Skip to content

Työ@Elämä – Työn ja muun elämän yhteensovittaminen

Työ@Elämä-palvelu koostuu työkaluista, joiden avulla työn ja muun elämän yhteensovittaminen onnistuu. Onnistunut työn ja muun elämän yhteensovittaminen parantaa henkilöstön työhyvinvointia ja sitä kautta työn tuloksia.

Työn ja muun elämän yhteensovittaminen on kokemusta siitä, miten työssä käyminen ja muu elämä sopivat yhteen. Parhaimmillaan ne ovat voimavaroja toisilleen. Yhteensovittamisen tukeminen on hyvä tapa kehittää henkilöstön työhyvinvointia.

Palvelun hyödyt

NÄKYY VIIVAN ALLA

Yhteensovittaminen parantaa työn tuottavuutta ja laatua.

VIESTII VÄLITTÄMISESTÄ

Vaikuttaa positiivisesti työnantajamielikuvaan.

ANTAA TYÖRAUHAN

Kun työn ja muun elämän yhteensovittaminen onnistuu, henkilöstö voi keskittyä työhönsä.

PARANTAA ILMAPIIRIÄ

Yhdessä sovitut pelisäännöt kohentavat työyhteisön ilmapiiriä ja organisaatiokulttuuria.

Työ@Elämä-palvelu koostuu kolmesta moduulista

Palvelu on kehitetty yhteistyössä työpaikkojen kanssa. Se pohjautuu pitkään kokemukseemme työuran hallintaa vahvistavista menetelmistä ja työyhteisöjen kehittämisestä. Moduulit voidaan toteuttaa kehittämisprosessina tai yksittäisinä.

1. Henkilöstökysely

Henkilöstölle suunnatun kyselyn avulla kartoitetaan työn ja muun elämän yhteensovittamisen lähtötilanne ja tarpeet. Kysely voidaan toteuttaa osana olemassa olevaa henkilöstökyselyä. Tulosten tulkinnassa käytettävissämme on laajasti vertailutietoa muilta suomalaisilta työpaikoilta. Palveluun sisältyy aina johdolle ja henkilöstölle suunnatut palaute- ja purkutilaisuudet.

2. Esimiesvalmennus

Esimiehillä on keskeinen rooli työn ja muun elämän yhteensovittamisen käytäntöjen hyödyntämisessä ja myönteisen kulttuurin edistämisessä. Valmennus kehittää esimiesten vuorovaikutustaitoja ja antaa heille valmiudet hyödyntää oman työpaikkansa käytäntöjä. Valmennuksen kokonaiskesto on noin yhdeksän tuntia. Valmennus voidaan järjestää työpaikan sisäisesti tai usean työpaikan henkilöistä kootulle ryhmälle.

3. Vertaisryhmävalmennukset

Vertaisryhmien avulla tuemme haastavissa tilanteissa olevien henkilöiden hyvinvointia sekä työuraa. Haastavia elämäntilanteita voivat olla esimerkiksi läheisen hoitaminen työn ohella, yksinhuoltajuus tai palaaminen perhevapaalta työelämään.

Kenelle Työ@Elämä-palvelu on tarkoitettu?

Palvelu soveltuu erityisesti esimiehille sekä työterveyshuollon ja henkilöstön kehittämisen ammattilaisille. He saavat konkreettisia keinoja siihen, miten tukea henkilöstöä työn ja muun elämän yhteensovittamisessa. Vertaisryhmät soveltuvat kaikille, jotka tuntevat tarvitsevansa yhteensovittamiseen tukea.

Pyydä esittely tai tarjous

Kerromme mielellämme lisätietoja ja muokkaamme tarpeisiisi sopivan kokonaisuuden. Pyydä lisätietoja tai tarjous oheisella yhteydenottolomakkeella.

Työ@Elämä-palvelu on osa Työurajohtamisen työkalupakkia. Tutustu myös muihin työkaluihimme!