Työn ja muun elämän tasapaino parantaa työhyvinvointia

Työn ja muun elämän yhteensovittamisen edistäminen työuran eri vaiheissa on tärkeä työpaikan keino parantaa henkilöstön työhyvinvointia ja sitä kautta työn tuloksia. Edelläkävijäyritykset ymmärtävät, että tämä voi olla erottautumistekijä kiristyvässä kilpailussa hyvistä työntekijöistä.

Työajan joustot ja muut järjestelyt, kuten etätyö ja toimiva työvuorosuunnittelu ovat keinoja edistää yhteensovittamista työpaikalla. Myös perhevapaan, sairaan lapsen hoitovapaan, ja läheisen hoivavapaan pitämistä ja niiltä paluuta voidaan helpottaa työpaikalla. Perhemyönteinen kulttuuri edistää käytäntöjen hyödyntämistä ja viestii henkilöstölle välittämisestä.

Esimiehet ovat avainasemassa perhemyönteisen kulttuurin luomisessa ja käytäntöjen soveltamisessa.

Työn ja muun elämän yhteensovittaminen

Työ @ Elämä -palvelu on työpaikoille suunnattu kokonaisvaltainen konseptimme työn ja muun elämän yhteensovittamisen edistämiseksi työpaikoilla. Työ @ Elämä –palvelu koostuu kolmesta moduulista:

  • henkilöstökyselystä
  • esimiesvalmennuksista
  • vertaisryhmätoiminnasta.

Henkilöstökysely

Henkilöstökyselyllä selvitämme työpaikallanne käytössä olevia tai mahdollisia käytäntöjä työn ja muun elämän yhteensovittamisessa. Kysely kartoittaa esimerkiksi henkilöstön kokemuksia työajan joustoista sekä tarpeita käytäntöjen kehittämiseksi.

Henkilöstökysely toteutetaan sähköisesti ja se voidaan sisällyttää myös osaksi työyhteisönne ilmapiirikartoitusta.  Dokumentoimme kyselyn tulokset ja johtopäätökset laadukkaasti. Tulosten tulkinnassa käytettävissämme on laajasti vertailutietoa suomalaisilta työpaikoilta.

Palveluumme sisältyy myös johdolle suunnattu palautetilaisuus sekä purkutilaisuus henkilöstölle.

Esimiesvalmennukset

Esimiesvalmennuksissa parannamme esimiesten valmiuksia käytäntöjen soveltamisessa sekä kehitämme esimiesten vuorovaikutustaitoja.

Valmennuksen kokonaiskesto on noin yhdeksän tuntia ja se toteutetaan toiveidenne mukaan kahden tai kolmen koulutuskerran aikana 1-2 viikon välein.

Toteutamme esimiesvalmennukset aina kahden kouluttajan voimin, sillä haluamme taata osallistujille parhaan mahdollisen hyödyn koulutuksistamme.

Vertaisryhmämenetelmä

Vertaisryhmämenetelmän avulla autamme haastavissa tilanteissa olevien henkilöiden hyvinvointia sekä työssä käymisen mahdollisuuksia. Haastavia elämäntilanteita voivat olla esimerkiksi läheisen hoitaminen työn ohella tai yksinhuoltajuuden ja työn yhteensovittaminen, tai palaaminen perhevapaalta työelämään.

Menetelmänä käytämme Työuran uurtaja® -menetelmän sovellusta Perhevapaalta työelämään, joka sisältää yhteensä 16 tuntia ryhmätapaamisia (esimerkiksi neljä kertaa neljä tuntia kahden viikon aikana).

Valmentajien ja ohjaajien koulutukset

Järjestämme myös Työ @ Elämä esimiesvalmentajakoulutuksia sekä vertaisryhmien ohjaajakoulutuksia Työuran uurtaja® -menetelmään. Esimiesryhmien ja vertaisryhmien valmentajina voivat työpaikalla toimia esimerkiksi henkilöstöhallinnon tai työterveyshuollon ammattilaiset.

Hyvinvoiva työpaikka on kaikkien eduksi

Palvelumme antaa esimiehille, työterveyshuollon asiantuntijoille ja henkilöstön kehittämisen ammattilaisille hyödyllistä tietoa ja konkreettisia keinoja henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi.

Kehittämällä työn ja muun elämän yhteensovittamisen käytäntöjä:

  • vähennetään työntekijöiden kuormittumista ja vaikutetaan myönteisesti henkilöstön hyvinvointiin ja sitoutumiseen
  • vahvistetaan työpaikan työnantajakuvaa perhemyönteisenä työpaikkana.

Tiesitkö, että?

Tarjoamamme palvelut on kehitetty tutkimushankkeissa yhteistyössä työpaikkojen kanssa. Menetelmiemme taustalla ovat lukuisat tieteelliset julkaisut, oma vaikuttavuustutkimuksemme, kyselyaineistonkeruumme suomalaisilta työpaikoilta, systemaattinen katsaus vaikuttavista interventioista sekä käytännön kokeilut Työ ja perhe-elämä –ohjelmassa.

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Asiantuntijamme vastaavat mielellään kysymyksiisi. Voit lähettää kysymyksesi helposti oheisella yhteydenottolomakkeella.