalvelua vaativiin työkykyongelmiin. Palvelumme tavoitteena on selvittää työntekijän työkykyongelmaa, jäljellä oleva työkyky ja löytää soveltuvat hoito- ja kuntoutuskeinot henkilön työssä pärjäämiseen. Palvelu toteutetaan moniammatillisen asiantuntijaryhmän voimin.

Työkyvyn ja kuntoutuksen arviointipalvelumme on suunnattu terveydenhuollon, sosiaalivakuutuksen ja työvoimahallinnon tarpeisiin.

Erityisosaamisalueitamme ovat

 • Kognitiivinen ja psyykkinen työkyvyn arviointi, myös lievät kognitiiviset ongelmat, muistin toiminnan tutkimukset ja kuormitustilanteisiin liittyvät arvioinnit, sekä unen ja vireyden tutkimukset
 • Erityisalojen soveltuvuus- ja työkyvyn arviot
  • pelastus- ja turvallisuushenkilöstö (esim. pelastussukelluskelpoisuus)
  • ammattikuljettajat ja liikenneturvallisuusala
  • terveydenhuoltohenkilöstö
 • Ympäristöherkkien työkyvyn tuki-  ja kuntoutussuunnnitelmat
  • Ympäristöherkkyys on häiritsevää oireilua ympäristötekijöistä, joille altistuminen on vähäistä.

Työkyvyn arviointiin lääkärin lähetteellä

Työkyvyn arviointiin tarvitaan lääkärin lähete ja maksusitoumus. Usein työnantajan lausunto työssä selviytymisestä on hyödyksi arvioinnissa.  Lähettävänä tahona voi toimia myös Kela, vakuutuslaitos tai työvoimaviranomainen.

Tutkimusten sisältö suunnitellaan alustavasti lähetetietojen perusteella, ja suunnitelmaa tarkennetaan tutkimusten kuluessa. Tarvittaessa lähetetietojen perusteella voidaan laskea tutkimuksille kustannusarvio.

Kelan korvauksia haettaessa erikoislääkärin tutkimuksia sisältävä työkyvyn arviointi on työterveyshuollon kuluina rinnastettavissa erikoislääkärikonsultaatioon.

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Annamme mielellämme lisätietoja palveluistamme. Tavoitat asiantuntijamme puhelimitse tai sähköpostilla. Ota yhteyttä jo tänään!